Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 80,344
 • 59,716
 • 8,990
 • 7,577
 • 5,218
 • 3,841
 • 3,544
 • 2,470
 • 2,432
 • 2,175
 • 1,949
 • 1,714
 • 1,607
 • 1,584
 • 1,507
 • 1,366
 • 1,283
 • 1,189
 • 1,170
 • 1,161
 • 1,157
 • 1,148
 • 1,043
 • 788
 • 782
 • 743
 • 739
 • 719
 • 718
 • 705
 • 686
 • 667
 • 635
 • 622
 • 620
 • 609
 • 559
 • 557
 • 554
 • 527
 • 501
 • 415
 • 403
 • 378
 • 376
 • 375
 • 367
 • 346
 • 332
 • 319
 • 314
 • 291
 • 280
 • 262
 • 239
 • 218
 • 210
 • 198
 • 172
 • 167
 • 162
 • 159
 • 141
 • 126
 • 123
 • 80
 • 80
 • 63
 • 35
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 41,831
 • 17,647
 • 16,757
 • 16,366
 • 15,959
 • 14,538
 • 14,425
 • 11,040
 • 10,962
 • 9,444
 • 9,395
 • 9,028
 • 7,621
 • 7,481
 • 7,030
 • 6,951
 • 6,748
 • 6,475
 • 6,260
 • 6,203
 • 6,013
 • 5,652
 • 5,541
 • 5,055
 • 5,033
 • 4,441
 • 4,211
 • 4,121
 • 4,110
 • 4,106
 • 4,044
 • 3,939
 • 3,788
 • 3,567
 • 3,516
 • 3,150
 • 3,076
 • 2,910
 • 2,802
 • 2,455
 • 1,924
 • 1,700
 • 1,675
 • 1,412
 • 1,359
 • 1,322
 • 1,172
 • 1,076
 • 1,073
 • 1,032
 • 1,007
 • 926
 • 923
 • 816
 • 478
 • 431
 • 429
 • 428
 • 325
 • 287
 • 238
 • 229
 • 161
 • 101
 • 88
 • 68
 • 64
 • 40
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 244,616 việc làm
Mức lương: Trên 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-10-2020
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-10-2020
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-10-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-10-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-10-2020
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 244,616
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 244,616
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký