Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 57,293
 • 37,309
 • 7,087
 • 5,213
 • 3,502
 • 1,977
 • 1,900
 • 1,803
 • 1,327
 • 1,214
 • 1,200
 • 983
 • 975
 • 884
 • 872
 • 731
 • 708
 • 667
 • 615
 • 608
 • 542
 • 484
 • 472
 • 468
 • 463
 • 429
 • 428
 • 376
 • 355
 • 353
 • 351
 • 351
 • 347
 • 332
 • 319
 • 287
 • 286
 • 276
 • 255
 • 253
 • 253
 • 239
 • 238
 • 236
 • 231
 • 212
 • 211
 • 208
 • 205
 • 177
 • 173
 • 167
 • 141
 • 139
 • 138
 • 135
 • 132
 • 130
 • 98
 • 96
 • 95
 • 95
 • 83
 • 76
 • 66
 • 61
 • 40
 • 30
 • 26
 • 25
Tìm theo ngành nghề
 • 21,924
 • 9,856
 • 9,802
 • 9,495
 • 9,144
 • 8,815
 • 7,307
 • 6,608
 • 6,386
 • 5,426
 • 5,133
 • 4,627
 • 4,560
 • 4,511
 • 4,210
 • 4,037
 • 4,003
 • 3,980
 • 3,871
 • 3,561
 • 3,500
 • 3,079
 • 2,991
 • 2,560
 • 2,474
 • 2,464
 • 2,462
 • 2,426
 • 2,336
 • 2,304
 • 2,301
 • 2,163
 • 2,007
 • 1,971
 • 1,949
 • 1,839
 • 1,752
 • 1,552
 • 1,495
 • 1,312
 • 1,309
 • 1,064
 • 956
 • 915
 • 862
 • 809
 • 769
 • 758
 • 515
 • 459
 • 455
 • 449
 • 400
 • 392
 • 317
 • 295
 • 266
 • 240
 • 196
 • 179
 • 144
 • 113
 • 95
 • 79
 • 69
 • 51
 • 47
 • 25
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 177,142 việc làm
Mức lương: 6,800,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 06-04-2020
Mức lương: 9,000,000 - 14,000,000 VND
careerbuilder.vn 06-04-2020
Mức lương: 9,000,000 - 14,000,000 VND
careerbuilder.vn 06-04-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 06-04-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,142
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,142
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký