Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,608
 • 36,426
 • 6,968
 • 4,891
 • 3,339
 • 1,962
 • 1,887
 • 1,682
 • 1,256
 • 1,190
 • 1,180
 • 989
 • 954
 • 861
 • 837
 • 727
 • 710
 • 614
 • 613
 • 594
 • 546
 • 496
 • 485
 • 452
 • 418
 • 407
 • 402
 • 399
 • 357
 • 352
 • 351
 • 343
 • 342
 • 332
 • 296
 • 291
 • 276
 • 266
 • 262
 • 258
 • 255
 • 235
 • 234
 • 233
 • 221
 • 205
 • 203
 • 202
 • 200
 • 175
 • 170
 • 152
 • 142
 • 139
 • 134
 • 132
 • 127
 • 124
 • 100
 • 94
 • 94
 • 91
 • 89
 • 75
 • 65
 • 61
 • 46
 • 34
 • 29
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 21,040
 • 9,542
 • 9,164
 • 9,127
 • 8,862
 • 8,360
 • 6,705
 • 6,163
 • 6,063
 • 5,298
 • 4,967
 • 4,589
 • 4,332
 • 4,205
 • 4,066
 • 3,863
 • 3,848
 • 3,749
 • 3,665
 • 3,487
 • 3,423
 • 2,993
 • 2,872
 • 2,514
 • 2,437
 • 2,420
 • 2,328
 • 2,306
 • 2,233
 • 2,223
 • 2,217
 • 2,071
 • 1,906
 • 1,837
 • 1,796
 • 1,725
 • 1,642
 • 1,487
 • 1,463
 • 1,285
 • 1,230
 • 1,031
 • 878
 • 867
 • 858
 • 740
 • 725
 • 724
 • 471
 • 430
 • 426
 • 419
 • 353
 • 348
 • 314
 • 269
 • 230
 • 225
 • 197
 • 168
 • 146
 • 113
 • 100
 • 81
 • 75
 • 53
 • 52
 • 25
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 173,767 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 03-06-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 173,767
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 173,767
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký