Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 58,956
 • 37,827
 • 7,116
 • 5,259
 • 3,516
 • 1,994
 • 1,884
 • 1,778
 • 1,303
 • 1,229
 • 1,217
 • 983
 • 960
 • 909
 • 863
 • 745
 • 736
 • 652
 • 622
 • 621
 • 553
 • 477
 • 476
 • 470
 • 462
 • 433
 • 432
 • 374
 • 357
 • 353
 • 350
 • 339
 • 338
 • 335
 • 333
 • 297
 • 280
 • 275
 • 256
 • 252
 • 245
 • 242
 • 239
 • 236
 • 233
 • 214
 • 210
 • 207
 • 201
 • 178
 • 174
 • 154
 • 148
 • 140
 • 138
 • 134
 • 131
 • 123
 • 102
 • 98
 • 97
 • 93
 • 81
 • 79
 • 62
 • 61
 • 43
 • 28
 • 27
 • 19
Tìm theo ngành nghề
 • 22,266
 • 10,004
 • 9,988
 • 9,701
 • 9,666
 • 9,127
 • 7,366
 • 6,642
 • 6,534
 • 5,482
 • 5,075
 • 4,957
 • 4,718
 • 4,670
 • 4,556
 • 4,152
 • 4,044
 • 4,014
 • 3,981
 • 3,638
 • 3,570
 • 3,136
 • 3,083
 • 2,597
 • 2,593
 • 2,573
 • 2,480
 • 2,479
 • 2,469
 • 2,455
 • 2,407
 • 2,164
 • 2,134
 • 1,998
 • 1,977
 • 1,911
 • 1,794
 • 1,609
 • 1,588
 • 1,401
 • 1,357
 • 1,114
 • 936
 • 910
 • 895
 • 872
 • 863
 • 781
 • 516
 • 469
 • 447
 • 446
 • 399
 • 389
 • 322
 • 308
 • 257
 • 246
 • 192
 • 182
 • 147
 • 110
 • 94
 • 79
 • 70
 • 49
 • 47
 • 24
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 179,134 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-02-2020
Mức lương: 9,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 179,134
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 179,134
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký