Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 73,821
 • 52,893
 • 8,512
 • 6,611
 • 4,614
 • 2,795
 • 2,706
 • 2,167
 • 1,814
 • 1,783
 • 1,447
 • 1,375
 • 1,246
 • 1,115
 • 1,062
 • 1,062
 • 1,051
 • 1,046
 • 1,044
 • 978
 • 915
 • 835
 • 773
 • 683
 • 652
 • 634
 • 605
 • 562
 • 555
 • 539
 • 494
 • 491
 • 486
 • 482
 • 464
 • 447
 • 439
 • 434
 • 399
 • 351
 • 344
 • 318
 • 316
 • 310
 • 283
 • 274
 • 273
 • 268
 • 263
 • 259
 • 248
 • 217
 • 199
 • 196
 • 174
 • 167
 • 162
 • 159
 • 149
 • 137
 • 134
 • 116
 • 111
 • 100
 • 99
 • 68
 • 64
 • 59
 • 33
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 33,707
 • 15,218
 • 14,693
 • 13,293
 • 13,291
 • 12,567
 • 11,058
 • 10,816
 • 9,510
 • 7,977
 • 7,910
 • 7,265
 • 6,674
 • 6,617
 • 6,492
 • 5,877
 • 5,842
 • 5,780
 • 5,497
 • 5,497
 • 5,171
 • 4,295
 • 4,194
 • 4,035
 • 3,942
 • 3,698
 • 3,624
 • 3,466
 • 3,461
 • 3,412
 • 3,385
 • 3,371
 • 3,141
 • 2,919
 • 2,809
 • 2,759
 • 2,647
 • 2,451
 • 2,430
 • 1,922
 • 1,818
 • 1,560
 • 1,324
 • 1,222
 • 1,141
 • 1,113
 • 1,013
 • 1,000
 • 857
 • 842
 • 792
 • 755
 • 687
 • 667
 • 457
 • 449
 • 444
 • 372
 • 270
 • 264
 • 235
 • 162
 • 136
 • 93
 • 91
 • 85
 • 85
 • 34
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 221,427 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2021
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 18-01-2021
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2021
Mức lương: 20,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2021
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 221,427
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 221,427
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký