Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 80,675
 • 59,339
 • 8,924
 • 7,843
 • 5,350
 • 3,566
 • 3,362
 • 2,452
 • 2,306
 • 2,248
 • 1,652
 • 1,643
 • 1,627
 • 1,476
 • 1,319
 • 1,303
 • 1,300
 • 1,150
 • 1,083
 • 1,052
 • 1,027
 • 1,025
 • 958
 • 832
 • 809
 • 784
 • 772
 • 755
 • 714
 • 636
 • 623
 • 622
 • 612
 • 597
 • 584
 • 583
 • 558
 • 493
 • 454
 • 443
 • 422
 • 398
 • 393
 • 387
 • 386
 • 344
 • 342
 • 341
 • 326
 • 319
 • 311
 • 300
 • 261
 • 249
 • 228
 • 223
 • 203
 • 183
 • 174
 • 167
 • 162
 • 162
 • 136
 • 133
 • 117
 • 80
 • 73
 • 63
 • 40
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 40,754
 • 17,530
 • 16,639
 • 15,397
 • 15,219
 • 15,084
 • 14,473
 • 10,998
 • 10,726
 • 9,878
 • 9,698
 • 9,262
 • 7,943
 • 7,699
 • 7,139
 • 7,028
 • 6,908
 • 6,364
 • 6,231
 • 6,129
 • 5,837
 • 5,471
 • 5,180
 • 5,165
 • 4,970
 • 4,326
 • 4,254
 • 4,235
 • 4,114
 • 4,048
 • 4,032
 • 3,982
 • 3,778
 • 3,661
 • 3,616
 • 3,079
 • 3,045
 • 2,927
 • 2,904
 • 2,419
 • 2,008
 • 1,756
 • 1,600
 • 1,409
 • 1,331
 • 1,299
 • 1,090
 • 1,054
 • 1,041
 • 1,039
 • 911
 • 880
 • 824
 • 776
 • 489
 • 456
 • 434
 • 406
 • 277
 • 268
 • 264
 • 194
 • 147
 • 95
 • 89
 • 79
 • 70
 • 36
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 245,413 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-12-2020
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-12-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 245,413
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 245,413
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký