Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 4,365
 • 3,926
 • 136
 • 88
 • 64
 • 49
 • 40
 • 37
 • 31
 • 28
 • 28
 • 27
 • 23
 • 20
 • 17
 • 17
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 2,240
 • 1,717
 • 1,500
 • 1,269
 • 658
 • 616
 • 614
 • 563
 • 371
 • 350
 • 334
 • 313
 • 307
 • 263
 • 223
 • 201
 • 186
 • 182
 • 173
 • 164
 • 130
 • 127
 • 123
 • 121
 • 114
 • 108
 • 93
 • 93
 • 81
 • 80
 • 78
 • 74
 • 70
 • 63
 • 63
 • 62
 • 61
 • 59
 • 52
 • 38
 • 37
 • 34
 • 30
 • 29
 • 24
 • 23
 • 21
 • 21
 • 21
 • 20
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 8,640 việc làm
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-04-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 8,640
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 8,640
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký