Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 74,122
 • 53,210
 • 8,537
 • 6,684
 • 4,700
 • 2,827
 • 2,727
 • 2,177
 • 1,836
 • 1,792
 • 1,450
 • 1,385
 • 1,257
 • 1,119
 • 1,079
 • 1,077
 • 1,067
 • 1,057
 • 1,046
 • 983
 • 912
 • 847
 • 784
 • 693
 • 655
 • 641
 • 607
 • 570
 • 558
 • 548
 • 504
 • 495
 • 490
 • 486
 • 468
 • 450
 • 443
 • 439
 • 398
 • 353
 • 351
 • 322
 • 319
 • 304
 • 286
 • 278
 • 275
 • 268
 • 265
 • 263
 • 249
 • 219
 • 201
 • 196
 • 177
 • 167
 • 161
 • 161
 • 149
 • 142
 • 135
 • 118
 • 113
 • 103
 • 100
 • 70
 • 67
 • 59
 • 34
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 34,071
 • 15,267
 • 14,822
 • 13,413
 • 13,365
 • 12,671
 • 11,171
 • 10,878
 • 9,549
 • 8,079
 • 7,999
 • 7,355
 • 6,736
 • 6,653
 • 6,599
 • 5,911
 • 5,901
 • 5,809
 • 5,540
 • 5,518
 • 5,175
 • 4,315
 • 4,211
 • 4,049
 • 3,960
 • 3,725
 • 3,640
 • 3,520
 • 3,507
 • 3,437
 • 3,422
 • 3,388
 • 3,180
 • 2,958
 • 2,834
 • 2,821
 • 2,655
 • 2,500
 • 2,458
 • 1,927
 • 1,845
 • 1,562
 • 1,340
 • 1,230
 • 1,142
 • 1,125
 • 1,022
 • 1,000
 • 866
 • 839
 • 831
 • 767
 • 694
 • 673
 • 463
 • 454
 • 443
 • 378
 • 273
 • 267
 • 228
 • 163
 • 137
 • 93
 • 92
 • 87
 • 85
 • 33
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 222,452 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2021
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 18-01-2021
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2021
Mức lương: 20,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2021
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 222,452
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 222,452
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký