Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 2,845
 • 1,420
 • 1,074
 • 758
 • 653
 • 306
 • 280
 • 274
 • 193
 • 169
 • 141
 • 134
 • 114
 • 104
 • 103
 • 92
 • 73
 • 72
 • 71
 • 69
 • 63
 • 61
 • 59
 • 59
 • 58
 • 57
 • 57
 • 55
 • 55
 • 51
 • 51
 • 50
 • 47
 • 46
 • 45
 • 45
 • 39
 • 31
 • 29
 • 28
 • 25
 • 24
 • 22
 • 22
 • 21
 • 21
 • 20
 • 20
 • 18
 • 16
 • 14
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
Tìm theo ngành nghề
 • 12,965
 • 6,211
 • 5,806
 • 5,471
 • 5,316
 • 5,073
 • 4,123
 • 4,020
 • 3,902
 • 3,339
 • 3,217
 • 2,928
 • 2,873
 • 2,858
 • 2,575
 • 2,484
 • 2,472
 • 2,401
 • 2,134
 • 2,072
 • 2,022
 • 1,698
 • 1,680
 • 1,601
 • 1,601
 • 1,589
 • 1,553
 • 1,513
 • 1,461
 • 1,393
 • 1,251
 • 1,173
 • 1,171
 • 1,133
 • 1,085
 • 1,066
 • 987
 • 976
 • 958
 • 953
 • 868
 • 672
 • 607
 • 565
 • 484
 • 421
 • 416
 • 407
 • 276
 • 254
 • 217
 • 206
 • 194
 • 187
 • 175
 • 160
 • 145
 • 134
 • 101
 • 99
 • 65
 • 47
 • 45
 • 40
 • 31
 • 15
 • 11
 • 9
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 65,323 việc làm
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2020
Mức lương: 40,000,000 - 60,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 65,323
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 65,323
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký