Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 58,382
 • 52,709
 • 7,436
 • 4,648
 • 3,175
 • 2,370
 • 2,012
 • 1,553
 • 1,250
 • 1,210
 • 1,129
 • 1,082
 • 1,056
 • 985
 • 877
 • 874
 • 854
 • 843
 • 752
 • 697
 • 683
 • 663
 • 633
 • 618
 • 505
 • 478
 • 466
 • 466
 • 449
 • 442
 • 430
 • 373
 • 358
 • 347
 • 340
 • 333
 • 320
 • 266
 • 262
 • 259
 • 254
 • 251
 • 241
 • 239
 • 229
 • 226
 • 203
 • 200
 • 188
 • 182
 • 181
 • 171
 • 169
 • 144
 • 142
 • 126
 • 121
 • 118
 • 108
 • 108
 • 105
 • 104
 • 91
 • 86
 • 85
 • 73
 • 50
 • 21
 • 16
 • 12
Tìm theo ngành nghề
 • 22,860
 • 13,104
 • 10,224
 • 8,596
 • 8,555
 • 7,815
 • 6,778
 • 6,609
 • 6,591
 • 6,217
 • 5,251
 • 5,103
 • 4,743
 • 4,352
 • 4,309
 • 4,170
 • 4,082
 • 4,034
 • 3,828
 • 3,792
 • 3,736
 • 2,869
 • 2,774
 • 2,521
 • 2,491
 • 2,390
 • 2,320
 • 2,272
 • 2,155
 • 2,108
 • 2,104
 • 1,974
 • 1,921
 • 1,842
 • 1,840
 • 1,791
 • 1,489
 • 1,396
 • 1,234
 • 1,182
 • 1,159
 • 1,081
 • 950
 • 925
 • 761
 • 713
 • 703
 • 647
 • 635
 • 621
 • 602
 • 593
 • 408
 • 350
 • 347
 • 309
 • 238
 • 225
 • 203
 • 192
 • 170
 • 107
 • 102
 • 100
 • 71
 • 66
 • 61
 • 40
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 200,171 việc làm
Mức lương: 20,000,000 - 40,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-08-2021
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-08-2021
Mức lương: 14,000,000 - 17,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-08-2021
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-08-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 200,171
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 200,171
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký