Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,869
 • 36,584
 • 7,004
 • 4,914
 • 3,385
 • 1,954
 • 1,905
 • 1,698
 • 1,275
 • 1,199
 • 1,188
 • 990
 • 953
 • 861
 • 849
 • 713
 • 711
 • 622
 • 607
 • 597
 • 539
 • 492
 • 481
 • 451
 • 421
 • 410
 • 408
 • 407
 • 361
 • 352
 • 348
 • 343
 • 343
 • 336
 • 304
 • 294
 • 281
 • 270
 • 269
 • 256
 • 253
 • 239
 • 233
 • 233
 • 223
 • 205
 • 204
 • 202
 • 201
 • 176
 • 170
 • 156
 • 140
 • 139
 • 135
 • 130
 • 128
 • 123
 • 100
 • 95
 • 94
 • 93
 • 88
 • 75
 • 65
 • 61
 • 47
 • 35
 • 28
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 21,211
 • 9,656
 • 9,214
 • 9,152
 • 8,897
 • 8,405
 • 6,855
 • 6,186
 • 6,175
 • 5,335
 • 4,990
 • 4,579
 • 4,351
 • 4,255
 • 4,082
 • 3,931
 • 3,856
 • 3,774
 • 3,730
 • 3,478
 • 3,455
 • 2,995
 • 2,899
 • 2,488
 • 2,421
 • 2,414
 • 2,312
 • 2,303
 • 2,245
 • 2,241
 • 2,216
 • 2,094
 • 1,942
 • 1,881
 • 1,813
 • 1,737
 • 1,651
 • 1,495
 • 1,488
 • 1,282
 • 1,248
 • 1,038
 • 889
 • 887
 • 860
 • 756
 • 727
 • 723
 • 471
 • 429
 • 428
 • 427
 • 354
 • 353
 • 313
 • 277
 • 234
 • 223
 • 202
 • 167
 • 143
 • 117
 • 103
 • 79
 • 74
 • 53
 • 52
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 174,311 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: Dưới 40,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 700 - 1.500 USD
careerbuilder.vn 27-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,311
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,311
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký