Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 61,879
 • 41,830
 • 7,555
 • 5,553
 • 3,784
 • 2,252
 • 2,159
 • 1,837
 • 1,468
 • 1,376
 • 1,332
 • 1,153
 • 993
 • 971
 • 965
 • 856
 • 844
 • 777
 • 688
 • 663
 • 619
 • 608
 • 512
 • 494
 • 488
 • 474
 • 474
 • 422
 • 397
 • 396
 • 384
 • 368
 • 366
 • 363
 • 362
 • 351
 • 310
 • 299
 • 294
 • 289
 • 269
 • 264
 • 261
 • 256
 • 243
 • 242
 • 231
 • 222
 • 214
 • 201
 • 181
 • 180
 • 173
 • 159
 • 157
 • 149
 • 143
 • 139
 • 110
 • 109
 • 103
 • 99
 • 92
 • 84
 • 68
 • 62
 • 41
 • 27
 • 25
 • 18
Tìm theo ngành nghề
 • 24,498
 • 11,103
 • 10,643
 • 10,590
 • 10,251
 • 9,953
 • 8,382
 • 7,636
 • 7,402
 • 6,025
 • 5,569
 • 5,262
 • 5,232
 • 5,107
 • 4,991
 • 4,626
 • 4,504
 • 4,489
 • 4,361
 • 3,945
 • 3,734
 • 3,408
 • 3,295
 • 2,992
 • 2,902
 • 2,767
 • 2,753
 • 2,738
 • 2,711
 • 2,693
 • 2,561
 • 2,427
 • 2,366
 • 2,295
 • 2,095
 • 2,046
 • 1,874
 • 1,818
 • 1,798
 • 1,563
 • 1,323
 • 1,227
 • 1,018
 • 925
 • 915
 • 890
 • 843
 • 818
 • 585
 • 544
 • 496
 • 430
 • 427
 • 371
 • 352
 • 335
 • 246
 • 239
 • 235
 • 229
 • 187
 • 125
 • 100
 • 81
 • 75
 • 54
 • 50
 • 20
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 187,536 việc làm
Mức lương: 30,000,000 - 45,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 187,536
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 187,536
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký