Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 79,921
 • 59,090
 • 9,006
 • 7,518
 • 5,223
 • 3,767
 • 3,518
 • 2,463
 • 2,432
 • 2,120
 • 1,885
 • 1,641
 • 1,611
 • 1,545
 • 1,481
 • 1,355
 • 1,205
 • 1,203
 • 1,183
 • 1,150
 • 1,130
 • 1,113
 • 1,035
 • 767
 • 757
 • 721
 • 719
 • 710
 • 695
 • 677
 • 669
 • 625
 • 618
 • 617
 • 613
 • 587
 • 554
 • 548
 • 545
 • 523
 • 486
 • 396
 • 387
 • 381
 • 372
 • 363
 • 361
 • 330
 • 324
 • 324
 • 311
 • 292
 • 273
 • 262
 • 240
 • 217
 • 210
 • 199
 • 176
 • 170
 • 166
 • 158
 • 138
 • 126
 • 120
 • 75
 • 75
 • 62
 • 36
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 41,460
 • 17,335
 • 16,615
 • 15,989
 • 15,880
 • 14,408
 • 14,369
 • 10,882
 • 10,770
 • 9,333
 • 9,322
 • 9,033
 • 7,605
 • 7,423
 • 6,939
 • 6,863
 • 6,714
 • 6,400
 • 6,219
 • 6,047
 • 5,937
 • 5,589
 • 5,427
 • 5,057
 • 4,971
 • 4,358
 • 4,187
 • 4,096
 • 4,089
 • 4,083
 • 4,032
 • 4,004
 • 3,743
 • 3,512
 • 3,490
 • 3,110
 • 3,047
 • 2,858
 • 2,758
 • 2,402
 • 1,943
 • 1,727
 • 1,643
 • 1,441
 • 1,353
 • 1,326
 • 1,139
 • 1,072
 • 1,003
 • 980
 • 970
 • 895
 • 865
 • 786
 • 477
 • 443
 • 439
 • 419
 • 324
 • 287
 • 248
 • 236
 • 165
 • 104
 • 92
 • 65
 • 65
 • 43
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 243,997 việc làm
Mức lương: 25,000,000 - 45,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-10-2020
Mức lương: 25,000,000 - 50,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-10-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 21-10-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-10-2020
Mức lương: 25,000,000 - 45,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 243,997
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 243,997
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký