Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 79,791
 • 59,040
 • 9,024
 • 7,538
 • 5,232
 • 3,734
 • 3,530
 • 2,462
 • 2,435
 • 2,115
 • 1,872
 • 1,624
 • 1,588
 • 1,546
 • 1,471
 • 1,367
 • 1,207
 • 1,204
 • 1,178
 • 1,146
 • 1,127
 • 1,119
 • 1,033
 • 773
 • 749
 • 718
 • 716
 • 711
 • 697
 • 675
 • 668
 • 621
 • 618
 • 612
 • 610
 • 578
 • 548
 • 547
 • 538
 • 514
 • 486
 • 395
 • 385
 • 385
 • 375
 • 370
 • 370
 • 326
 • 325
 • 323
 • 311
 • 290
 • 275
 • 260
 • 244
 • 216
 • 211
 • 197
 • 176
 • 171
 • 160
 • 158
 • 139
 • 124
 • 120
 • 74
 • 74
 • 62
 • 36
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 41,391
 • 17,251
 • 16,578
 • 15,923
 • 15,857
 • 14,411
 • 14,339
 • 10,828
 • 10,761
 • 9,335
 • 9,334
 • 9,084
 • 7,561
 • 7,432
 • 6,936
 • 6,880
 • 6,720
 • 6,398
 • 6,230
 • 6,062
 • 5,879
 • 5,568
 • 5,404
 • 5,049
 • 4,942
 • 4,357
 • 4,171
 • 4,121
 • 4,105
 • 4,035
 • 4,033
 • 3,979
 • 3,747
 • 3,522
 • 3,470
 • 3,075
 • 3,048
 • 2,850
 • 2,750
 • 2,392
 • 1,927
 • 1,723
 • 1,644
 • 1,432
 • 1,345
 • 1,341
 • 1,142
 • 1,054
 • 1,004
 • 971
 • 960
 • 901
 • 848
 • 775
 • 490
 • 443
 • 438
 • 418
 • 321
 • 293
 • 247
 • 241
 • 163
 • 102
 • 92
 • 66
 • 65
 • 44
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 243,654 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-10-2020
Mức lương: 6,500,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-10-2020
Mức lương: 6,500,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 243,654
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 243,654
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký