Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 73,645
 • 52,773
 • 8,451
 • 6,559
 • 4,622
 • 2,796
 • 2,674
 • 2,112
 • 1,797
 • 1,793
 • 1,408
 • 1,393
 • 1,213
 • 1,137
 • 1,077
 • 1,045
 • 1,045
 • 1,021
 • 1,019
 • 978
 • 932
 • 813
 • 720
 • 661
 • 638
 • 635
 • 595
 • 564
 • 540
 • 514
 • 493
 • 490
 • 471
 • 471
 • 458
 • 439
 • 437
 • 436
 • 411
 • 350
 • 347
 • 318
 • 303
 • 302
 • 278
 • 272
 • 270
 • 265
 • 265
 • 264
 • 243
 • 202
 • 189
 • 187
 • 168
 • 159
 • 158
 • 156
 • 148
 • 137
 • 125
 • 111
 • 97
 • 95
 • 90
 • 69
 • 61
 • 59
 • 31
 • 25
Tìm theo ngành nghề
 • 33,191
 • 15,270
 • 14,559
 • 13,278
 • 13,235
 • 12,496
 • 11,015
 • 10,946
 • 9,632
 • 7,835
 • 7,825
 • 7,093
 • 6,665
 • 6,568
 • 6,503
 • 5,808
 • 5,789
 • 5,765
 • 5,521
 • 5,459
 • 5,166
 • 4,367
 • 4,083
 • 3,928
 • 3,889
 • 3,821
 • 3,677
 • 3,407
 • 3,381
 • 3,369
 • 3,362
 • 3,347
 • 3,116
 • 2,882
 • 2,838
 • 2,672
 • 2,521
 • 2,366
 • 2,265
 • 1,894
 • 1,867
 • 1,588
 • 1,348
 • 1,220
 • 1,159
 • 1,077
 • 1,051
 • 1,013
 • 910
 • 886
 • 745
 • 735
 • 682
 • 658
 • 465
 • 460
 • 446
 • 387
 • 280
 • 266
 • 243
 • 169
 • 123
 • 105
 • 92
 • 90
 • 88
 • 34
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 220,299 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-01-2021
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-01-2021
Mức lương: 2,000,000 - 3,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-01-2021
Mức lương: 30,000,000 - 60,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-01-2021
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 220,299
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 220,299
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký