Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 57,339
 • 37,331
 • 7,088
 • 5,220
 • 3,506
 • 1,978
 • 1,901
 • 1,804
 • 1,328
 • 1,214
 • 1,200
 • 983
 • 976
 • 884
 • 872
 • 731
 • 708
 • 667
 • 615
 • 608
 • 542
 • 484
 • 472
 • 469
 • 463
 • 429
 • 428
 • 376
 • 355
 • 353
 • 351
 • 351
 • 348
 • 332
 • 319
 • 287
 • 286
 • 276
 • 255
 • 253
 • 253
 • 239
 • 238
 • 238
 • 231
 • 212
 • 211
 • 208
 • 205
 • 177
 • 173
 • 167
 • 141
 • 139
 • 138
 • 135
 • 132
 • 130
 • 98
 • 96
 • 95
 • 95
 • 83
 • 76
 • 66
 • 61
 • 40
 • 30
 • 26
 • 25
Tìm theo ngành nghề
 • 21,939
 • 9,872
 • 9,813
 • 9,506
 • 9,148
 • 8,820
 • 7,326
 • 6,620
 • 6,388
 • 5,434
 • 5,137
 • 4,629
 • 4,561
 • 4,516
 • 4,213
 • 4,042
 • 4,013
 • 3,981
 • 3,878
 • 3,564
 • 3,501
 • 3,081
 • 2,993
 • 2,560
 • 2,475
 • 2,465
 • 2,464
 • 2,426
 • 2,338
 • 2,307
 • 2,302
 • 2,165
 • 2,013
 • 1,974
 • 1,950
 • 1,844
 • 1,754
 • 1,552
 • 1,499
 • 1,319
 • 1,309
 • 1,064
 • 957
 • 915
 • 862
 • 809
 • 773
 • 758
 • 515
 • 461
 • 455
 • 449
 • 400
 • 392
 • 317
 • 296
 • 267
 • 240
 • 196
 • 179
 • 144
 • 114
 • 95
 • 79
 • 69
 • 51
 • 47
 • 25
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 177,223 việc làm
Mức lương: 6,800,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 06-04-2020
Mức lương: 9,000,000 - 14,000,000 VND
careerbuilder.vn 06-04-2020
Mức lương: 9,000,000 - 14,000,000 VND
careerbuilder.vn 06-04-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 06-04-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,223
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,223
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký