Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 73,520
 • 52,725
 • 8,443
 • 6,551
 • 4,612
 • 2,789
 • 2,671
 • 2,109
 • 1,794
 • 1,789
 • 1,407
 • 1,387
 • 1,212
 • 1,133
 • 1,073
 • 1,045
 • 1,042
 • 1,019
 • 1,019
 • 974
 • 930
 • 811
 • 718
 • 660
 • 635
 • 633
 • 595
 • 563
 • 540
 • 513
 • 493
 • 489
 • 470
 • 470
 • 456
 • 439
 • 436
 • 435
 • 410
 • 350
 • 346
 • 317
 • 303
 • 302
 • 278
 • 272
 • 270
 • 265
 • 264
 • 264
 • 243
 • 202
 • 189
 • 187
 • 168
 • 159
 • 158
 • 156
 • 148
 • 137
 • 125
 • 111
 • 97
 • 95
 • 90
 • 69
 • 61
 • 59
 • 31
 • 25
Tìm theo ngành nghề
 • 33,152
 • 15,242
 • 14,539
 • 13,251
 • 13,219
 • 12,479
 • 10,980
 • 10,925
 • 9,602
 • 7,818
 • 7,817
 • 7,081
 • 6,650
 • 6,551
 • 6,490
 • 5,798
 • 5,773
 • 5,757
 • 5,506
 • 5,444
 • 5,150
 • 4,360
 • 4,076
 • 3,922
 • 3,883
 • 3,809
 • 3,668
 • 3,401
 • 3,372
 • 3,361
 • 3,349
 • 3,337
 • 3,107
 • 2,876
 • 2,824
 • 2,664
 • 2,519
 • 2,363
 • 2,259
 • 1,894
 • 1,866
 • 1,583
 • 1,348
 • 1,220
 • 1,158
 • 1,076
 • 1,051
 • 1,012
 • 906
 • 880
 • 743
 • 733
 • 681
 • 657
 • 464
 • 460
 • 444
 • 387
 • 279
 • 266
 • 241
 • 168
 • 122
 • 105
 • 92
 • 90
 • 88
 • 34
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 220,068 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-01-2021
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-01-2021
Mức lương: 2,000,000 - 3,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-01-2021
Mức lương: 30,000,000 - 60,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-01-2021
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 220,068
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 220,068
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký