Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 3,172
 • 1,143
 • 764
 • 728
 • 628
 • 592
 • 517
 • 465
 • 402
 • 357
 • 244
 • 196
 • 196
 • 171
 • 159
 • 157
 • 149
 • 144
 • 135
 • 119
 • 100
 • 95
 • 91
 • 87
 • 84
 • 63
 • 58
 • 58
 • 56
 • 51
 • 51
 • 49
 • 48
 • 48
 • 46
 • 44
 • 43
 • 43
 • 43
 • 41
 • 41
 • 39
 • 35
 • 35
 • 34
 • 29
 • 27
 • 24
 • 23
 • 21
 • 20
 • 19
 • 16
 • 16
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 5
Tìm theo ngành nghề
 • 12,613
 • 5,861
 • 5,474
 • 5,102
 • 4,905
 • 4,373
 • 4,038
 • 3,912
 • 3,895
 • 3,481
 • 2,502
 • 2,402
 • 2,366
 • 2,146
 • 2,129
 • 2,101
 • 1,907
 • 1,792
 • 1,616
 • 1,615
 • 1,594
 • 1,451
 • 1,375
 • 1,288
 • 1,259
 • 1,209
 • 1,196
 • 1,154
 • 1,129
 • 1,110
 • 982
 • 976
 • 971
 • 916
 • 895
 • 776
 • 772
 • 741
 • 699
 • 646
 • 643
 • 511
 • 473
 • 443
 • 434
 • 313
 • 289
 • 267
 • 243
 • 223
 • 222
 • 205
 • 173
 • 158
 • 154
 • 139
 • 122
 • 120
 • 74
 • 65
 • 62
 • 37
 • 32
 • 31
 • 27
 • 18
 • 14
 • 11
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 58,459 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 9,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 10,000,000 - 13,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 58,459
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 58,459
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký