Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 70,879
 • 51,168
 • 7,964
 • 6,345
 • 4,425
 • 2,500
 • 2,490
 • 2,032
 • 1,728
 • 1,717
 • 1,304
 • 1,193
 • 1,116
 • 1,058
 • 988
 • 975
 • 927
 • 921
 • 860
 • 850
 • 839
 • 761
 • 638
 • 626
 • 611
 • 595
 • 594
 • 567
 • 507
 • 478
 • 461
 • 451
 • 447
 • 430
 • 423
 • 408
 • 389
 • 371
 • 343
 • 333
 • 313
 • 303
 • 289
 • 279
 • 276
 • 265
 • 256
 • 248
 • 236
 • 232
 • 222
 • 194
 • 177
 • 173
 • 172
 • 161
 • 160
 • 154
 • 134
 • 131
 • 127
 • 115
 • 96
 • 85
 • 84
 • 76
 • 66
 • 59
 • 37
 • 32
Tìm theo ngành nghề
 • 30,814
 • 14,518
 • 13,351
 • 12,801
 • 12,611
 • 12,150
 • 10,480
 • 9,841
 • 9,289
 • 7,436
 • 7,431
 • 6,851
 • 6,567
 • 6,262
 • 6,063
 • 5,729
 • 5,444
 • 5,293
 • 5,281
 • 5,043
 • 4,301
 • 3,805
 • 3,774
 • 3,762
 • 3,580
 • 3,559
 • 3,474
 • 3,277
 • 3,263
 • 3,161
 • 3,121
 • 2,969
 • 2,920
 • 2,844
 • 2,677
 • 2,402
 • 2,361
 • 2,250
 • 2,184
 • 1,834
 • 1,777
 • 1,630
 • 1,402
 • 1,149
 • 1,060
 • 1,054
 • 1,027
 • 1,002
 • 763
 • 748
 • 684
 • 627
 • 574
 • 525
 • 457
 • 450
 • 412
 • 365
 • 300
 • 282
 • 225
 • 166
 • 124
 • 100
 • 97
 • 89
 • 81
 • 38
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 214,165 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-03-2021
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-03-2021
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-03-2021
Mức lương: 12,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-03-2021
Mức lương: 13,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-03-2021
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-03-2021
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-03-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 214,165
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 214,165
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký