Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 61,439
 • 50,561
 • 7,160
 • 4,721
 • 3,083
 • 1,852
 • 1,837
 • 1,393
 • 1,389
 • 1,318
 • 1,010
 • 998
 • 944
 • 880
 • 759
 • 748
 • 734
 • 722
 • 706
 • 681
 • 600
 • 595
 • 538
 • 457
 • 455
 • 432
 • 417
 • 411
 • 400
 • 366
 • 363
 • 355
 • 322
 • 319
 • 295
 • 287
 • 279
 • 271
 • 236
 • 234
 • 232
 • 222
 • 217
 • 214
 • 213
 • 192
 • 185
 • 184
 • 181
 • 155
 • 146
 • 145
 • 140
 • 111
 • 106
 • 102
 • 102
 • 94
 • 89
 • 81
 • 80
 • 74
 • 69
 • 67
 • 66
 • 65
 • 47
 • 16
 • 8
 • 8
Tìm theo ngành nghề
 • 26,640
 • 12,481
 • 12,251
 • 12,159
 • 9,896
 • 8,733
 • 8,467
 • 8,120
 • 6,764
 • 6,202
 • 5,349
 • 5,287
 • 5,284
 • 5,124
 • 4,571
 • 4,430
 • 4,213
 • 4,085
 • 4,080
 • 3,612
 • 3,595
 • 3,132
 • 2,966
 • 2,894
 • 2,676
 • 2,555
 • 2,491
 • 2,471
 • 2,377
 • 2,327
 • 2,312
 • 2,254
 • 2,164
 • 2,136
 • 2,111
 • 2,004
 • 1,710
 • 1,697
 • 1,337
 • 1,271
 • 1,135
 • 1,093
 • 1,025
 • 958
 • 937
 • 850
 • 817
 • 781
 • 728
 • 715
 • 601
 • 566
 • 488
 • 374
 • 346
 • 322
 • 259
 • 254
 • 219
 • 178
 • 143
 • 96
 • 79
 • 78
 • 73
 • 41
 • 35
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 198,183 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-04-2021
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-04-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 198,183
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 198,183
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký