Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 74,247
 • 53,294
 • 8,545
 • 6,649
 • 4,647
 • 2,825
 • 2,714
 • 2,160
 • 1,829
 • 1,812
 • 1,450
 • 1,384
 • 1,250
 • 1,128
 • 1,072
 • 1,068
 • 1,062
 • 1,060
 • 1,045
 • 990
 • 925
 • 841
 • 765
 • 688
 • 652
 • 640
 • 613
 • 565
 • 562
 • 542
 • 498
 • 494
 • 486
 • 481
 • 472
 • 447
 • 445
 • 438
 • 404
 • 357
 • 348
 • 317
 • 317
 • 310
 • 284
 • 276
 • 273
 • 268
 • 267
 • 260
 • 248
 • 215
 • 200
 • 196
 • 173
 • 169
 • 162
 • 162
 • 150
 • 138
 • 135
 • 117
 • 110
 • 99
 • 97
 • 69
 • 65
 • 59
 • 32
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 34,009
 • 15,345
 • 14,799
 • 13,442
 • 13,438
 • 12,680
 • 11,206
 • 10,937
 • 9,618
 • 8,076
 • 7,967
 • 7,311
 • 6,705
 • 6,692
 • 6,560
 • 5,917
 • 5,889
 • 5,843
 • 5,543
 • 5,537
 • 5,184
 • 4,345
 • 4,224
 • 4,039
 • 3,985
 • 3,758
 • 3,677
 • 3,492
 • 3,480
 • 3,415
 • 3,411
 • 3,398
 • 3,170
 • 2,944
 • 2,847
 • 2,741
 • 2,674
 • 2,446
 • 2,431
 • 1,936
 • 1,848
 • 1,583
 • 1,345
 • 1,238
 • 1,147
 • 1,112
 • 1,020
 • 1,009
 • 888
 • 853
 • 792
 • 756
 • 689
 • 677
 • 463
 • 455
 • 447
 • 373
 • 273
 • 265
 • 241
 • 161
 • 135
 • 94
 • 91
 • 87
 • 84
 • 34
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 222,541 việc làm
Mức lương: 5,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 19-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 222,541
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 222,541
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký