Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 81,152
 • 60,415
 • 9,023
 • 7,706
 • 5,285
 • 3,892
 • 3,590
 • 2,498
 • 2,470
 • 2,208
 • 1,968
 • 1,724
 • 1,624
 • 1,605
 • 1,529
 • 1,380
 • 1,320
 • 1,195
 • 1,180
 • 1,174
 • 1,170
 • 1,160
 • 1,044
 • 798
 • 785
 • 758
 • 755
 • 724
 • 722
 • 706
 • 704
 • 694
 • 644
 • 628
 • 623
 • 621
 • 573
 • 561
 • 561
 • 529
 • 505
 • 423
 • 412
 • 385
 • 378
 • 378
 • 368
 • 354
 • 337
 • 323
 • 316
 • 295
 • 288
 • 263
 • 241
 • 222
 • 212
 • 199
 • 172
 • 172
 • 162
 • 159
 • 142
 • 126
 • 125
 • 81
 • 80
 • 63
 • 35
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 42,550
 • 17,908
 • 16,968
 • 16,663
 • 16,173
 • 14,754
 • 14,639
 • 11,236
 • 11,111
 • 9,627
 • 9,564
 • 9,181
 • 7,740
 • 7,618
 • 7,116
 • 7,070
 • 6,874
 • 6,575
 • 6,331
 • 6,288
 • 6,048
 • 5,733
 • 5,608
 • 5,153
 • 5,098
 • 4,490
 • 4,292
 • 4,223
 • 4,180
 • 4,163
 • 4,116
 • 3,993
 • 3,858
 • 3,630
 • 3,575
 • 3,193
 • 3,123
 • 2,951
 • 2,853
 • 2,495
 • 1,943
 • 1,721
 • 1,700
 • 1,441
 • 1,366
 • 1,348
 • 1,186
 • 1,092
 • 1,090
 • 1,045
 • 1,024
 • 957
 • 934
 • 828
 • 488
 • 435
 • 432
 • 429
 • 328
 • 289
 • 244
 • 235
 • 162
 • 102
 • 89
 • 68
 • 64
 • 40
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 246,805 việc làm
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-10-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 29-10-2020
Mức lương: 9,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-10-2020
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-10-2020
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-10-2020
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 246,805
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 246,805
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký