Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 69,602
 • 49,579
 • 7,975
 • 6,313
 • 4,404
 • 2,504
 • 2,492
 • 1,993
 • 1,713
 • 1,649
 • 1,289
 • 1,199
 • 1,117
 • 1,016
 • 1,013
 • 974
 • 933
 • 931
 • 850
 • 845
 • 836
 • 752
 • 625
 • 617
 • 616
 • 585
 • 571
 • 539
 • 488
 • 470
 • 457
 • 445
 • 436
 • 429
 • 427
 • 403
 • 378
 • 346
 • 342
 • 319
 • 313
 • 296
 • 294
 • 276
 • 266
 • 263
 • 258
 • 252
 • 241
 • 225
 • 220
 • 185
 • 175
 • 174
 • 170
 • 163
 • 152
 • 147
 • 132
 • 129
 • 122
 • 114
 • 95
 • 87
 • 85
 • 77
 • 65
 • 59
 • 35
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 29,889
 • 14,316
 • 13,217
 • 12,323
 • 12,168
 • 11,841
 • 10,180
 • 9,473
 • 8,984
 • 7,195
 • 7,058
 • 6,685
 • 6,311
 • 5,960
 • 5,934
 • 5,587
 • 5,397
 • 5,251
 • 5,237
 • 4,863
 • 4,394
 • 3,746
 • 3,743
 • 3,698
 • 3,480
 • 3,437
 • 3,316
 • 3,174
 • 3,162
 • 3,145
 • 3,116
 • 3,078
 • 2,783
 • 2,742
 • 2,647
 • 2,394
 • 2,226
 • 2,137
 • 2,108
 • 1,808
 • 1,768
 • 1,547
 • 1,348
 • 1,095
 • 1,076
 • 1,007
 • 986
 • 981
 • 709
 • 704
 • 636
 • 614
 • 585
 • 530
 • 464
 • 444
 • 419
 • 343
 • 281
 • 259
 • 213
 • 158
 • 116
 • 94
 • 91
 • 88
 • 69
 • 32
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 211,846 việc làm
Mức lương: 20,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 25-02-2021
Mức lương: 10,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 25-02-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 211,846
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 211,846
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký