Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 81,243
 • 60,607
 • 9,033
 • 7,714
 • 5,282
 • 3,898
 • 3,618
 • 2,502
 • 2,487
 • 2,229
 • 1,945
 • 1,741
 • 1,633
 • 1,624
 • 1,536
 • 1,381
 • 1,326
 • 1,197
 • 1,183
 • 1,182
 • 1,170
 • 1,157
 • 1,042
 • 793
 • 791
 • 753
 • 752
 • 734
 • 728
 • 718
 • 709
 • 696
 • 642
 • 635
 • 625
 • 625
 • 577
 • 566
 • 564
 • 526
 • 498
 • 420
 • 410
 • 383
 • 380
 • 380
 • 373
 • 354
 • 335
 • 324
 • 318
 • 295
 • 291
 • 267
 • 243
 • 223
 • 211
 • 204
 • 177
 • 173
 • 161
 • 160
 • 142
 • 128
 • 125
 • 81
 • 78
 • 63
 • 35
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 42,674
 • 17,976
 • 17,048
 • 16,721
 • 16,205
 • 14,786
 • 14,647
 • 11,197
 • 11,132
 • 9,643
 • 9,611
 • 9,204
 • 7,793
 • 7,629
 • 7,135
 • 7,084
 • 6,865
 • 6,594
 • 6,347
 • 6,325
 • 6,038
 • 5,754
 • 5,620
 • 5,141
 • 5,082
 • 4,510
 • 4,308
 • 4,282
 • 4,223
 • 4,170
 • 4,120
 • 4,051
 • 3,854
 • 3,646
 • 3,564
 • 3,243
 • 3,122
 • 2,968
 • 2,860
 • 2,475
 • 1,952
 • 1,710
 • 1,696
 • 1,434
 • 1,370
 • 1,349
 • 1,192
 • 1,094
 • 1,088
 • 1,054
 • 1,011
 • 954
 • 937
 • 831
 • 492
 • 436
 • 431
 • 429
 • 330
 • 290
 • 246
 • 238
 • 164
 • 101
 • 90
 • 69
 • 65
 • 40
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 247,297 việc làm
Mức lương: 700 - 1.200 USD
careerbuilder.vn 30-10-2020
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 247,297
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 247,297
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký