Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 57,890
 • 37,473
 • 7,097
 • 5,138
 • 3,441
 • 1,990
 • 1,882
 • 1,741
 • 1,296
 • 1,220
 • 1,206
 • 980
 • 956
 • 897
 • 854
 • 741
 • 738
 • 654
 • 624
 • 617
 • 553
 • 475
 • 467
 • 460
 • 456
 • 429
 • 428
 • 367
 • 351
 • 350
 • 347
 • 341
 • 337
 • 337
 • 336
 • 303
 • 279
 • 269
 • 255
 • 253
 • 245
 • 245
 • 239
 • 236
 • 234
 • 213
 • 210
 • 207
 • 200
 • 179
 • 173
 • 156
 • 148
 • 140
 • 138
 • 133
 • 131
 • 122
 • 102
 • 98
 • 95
 • 92
 • 81
 • 78
 • 61
 • 61
 • 41
 • 27
 • 27
 • 19
Tìm theo ngành nghề
 • 21,895
 • 9,813
 • 9,721
 • 9,450
 • 9,422
 • 8,937
 • 7,207
 • 6,483
 • 6,434
 • 5,342
 • 4,944
 • 4,789
 • 4,644
 • 4,545
 • 4,451
 • 4,083
 • 3,917
 • 3,884
 • 3,881
 • 3,576
 • 3,560
 • 3,108
 • 3,033
 • 2,566
 • 2,540
 • 2,520
 • 2,426
 • 2,421
 • 2,416
 • 2,406
 • 2,336
 • 2,144
 • 2,066
 • 1,964
 • 1,904
 • 1,869
 • 1,760
 • 1,594
 • 1,566
 • 1,358
 • 1,302
 • 1,095
 • 899
 • 897
 • 878
 • 834
 • 831
 • 737
 • 512
 • 460
 • 444
 • 433
 • 381
 • 378
 • 325
 • 290
 • 248
 • 239
 • 188
 • 175
 • 145
 • 106
 • 88
 • 77
 • 72
 • 53
 • 45
 • 22
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 177,398 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Mức lương: 12,000,000 - 17,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Mức lương: 10,000,002 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,398
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,398
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký