Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 72,979
 • 52,241
 • 8,432
 • 6,485
 • 4,576
 • 2,777
 • 2,648
 • 2,106
 • 1,778
 • 1,766
 • 1,410
 • 1,369
 • 1,214
 • 1,112
 • 1,063
 • 1,043
 • 1,042
 • 1,042
 • 1,018
 • 970
 • 920
 • 811
 • 710
 • 656
 • 635
 • 609
 • 600
 • 565
 • 533
 • 523
 • 492
 • 488
 • 471
 • 467
 • 445
 • 443
 • 439
 • 429
 • 403
 • 352
 • 349
 • 315
 • 306
 • 300
 • 276
 • 275
 • 273
 • 264
 • 263
 • 262
 • 243
 • 197
 • 193
 • 192
 • 168
 • 158
 • 158
 • 157
 • 145
 • 132
 • 126
 • 112
 • 102
 • 99
 • 93
 • 67
 • 59
 • 59
 • 29
 • 25
Tìm theo ngành nghề
 • 32,891
 • 15,059
 • 14,381
 • 13,125
 • 13,108
 • 12,367
 • 10,827
 • 10,817
 • 9,490
 • 7,725
 • 7,723
 • 7,017
 • 6,569
 • 6,498
 • 6,382
 • 5,746
 • 5,711
 • 5,664
 • 5,439
 • 5,411
 • 5,143
 • 4,317
 • 4,043
 • 3,898
 • 3,847
 • 3,755
 • 3,649
 • 3,360
 • 3,339
 • 3,318
 • 3,313
 • 3,303
 • 3,052
 • 2,823
 • 2,786
 • 2,621
 • 2,547
 • 2,331
 • 2,276
 • 1,885
 • 1,830
 • 1,558
 • 1,328
 • 1,208
 • 1,160
 • 1,066
 • 1,033
 • 997
 • 898
 • 865
 • 732
 • 728
 • 665
 • 656
 • 461
 • 456
 • 440
 • 382
 • 273
 • 266
 • 238
 • 162
 • 127
 • 102
 • 91
 • 89
 • 89
 • 34
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 218,965 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-01-2021
Mức lương: 8,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-01-2021
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 24-01-2021
Mức lương: 40,000,000 - 50,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-01-2021
Mức lương: 5,000,000 - 8,000,000 VND
hoteljob.vn 24-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 218,965
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 218,965
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký