Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 65,779
 • 44,381
 • 7,778
 • 6,014
 • 4,059
 • 2,401
 • 2,327
 • 1,941
 • 1,560
 • 1,467
 • 1,385
 • 1,233
 • 1,012
 • 1,004
 • 1,004
 • 902
 • 900
 • 830
 • 728
 • 698
 • 671
 • 639
 • 528
 • 518
 • 509
 • 499
 • 489
 • 459
 • 426
 • 417
 • 402
 • 384
 • 378
 • 377
 • 377
 • 373
 • 333
 • 310
 • 310
 • 298
 • 280
 • 272
 • 270
 • 268
 • 248
 • 244
 • 240
 • 230
 • 221
 • 212
 • 192
 • 189
 • 183
 • 168
 • 162
 • 159
 • 150
 • 145
 • 118
 • 113
 • 108
 • 101
 • 96
 • 87
 • 70
 • 64
 • 45
 • 29
 • 27
 • 19
Tìm theo ngành nghề
 • 26,314
 • 11,850
 • 11,475
 • 11,423
 • 11,126
 • 10,654
 • 9,033
 • 8,240
 • 8,089
 • 6,564
 • 6,095
 • 5,763
 • 5,762
 • 5,617
 • 5,374
 • 5,028
 • 4,974
 • 4,860
 • 4,819
 • 4,210
 • 3,859
 • 3,712
 • 3,480
 • 3,332
 • 3,142
 • 3,029
 • 3,010
 • 2,996
 • 2,969
 • 2,904
 • 2,770
 • 2,605
 • 2,598
 • 2,525
 • 2,333
 • 2,257
 • 2,021
 • 1,926
 • 1,924
 • 1,712
 • 1,391
 • 1,306
 • 1,135
 • 1,002
 • 957
 • 932
 • 918
 • 877
 • 645
 • 597
 • 549
 • 494
 • 460
 • 403
 • 369
 • 358
 • 271
 • 260
 • 257
 • 246
 • 210
 • 134
 • 112
 • 88
 • 75
 • 58
 • 56
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 195,189 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 8,500,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2020
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 18-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 195,189
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 195,189
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký