Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 58,233
 • 37,597
 • 7,111
 • 5,172
 • 3,473
 • 1,995
 • 1,885
 • 1,749
 • 1,300
 • 1,215
 • 1,211
 • 980
 • 957
 • 902
 • 856
 • 742
 • 740
 • 651
 • 624
 • 617
 • 549
 • 477
 • 471
 • 463
 • 459
 • 428
 • 427
 • 369
 • 354
 • 352
 • 348
 • 341
 • 336
 • 335
 • 335
 • 300
 • 278
 • 272
 • 256
 • 255
 • 245
 • 243
 • 238
 • 236
 • 234
 • 212
 • 208
 • 204
 • 200
 • 179
 • 174
 • 156
 • 148
 • 140
 • 138
 • 132
 • 130
 • 122
 • 102
 • 97
 • 96
 • 92
 • 81
 • 78
 • 61
 • 61
 • 41
 • 27
 • 27
 • 19
Tìm theo ngành nghề
 • 21,995
 • 9,878
 • 9,810
 • 9,505
 • 9,494
 • 9,028
 • 7,303
 • 6,516
 • 6,508
 • 5,376
 • 4,986
 • 4,836
 • 4,666
 • 4,596
 • 4,484
 • 4,112
 • 3,972
 • 3,923
 • 3,919
 • 3,596
 • 3,564
 • 3,122
 • 3,046
 • 2,582
 • 2,553
 • 2,529
 • 2,459
 • 2,455
 • 2,432
 • 2,418
 • 2,360
 • 2,151
 • 2,085
 • 1,975
 • 1,927
 • 1,890
 • 1,770
 • 1,604
 • 1,576
 • 1,373
 • 1,302
 • 1,117
 • 906
 • 903
 • 883
 • 843
 • 832
 • 751
 • 511
 • 459
 • 446
 • 436
 • 393
 • 384
 • 322
 • 296
 • 250
 • 241
 • 189
 • 176
 • 147
 • 106
 • 91
 • 76
 • 71
 • 52
 • 45
 • 24
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 177,979 việc làm
Mức lương: 12,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-02-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,979
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,979
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký