Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 58,065
 • 52,310
 • 7,368
 • 4,641
 • 3,167
 • 2,331
 • 1,983
 • 1,548
 • 1,247
 • 1,207
 • 1,127
 • 1,069
 • 1,036
 • 985
 • 874
 • 853
 • 846
 • 822
 • 744
 • 683
 • 670
 • 637
 • 616
 • 616
 • 507
 • 485
 • 465
 • 458
 • 457
 • 435
 • 424
 • 378
 • 350
 • 332
 • 329
 • 327
 • 321
 • 265
 • 256
 • 254
 • 252
 • 250
 • 245
 • 235
 • 226
 • 221
 • 200
 • 195
 • 187
 • 172
 • 169
 • 167
 • 164
 • 145
 • 128
 • 120
 • 119
 • 112
 • 106
 • 105
 • 99
 • 96
 • 91
 • 87
 • 83
 • 72
 • 51
 • 22
 • 16
 • 12
Tìm theo ngành nghề
 • 22,794
 • 12,934
 • 10,113
 • 8,559
 • 8,282
 • 7,775
 • 6,548
 • 6,535
 • 6,529
 • 6,228
 • 5,176
 • 5,000
 • 4,686
 • 4,357
 • 4,224
 • 4,139
 • 4,050
 • 3,994
 • 3,783
 • 3,757
 • 3,686
 • 2,793
 • 2,674
 • 2,490
 • 2,477
 • 2,346
 • 2,283
 • 2,238
 • 2,142
 • 2,116
 • 2,108
 • 1,940
 • 1,910
 • 1,829
 • 1,810
 • 1,780
 • 1,487
 • 1,375
 • 1,229
 • 1,168
 • 1,166
 • 1,066
 • 946
 • 931
 • 775
 • 706
 • 700
 • 662
 • 638
 • 625
 • 603
 • 591
 • 410
 • 348
 • 342
 • 306
 • 233
 • 220
 • 199
 • 180
 • 164
 • 108
 • 104
 • 98
 • 69
 • 64
 • 60
 • 40
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 198,910 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-08-2021
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-08-2021
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-08-2021
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-08-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 198,910
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 198,910
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký