Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 58,320
 • 53,005
 • 7,389
 • 4,677
 • 3,201
 • 2,368
 • 1,995
 • 1,537
 • 1,261
 • 1,208
 • 1,157
 • 1,069
 • 1,042
 • 982
 • 889
 • 862
 • 848
 • 821
 • 760
 • 686
 • 678
 • 648
 • 617
 • 607
 • 505
 • 483
 • 467
 • 460
 • 446
 • 439
 • 419
 • 373
 • 352
 • 338
 • 327
 • 327
 • 325
 • 263
 • 256
 • 256
 • 250
 • 249
 • 242
 • 238
 • 225
 • 219
 • 196
 • 195
 • 185
 • 172
 • 167
 • 166
 • 166
 • 146
 • 130
 • 122
 • 121
 • 116
 • 110
 • 104
 • 103
 • 98
 • 90
 • 88
 • 86
 • 72
 • 49
 • 22
 • 16
 • 12
Tìm theo ngành nghề
 • 23,202
 • 13,127
 • 10,254
 • 8,707
 • 8,270
 • 7,891
 • 6,747
 • 6,583
 • 6,553
 • 6,396
 • 5,285
 • 5,055
 • 4,756
 • 4,395
 • 4,292
 • 4,242
 • 4,143
 • 4,026
 • 3,849
 • 3,794
 • 3,724
 • 2,857
 • 2,700
 • 2,552
 • 2,475
 • 2,393
 • 2,310
 • 2,276
 • 2,184
 • 2,163
 • 2,123
 • 1,960
 • 1,951
 • 1,853
 • 1,845
 • 1,799
 • 1,517
 • 1,388
 • 1,227
 • 1,194
 • 1,182
 • 1,076
 • 978
 • 935
 • 803
 • 705
 • 700
 • 672
 • 638
 • 628
 • 621
 • 593
 • 426
 • 354
 • 336
 • 307
 • 239
 • 224
 • 202
 • 185
 • 163
 • 110
 • 105
 • 97
 • 69
 • 61
 • 61
 • 40
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 199,871 việc làm
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-07-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 199,871
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 199,871
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký