Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 79,940
 • 59,163
 • 9,039
 • 7,524
 • 5,218
 • 3,772
 • 3,511
 • 2,442
 • 2,437
 • 2,133
 • 1,917
 • 1,656
 • 1,596
 • 1,564
 • 1,504
 • 1,345
 • 1,227
 • 1,202
 • 1,189
 • 1,158
 • 1,137
 • 1,125
 • 1,041
 • 773
 • 764
 • 734
 • 728
 • 710
 • 696
 • 679
 • 670
 • 659
 • 624
 • 620
 • 603
 • 602
 • 562
 • 553
 • 545
 • 532
 • 504
 • 396
 • 395
 • 382
 • 372
 • 370
 • 369
 • 336
 • 325
 • 323
 • 313
 • 299
 • 276
 • 259
 • 237
 • 218
 • 213
 • 196
 • 173
 • 166
 • 164
 • 154
 • 141
 • 123
 • 121
 • 77
 • 76
 • 63
 • 36
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 41,524
 • 17,416
 • 16,686
 • 15,999
 • 15,961
 • 14,430
 • 14,403
 • 10,837
 • 10,756
 • 9,395
 • 9,297
 • 8,987
 • 7,565
 • 7,425
 • 6,987
 • 6,870
 • 6,749
 • 6,394
 • 6,214
 • 6,080
 • 5,947
 • 5,614
 • 5,444
 • 5,042
 • 4,941
 • 4,391
 • 4,181
 • 4,109
 • 4,099
 • 4,076
 • 4,069
 • 3,980
 • 3,758
 • 3,503
 • 3,494
 • 3,127
 • 3,044
 • 2,866
 • 2,759
 • 2,383
 • 1,952
 • 1,720
 • 1,656
 • 1,409
 • 1,357
 • 1,341
 • 1,155
 • 1,075
 • 1,025
 • 1,023
 • 976
 • 907
 • 897
 • 781
 • 462
 • 435
 • 432
 • 415
 • 325
 • 287
 • 241
 • 223
 • 166
 • 103
 • 89
 • 65
 • 62
 • 41
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 242,877 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 242,877
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 242,877
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký