English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Vinpearl Phú Quốc tuyển Gấp Bác sĩ Thú Y

Mô tả công việc

  • Theo dõi tình trạng về dịch bên và phòng trừ dịch bên cho các vật nuôi.
  • Theo dõi và lên pháp đồ điều trị cho các cá thể bị bệnh
  • Xét nghiệm, phân tích và đánh giá về chất lương nước, không khí, thức ăn,...
  • Lấy mẫu mô, nuôi cấy và phẩu thuật
  • Làm việc cùng các chuyên gia FFA để thực hiện các dự án bảo tồn động vật

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên nhành: Thú y/Bệnh học Thú y/Nuôi trồng thủy sản/Chăn nuôi Thú y
  • Ưu tiên ứng viên có kiến thức về quản lý chất lượng nước
  • Được Tổ chức FFA đào tạo theo đúng chuyên ngành
  •  

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo