Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 2,241
 • 845
 • 614
 • 344
 • 319
 • 194
 • 176
 • 131
 • 115
 • 102
 • 97
 • 80
 • 71
 • 67
 • 64
 • 60
 • 59
 • 54
 • 53
 • 52
 • 52
 • 51
 • 48
 • 41
 • 37
 • 37
 • 36
 • 36
 • 33
 • 32
 • 31
 • 29
 • 29
 • 27
 • 27
 • 26
 • 26
 • 24
 • 23
 • 22
 • 21
 • 18
 • 18
 • 17
 • 15
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 12,569
 • 6,109
 • 5,424
 • 4,729
 • 4,311
 • 4,222
 • 4,161
 • 4,076
 • 3,518
 • 3,482
 • 2,929
 • 2,783
 • 2,776
 • 2,383
 • 2,363
 • 2,356
 • 1,959
 • 1,936
 • 1,821
 • 1,573
 • 1,522
 • 1,499
 • 1,497
 • 1,448
 • 1,444
 • 1,404
 • 1,328
 • 1,254
 • 1,092
 • 1,051
 • 1,015
 • 982
 • 969
 • 968
 • 933
 • 888
 • 887
 • 858
 • 857
 • 841
 • 605
 • 593
 • 583
 • 540
 • 421
 • 408
 • 388
 • 371
 • 322
 • 313
 • 312
 • 228
 • 226
 • 218
 • 164
 • 139
 • 128
 • 96
 • 91
 • 60
 • 57
 • 43
 • 36
 • 33
 • 30
 • 28
 • 17
 • 10
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 68,489 việc làm
Mức lương: 9,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-06-2021
Mức lương: 25,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-06-2021
Mức lương: 8,000,000 - 13,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-06-2021
Mức lương: 8,000,000 - 13,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-06-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 68,489
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 68,489
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký