Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 65,969
 • 44,505
 • 7,793
 • 6,034
 • 4,076
 • 2,406
 • 2,342
 • 1,946
 • 1,565
 • 1,472
 • 1,388
 • 1,234
 • 1,013
 • 1,007
 • 1,004
 • 905
 • 903
 • 835
 • 731
 • 699
 • 671
 • 640
 • 532
 • 518
 • 515
 • 499
 • 492
 • 460
 • 426
 • 417
 • 402
 • 385
 • 378
 • 377
 • 377
 • 374
 • 335
 • 312
 • 311
 • 298
 • 281
 • 272
 • 271
 • 268
 • 248
 • 244
 • 240
 • 230
 • 221
 • 212
 • 193
 • 189
 • 183
 • 168
 • 162
 • 159
 • 150
 • 145
 • 118
 • 114
 • 108
 • 101
 • 96
 • 87
 • 70
 • 64
 • 45
 • 29
 • 27
 • 19
Tìm theo ngành nghề
 • 26,398
 • 11,900
 • 11,514
 • 11,463
 • 11,163
 • 10,693
 • 9,076
 • 8,259
 • 8,125
 • 6,603
 • 6,126
 • 5,787
 • 5,777
 • 5,658
 • 5,398
 • 5,053
 • 5,007
 • 4,886
 • 4,838
 • 4,229
 • 3,865
 • 3,723
 • 3,490
 • 3,342
 • 3,157
 • 3,052
 • 3,017
 • 3,011
 • 2,987
 • 2,914
 • 2,789
 • 2,620
 • 2,603
 • 2,534
 • 2,350
 • 2,267
 • 2,028
 • 1,931
 • 1,929
 • 1,719
 • 1,401
 • 1,312
 • 1,136
 • 1,008
 • 957
 • 934
 • 922
 • 883
 • 647
 • 599
 • 552
 • 494
 • 462
 • 406
 • 372
 • 364
 • 273
 • 262
 • 261
 • 247
 • 211
 • 135
 • 112
 • 88
 • 76
 • 58
 • 57
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 195,585 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 8,500,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 195,585
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 195,585
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký