Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 57,001
 • 37,152
 • 7,082
 • 5,184
 • 3,483
 • 1,971
 • 1,895
 • 1,783
 • 1,319
 • 1,202
 • 1,200
 • 983
 • 969
 • 881
 • 870
 • 726
 • 704
 • 659
 • 611
 • 602
 • 540
 • 481
 • 469
 • 462
 • 461
 • 429
 • 425
 • 375
 • 355
 • 349
 • 349
 • 348
 • 345
 • 331
 • 317
 • 286
 • 278
 • 275
 • 253
 • 252
 • 251
 • 238
 • 235
 • 234
 • 231
 • 212
 • 210
 • 207
 • 204
 • 177
 • 170
 • 166
 • 141
 • 139
 • 138
 • 135
 • 132
 • 130
 • 98
 • 95
 • 95
 • 93
 • 83
 • 76
 • 66
 • 61
 • 39
 • 29
 • 26
 • 25
Tìm theo ngành nghề
 • 21,764
 • 9,777
 • 9,725
 • 9,444
 • 9,094
 • 8,752
 • 7,224
 • 6,528
 • 6,353
 • 5,393
 • 5,095
 • 4,607
 • 4,528
 • 4,448
 • 4,194
 • 4,008
 • 3,965
 • 3,943
 • 3,841
 • 3,535
 • 3,497
 • 3,068
 • 2,967
 • 2,546
 • 2,462
 • 2,448
 • 2,443
 • 2,402
 • 2,330
 • 2,292
 • 2,285
 • 2,146
 • 1,992
 • 1,953
 • 1,937
 • 1,826
 • 1,737
 • 1,540
 • 1,489
 • 1,304
 • 1,302
 • 1,061
 • 945
 • 909
 • 862
 • 799
 • 762
 • 755
 • 514
 • 453
 • 452
 • 445
 • 396
 • 387
 • 317
 • 294
 • 264
 • 237
 • 193
 • 178
 • 144
 • 113
 • 94
 • 79
 • 69
 • 50
 • 46
 • 25
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 176,581 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-04-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 05-04-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 176,581
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 176,581
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký