Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 57,717
 • 37,466
 • 7,094
 • 5,132
 • 3,448
 • 1,990
 • 1,883
 • 1,734
 • 1,296
 • 1,224
 • 1,214
 • 980
 • 956
 • 896
 • 856
 • 743
 • 739
 • 664
 • 626
 • 618
 • 552
 • 475
 • 465
 • 460
 • 448
 • 432
 • 428
 • 369
 • 352
 • 350
 • 348
 • 340
 • 339
 • 337
 • 336
 • 300
 • 277
 • 272
 • 255
 • 253
 • 245
 • 245
 • 239
 • 235
 • 234
 • 211
 • 210
 • 207
 • 200
 • 178
 • 174
 • 156
 • 146
 • 140
 • 138
 • 133
 • 130
 • 122
 • 103
 • 98
 • 95
 • 92
 • 82
 • 79
 • 62
 • 61
 • 42
 • 27
 • 27
 • 18
Tìm theo ngành nghề
 • 21,900
 • 9,807
 • 9,680
 • 9,418
 • 9,398
 • 8,909
 • 7,168
 • 6,469
 • 6,395
 • 5,344
 • 4,940
 • 4,772
 • 4,627
 • 4,534
 • 4,439
 • 4,077
 • 3,918
 • 3,883
 • 3,860
 • 3,567
 • 3,561
 • 3,094
 • 3,028
 • 2,569
 • 2,516
 • 2,510
 • 2,432
 • 2,429
 • 2,419
 • 2,399
 • 2,325
 • 2,138
 • 2,048
 • 1,964
 • 1,901
 • 1,877
 • 1,737
 • 1,599
 • 1,550
 • 1,366
 • 1,296
 • 1,096
 • 896
 • 888
 • 877
 • 831
 • 828
 • 731
 • 510
 • 460
 • 443
 • 428
 • 380
 • 374
 • 324
 • 289
 • 240
 • 237
 • 188
 • 173
 • 144
 • 108
 • 87
 • 80
 • 73
 • 53
 • 45
 • 22
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 177,236 việc làm
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 19-02-2020
Mức lương: 1.500 - 4.000 USD
careerbuilder.vn 19-02-2020
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 19-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,236
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,236
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký