Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 69,024
 • 49,307
 • 7,885
 • 6,200
 • 4,352
 • 2,454
 • 2,442
 • 1,980
 • 1,665
 • 1,654
 • 1,277
 • 1,172
 • 1,099
 • 1,040
 • 966
 • 955
 • 919
 • 913
 • 836
 • 831
 • 825
 • 742
 • 616
 • 613
 • 601
 • 583
 • 557
 • 540
 • 495
 • 475
 • 455
 • 439
 • 435
 • 423
 • 413
 • 399
 • 379
 • 351
 • 329
 • 322
 • 313
 • 294
 • 286
 • 272
 • 272
 • 263
 • 255
 • 245
 • 236
 • 224
 • 218
 • 181
 • 170
 • 170
 • 169
 • 159
 • 152
 • 147
 • 128
 • 127
 • 124
 • 113
 • 93
 • 85
 • 85
 • 72
 • 65
 • 59
 • 36
 • 30
Tìm theo ngành nghề
 • 29,588
 • 14,027
 • 12,976
 • 12,222
 • 12,094
 • 11,800
 • 9,987
 • 9,402
 • 8,863
 • 7,115
 • 6,954
 • 6,592
 • 6,234
 • 5,957
 • 5,825
 • 5,506
 • 5,263
 • 5,156
 • 5,093
 • 4,845
 • 4,275
 • 3,709
 • 3,693
 • 3,657
 • 3,449
 • 3,357
 • 3,294
 • 3,175
 • 3,115
 • 3,090
 • 3,044
 • 2,966
 • 2,757
 • 2,701
 • 2,591
 • 2,298
 • 2,235
 • 2,110
 • 2,107
 • 1,807
 • 1,761
 • 1,542
 • 1,338
 • 1,097
 • 1,061
 • 1,016
 • 975
 • 964
 • 714
 • 712
 • 603
 • 597
 • 562
 • 493
 • 459
 • 440
 • 415
 • 334
 • 298
 • 266
 • 209
 • 157
 • 115
 • 95
 • 94
 • 89
 • 74
 • 32
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 210,207 việc làm
Mức lương: 6,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-03-2021
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-03-2021
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-03-2021
Mức lương: 7,000,000 - 7,500,000 VND
careerbuilder.vn 01-03-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 210,207
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 210,207
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký