Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 73,543
 • 52,851
 • 8,505
 • 6,617
 • 4,659
 • 2,798
 • 2,709
 • 2,157
 • 1,823
 • 1,781
 • 1,447
 • 1,377
 • 1,254
 • 1,111
 • 1,077
 • 1,074
 • 1,066
 • 1,051
 • 1,046
 • 975
 • 910
 • 842
 • 781
 • 685
 • 651
 • 635
 • 605
 • 568
 • 552
 • 547
 • 497
 • 490
 • 488
 • 475
 • 459
 • 449
 • 441
 • 427
 • 395
 • 351
 • 349
 • 321
 • 318
 • 303
 • 286
 • 277
 • 275
 • 265
 • 264
 • 262
 • 249
 • 218
 • 199
 • 195
 • 176
 • 167
 • 161
 • 159
 • 149
 • 142
 • 134
 • 118
 • 113
 • 103
 • 100
 • 70
 • 67
 • 59
 • 34
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 33,753
 • 15,136
 • 14,717
 • 13,294
 • 13,272
 • 12,537
 • 11,069
 • 10,753
 • 9,427
 • 8,035
 • 7,891
 • 7,274
 • 6,662
 • 6,603
 • 6,494
 • 5,853
 • 5,818
 • 5,762
 • 5,476
 • 5,465
 • 5,149
 • 4,273
 • 4,189
 • 4,024
 • 3,929
 • 3,705
 • 3,603
 • 3,472
 • 3,471
 • 3,402
 • 3,377
 • 3,358
 • 3,139
 • 2,926
 • 2,799
 • 2,777
 • 2,621
 • 2,466
 • 2,438
 • 1,922
 • 1,807
 • 1,545
 • 1,332
 • 1,220
 • 1,139
 • 1,112
 • 1,014
 • 986
 • 858
 • 823
 • 821
 • 762
 • 688
 • 664
 • 457
 • 445
 • 440
 • 376
 • 269
 • 260
 • 226
 • 157
 • 131
 • 93
 • 91
 • 87
 • 85
 • 32
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 221,248 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-01-2021
Mức lương: 14,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-01-2021
Mức lương: 20,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-01-2021
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 221,248
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 221,248
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký