Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 70,345
 • 50,394
 • 7,990
 • 6,359
 • 4,449
 • 2,515
 • 2,491
 • 2,020
 • 1,715
 • 1,682
 • 1,294
 • 1,200
 • 1,135
 • 1,031
 • 992
 • 977
 • 938
 • 938
 • 863
 • 850
 • 849
 • 758
 • 631
 • 624
 • 618
 • 602
 • 579
 • 550
 • 510
 • 483
 • 462
 • 449
 • 445
 • 435
 • 415
 • 404
 • 389
 • 359
 • 347
 • 325
 • 318
 • 297
 • 293
 • 276
 • 274
 • 264
 • 258
 • 252
 • 242
 • 226
 • 223
 • 185
 • 173
 • 173
 • 170
 • 165
 • 154
 • 148
 • 134
 • 132
 • 124
 • 114
 • 96
 • 89
 • 86
 • 79
 • 68
 • 59
 • 37
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 30,428
 • 14,475
 • 13,356
 • 12,557
 • 12,442
 • 11,988
 • 10,382
 • 9,677
 • 9,165
 • 7,336
 • 7,279
 • 6,778
 • 6,442
 • 6,114
 • 6,005
 • 5,664
 • 5,465
 • 5,318
 • 5,268
 • 4,973
 • 4,393
 • 3,797
 • 3,785
 • 3,728
 • 3,526
 • 3,493
 • 3,391
 • 3,251
 • 3,203
 • 3,196
 • 3,154
 • 3,097
 • 2,839
 • 2,812
 • 2,678
 • 2,405
 • 2,298
 • 2,184
 • 2,141
 • 1,832
 • 1,789
 • 1,580
 • 1,368
 • 1,126
 • 1,077
 • 1,043
 • 996
 • 990
 • 728
 • 724
 • 643
 • 633
 • 592
 • 549
 • 468
 • 459
 • 424
 • 349
 • 299
 • 268
 • 212
 • 162
 • 117
 • 95
 • 93
 • 91
 • 73
 • 33
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 213,794 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 27-02-2021
Mức lương: 35,000,000 - 50,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-02-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 213,794
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 213,794
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký