Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 69,548
 • 49,734
 • 7,897
 • 6,278
 • 4,375
 • 2,462
 • 2,457
 • 1,994
 • 1,687
 • 1,681
 • 1,276
 • 1,177
 • 1,108
 • 1,062
 • 975
 • 961
 • 921
 • 914
 • 838
 • 837
 • 835
 • 748
 • 626
 • 616
 • 610
 • 584
 • 582
 • 541
 • 497
 • 477
 • 461
 • 442
 • 434
 • 429
 • 415
 • 401
 • 377
 • 374
 • 333
 • 324
 • 313
 • 295
 • 287
 • 275
 • 268
 • 264
 • 254
 • 247
 • 237
 • 227
 • 219
 • 181
 • 170
 • 170
 • 170
 • 160
 • 151
 • 149
 • 130
 • 127
 • 125
 • 115
 • 94
 • 84
 • 83
 • 77
 • 65
 • 59
 • 36
 • 30
Tìm theo ngành nghề
 • 29,868
 • 14,133
 • 13,082
 • 12,385
 • 12,222
 • 11,924
 • 10,146
 • 9,536
 • 9,038
 • 7,199
 • 7,044
 • 6,681
 • 6,345
 • 6,062
 • 5,888
 • 5,570
 • 5,324
 • 5,177
 • 5,135
 • 4,896
 • 4,290
 • 3,735
 • 3,722
 • 3,677
 • 3,484
 • 3,409
 • 3,343
 • 3,207
 • 3,153
 • 3,105
 • 3,058
 • 2,971
 • 2,817
 • 2,726
 • 2,621
 • 2,335
 • 2,271
 • 2,135
 • 2,133
 • 1,824
 • 1,764
 • 1,552
 • 1,352
 • 1,114
 • 1,063
 • 1,025
 • 999
 • 969
 • 728
 • 723
 • 628
 • 619
 • 561
 • 493
 • 459
 • 442
 • 417
 • 344
 • 301
 • 273
 • 216
 • 162
 • 122
 • 97
 • 96
 • 91
 • 78
 • 33
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 211,381 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-03-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 211,381
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 211,381
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký