Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 61,209
 • 56,619
 • 7,546
 • 5,045
 • 3,499
 • 2,409
 • 1,967
 • 1,608
 • 1,360
 • 1,330
 • 1,197
 • 1,082
 • 1,043
 • 985
 • 939
 • 881
 • 865
 • 831
 • 750
 • 712
 • 694
 • 669
 • 666
 • 642
 • 535
 • 505
 • 498
 • 480
 • 475
 • 467
 • 467
 • 383
 • 372
 • 367
 • 350
 • 347
 • 342
 • 289
 • 279
 • 278
 • 271
 • 264
 • 251
 • 240
 • 230
 • 221
 • 206
 • 205
 • 190
 • 181
 • 181
 • 173
 • 165
 • 162
 • 132
 • 132
 • 131
 • 116
 • 115
 • 114
 • 113
 • 113
 • 105
 • 90
 • 89
 • 72
 • 55
 • 26
 • 17
 • 16
Tìm theo ngành nghề
 • 25,610
 • 14,050
 • 11,288
 • 9,916
 • 9,246
 • 8,861
 • 7,661
 • 7,320
 • 7,164
 • 6,982
 • 5,912
 • 5,576
 • 5,199
 • 4,898
 • 4,789
 • 4,677
 • 4,371
 • 4,265
 • 4,145
 • 4,115
 • 4,077
 • 3,179
 • 2,864
 • 2,829
 • 2,631
 • 2,615
 • 2,580
 • 2,498
 • 2,422
 • 2,382
 • 2,268
 • 2,219
 • 2,165
 • 2,151
 • 2,084
 • 2,024
 • 1,663
 • 1,444
 • 1,375
 • 1,339
 • 1,276
 • 1,177
 • 1,097
 • 1,038
 • 948
 • 788
 • 737
 • 724
 • 711
 • 704
 • 686
 • 657
 • 487
 • 372
 • 343
 • 340
 • 318
 • 238
 • 217
 • 198
 • 172
 • 163
 • 105
 • 103
 • 76
 • 72
 • 66
 • 41
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 207,941 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-07-2021
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-07-2021
Mức lương: 18,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-07-2021
Mức lương: 12,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-07-2021
Mức lương: 40,000,000 - 60,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-07-2021
Mức lương: 20,000,000 - 50,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-07-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 207,941
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 207,941
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký