Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 71,136
 • 51,577
 • 7,950
 • 6,350
 • 4,424
 • 2,509
 • 2,503
 • 2,029
 • 1,733
 • 1,724
 • 1,308
 • 1,187
 • 1,111
 • 1,061
 • 999
 • 977
 • 928
 • 923
 • 861
 • 849
 • 833
 • 765
 • 639
 • 623
 • 611
 • 600
 • 589
 • 569
 • 506
 • 477
 • 459
 • 455
 • 444
 • 428
 • 427
 • 416
 • 392
 • 372
 • 342
 • 330
 • 312
 • 301
 • 285
 • 281
 • 278
 • 265
 • 254
 • 248
 • 237
 • 233
 • 220
 • 193
 • 178
 • 173
 • 169
 • 161
 • 159
 • 154
 • 135
 • 128
 • 126
 • 115
 • 97
 • 86
 • 83
 • 82
 • 65
 • 59
 • 37
 • 31
Tìm theo ngành nghề
 • 31,092
 • 14,614
 • 13,441
 • 12,843
 • 12,684
 • 12,166
 • 10,556
 • 9,947
 • 9,357
 • 7,551
 • 7,476
 • 6,884
 • 6,579
 • 6,310
 • 6,082
 • 5,756
 • 5,471
 • 5,301
 • 5,300
 • 5,079
 • 4,295
 • 3,827
 • 3,796
 • 3,775
 • 3,612
 • 3,557
 • 3,514
 • 3,287
 • 3,276
 • 3,168
 • 3,139
 • 2,971
 • 2,917
 • 2,867
 • 2,690
 • 2,404
 • 2,395
 • 2,294
 • 2,188
 • 1,836
 • 1,775
 • 1,645
 • 1,412
 • 1,149
 • 1,061
 • 1,048
 • 1,027
 • 1,002
 • 762
 • 748
 • 691
 • 628
 • 576
 • 539
 • 459
 • 456
 • 418
 • 368
 • 301
 • 286
 • 226
 • 167
 • 124
 • 101
 • 97
 • 88
 • 82
 • 41
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 214,836 việc làm
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 06-03-2021
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 06-03-2021
Mức lương: 6,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 06-03-2021
Mức lương: 15,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 06-03-2021
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 06-03-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 214,836
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 214,836
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký