Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 67,858
 • 54,953
 • 7,312
 • 5,881
 • 3,941
 • 2,223
 • 1,866
 • 1,662
 • 1,662
 • 1,580
 • 1,120
 • 1,041
 • 1,038
 • 991
 • 968
 • 926
 • 923
 • 849
 • 790
 • 733
 • 702
 • 673
 • 628
 • 595
 • 576
 • 541
 • 531
 • 526
 • 498
 • 461
 • 459
 • 424
 • 410
 • 351
 • 350
 • 341
 • 319
 • 309
 • 285
 • 283
 • 282
 • 281
 • 278
 • 252
 • 252
 • 239
 • 219
 • 210
 • 207
 • 207
 • 193
 • 188
 • 179
 • 166
 • 162
 • 159
 • 150
 • 150
 • 122
 • 116
 • 114
 • 105
 • 103
 • 103
 • 98
 • 90
 • 65
 • 30
 • 21
 • 15
Tìm theo ngành nghề
 • 28,999
 • 13,967
 • 12,737
 • 11,917
 • 10,737
 • 10,255
 • 8,963
 • 8,139
 • 8,097
 • 7,856
 • 6,435
 • 6,244
 • 5,891
 • 5,779
 • 5,679
 • 5,503
 • 4,926
 • 4,870
 • 4,817
 • 4,177
 • 4,084
 • 3,523
 • 3,276
 • 3,031
 • 2,930
 • 2,902
 • 2,879
 • 2,870
 • 2,662
 • 2,645
 • 2,524
 • 2,511
 • 2,476
 • 2,380
 • 2,378
 • 2,351
 • 1,800
 • 1,758
 • 1,670
 • 1,620
 • 1,339
 • 1,298
 • 1,186
 • 1,144
 • 1,144
 • 957
 • 911
 • 838
 • 818
 • 809
 • 737
 • 704
 • 674
 • 428
 • 418
 • 392
 • 347
 • 271
 • 263
 • 234
 • 169
 • 153
 • 128
 • 109
 • 89
 • 67
 • 50
 • 40
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 213,514 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 14-06-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 213,514
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 213,514
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký