Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 81,885
 • 60,181
 • 9,000
 • 8,022
 • 5,467
 • 3,667
 • 3,439
 • 2,486
 • 2,354
 • 2,254
 • 1,699
 • 1,657
 • 1,653
 • 1,461
 • 1,370
 • 1,346
 • 1,301
 • 1,185
 • 1,103
 • 1,077
 • 1,051
 • 1,043
 • 966
 • 849
 • 847
 • 798
 • 789
 • 778
 • 766
 • 656
 • 639
 • 638
 • 633
 • 604
 • 598
 • 586
 • 567
 • 502
 • 466
 • 456
 • 417
 • 405
 • 398
 • 394
 • 389
 • 356
 • 353
 • 344
 • 332
 • 319
 • 316
 • 305
 • 269
 • 250
 • 237
 • 230
 • 216
 • 189
 • 175
 • 173
 • 168
 • 168
 • 138
 • 135
 • 121
 • 84
 • 76
 • 63
 • 39
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 41,836
 • 17,766
 • 16,980
 • 15,591
 • 15,572
 • 15,495
 • 14,704
 • 11,133
 • 10,958
 • 10,144
 • 9,855
 • 9,465
 • 8,085
 • 7,910
 • 7,273
 • 7,143
 • 7,125
 • 6,476
 • 6,424
 • 6,232
 • 6,019
 • 5,577
 • 5,255
 • 5,250
 • 4,941
 • 4,439
 • 4,354
 • 4,314
 • 4,227
 • 4,182
 • 4,173
 • 4,037
 • 3,841
 • 3,752
 • 3,703
 • 3,123
 • 3,118
 • 2,994
 • 2,990
 • 2,403
 • 2,056
 • 1,782
 • 1,635
 • 1,400
 • 1,349
 • 1,321
 • 1,130
 • 1,106
 • 1,050
 • 1,041
 • 964
 • 893
 • 830
 • 801
 • 517
 • 460
 • 439
 • 407
 • 288
 • 270
 • 268
 • 189
 • 155
 • 90
 • 89
 • 79
 • 71
 • 35
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 248,682 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 13,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-12-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-12-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-12-2020
Mức lương: 7,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-12-2020
Mức lương: 9,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-12-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-12-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 248,682
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 248,682
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký