Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 81,704
 • 60,150
 • 8,989
 • 8,000
 • 5,464
 • 3,643
 • 3,448
 • 2,500
 • 2,341
 • 2,278
 • 1,675
 • 1,662
 • 1,643
 • 1,475
 • 1,355
 • 1,350
 • 1,310
 • 1,176
 • 1,107
 • 1,066
 • 1,052
 • 1,040
 • 961
 • 850
 • 831
 • 799
 • 791
 • 770
 • 748
 • 652
 • 639
 • 628
 • 625
 • 603
 • 602
 • 580
 • 571
 • 502
 • 467
 • 455
 • 421
 • 402
 • 397
 • 394
 • 387
 • 352
 • 349
 • 342
 • 332
 • 322
 • 315
 • 301
 • 264
 • 252
 • 235
 • 229
 • 208
 • 187
 • 175
 • 173
 • 168
 • 163
 • 137
 • 133
 • 121
 • 84
 • 79
 • 63
 • 39
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 41,689
 • 17,792
 • 16,940
 • 15,657
 • 15,548
 • 15,433
 • 14,654
 • 11,162
 • 10,964
 • 10,097
 • 9,860
 • 9,437
 • 8,039
 • 7,864
 • 7,268
 • 7,138
 • 7,115
 • 6,455
 • 6,380
 • 6,239
 • 5,996
 • 5,595
 • 5,292
 • 5,257
 • 4,974
 • 4,429
 • 4,330
 • 4,297
 • 4,172
 • 4,163
 • 4,154
 • 4,043
 • 3,849
 • 3,751
 • 3,707
 • 3,110
 • 3,106
 • 2,996
 • 2,974
 • 2,409
 • 2,041
 • 1,777
 • 1,628
 • 1,406
 • 1,347
 • 1,314
 • 1,101
 • 1,084
 • 1,048
 • 1,042
 • 946
 • 902
 • 827
 • 799
 • 514
 • 460
 • 433
 • 407
 • 286
 • 269
 • 268
 • 189
 • 152
 • 91
 • 90
 • 79
 • 71
 • 36
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 248,316 việc làm
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 04-12-2020
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-12-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 04-12-2020
Mức lương: 15,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-12-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 248,316
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 248,316
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký