Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 80,631
 • 59,652
 • 9,051
 • 7,578
 • 5,275
 • 3,816
 • 3,569
 • 2,486
 • 2,455
 • 2,132
 • 1,898
 • 1,646
 • 1,628
 • 1,553
 • 1,499
 • 1,360
 • 1,213
 • 1,207
 • 1,200
 • 1,154
 • 1,139
 • 1,118
 • 1,037
 • 773
 • 764
 • 731
 • 725
 • 714
 • 699
 • 677
 • 675
 • 626
 • 625
 • 624
 • 621
 • 595
 • 560
 • 556
 • 551
 • 523
 • 495
 • 399
 • 394
 • 384
 • 373
 • 372
 • 367
 • 336
 • 328
 • 325
 • 314
 • 297
 • 278
 • 264
 • 241
 • 218
 • 213
 • 199
 • 176
 • 172
 • 166
 • 158
 • 140
 • 127
 • 122
 • 76
 • 76
 • 63
 • 37
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 42,044
 • 17,535
 • 16,824
 • 16,245
 • 16,060
 • 14,516
 • 14,513
 • 11,002
 • 10,863
 • 9,516
 • 9,426
 • 9,165
 • 7,674
 • 7,508
 • 7,004
 • 6,950
 • 6,792
 • 6,456
 • 6,285
 • 6,138
 • 5,958
 • 5,668
 • 5,500
 • 5,103
 • 5,017
 • 4,407
 • 4,245
 • 4,158
 • 4,144
 • 4,142
 • 4,073
 • 4,061
 • 3,786
 • 3,565
 • 3,521
 • 3,147
 • 3,070
 • 2,876
 • 2,804
 • 2,424
 • 1,956
 • 1,747
 • 1,661
 • 1,472
 • 1,360
 • 1,350
 • 1,155
 • 1,084
 • 1,015
 • 988
 • 988
 • 917
 • 868
 • 801
 • 487
 • 443
 • 441
 • 423
 • 328
 • 291
 • 248
 • 237
 • 165
 • 105
 • 92
 • 66
 • 66
 • 43
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 245,720 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-10-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 22-10-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-10-2020
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 245,720
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 245,720
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký