Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 79,228
 • 58,537
 • 8,990
 • 7,465
 • 5,164
 • 3,748
 • 3,462
 • 2,416
 • 2,403
 • 2,121
 • 1,893
 • 1,649
 • 1,571
 • 1,556
 • 1,485
 • 1,312
 • 1,219
 • 1,195
 • 1,192
 • 1,149
 • 1,128
 • 1,100
 • 1,040
 • 770
 • 746
 • 731
 • 725
 • 699
 • 689
 • 671
 • 659
 • 658
 • 617
 • 612
 • 607
 • 599
 • 554
 • 546
 • 544
 • 523
 • 496
 • 399
 • 394
 • 382
 • 371
 • 370
 • 366
 • 333
 • 323
 • 321
 • 312
 • 297
 • 272
 • 259
 • 231
 • 219
 • 211
 • 188
 • 172
 • 165
 • 164
 • 154
 • 139
 • 124
 • 122
 • 76
 • 75
 • 63
 • 36
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 41,047
 • 17,216
 • 16,470
 • 15,799
 • 15,743
 • 14,258
 • 14,248
 • 10,714
 • 10,620
 • 9,208
 • 9,193
 • 8,862
 • 7,413
 • 7,359
 • 6,902
 • 6,799
 • 6,659
 • 6,304
 • 6,149
 • 6,010
 • 5,901
 • 5,566
 • 5,357
 • 4,976
 • 4,831
 • 4,353
 • 4,129
 • 4,054
 • 4,030
 • 4,023
 • 4,008
 • 3,906
 • 3,723
 • 3,448
 • 3,442
 • 3,108
 • 3,012
 • 2,827
 • 2,722
 • 2,343
 • 1,939
 • 1,696
 • 1,647
 • 1,392
 • 1,355
 • 1,327
 • 1,140
 • 1,063
 • 1,020
 • 1,010
 • 973
 • 894
 • 890
 • 780
 • 461
 • 432
 • 423
 • 411
 • 320
 • 282
 • 242
 • 225
 • 162
 • 103
 • 90
 • 64
 • 61
 • 40
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 241,045 việc làm
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 25-10-2020
Mức lương: 8,000,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 25-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 241,045
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 241,045
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký