Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 70,898
 • 57,431
 • 7,527
 • 5,940
 • 4,007
 • 2,213
 • 2,170
 • 1,679
 • 1,652
 • 1,647
 • 1,145
 • 1,080
 • 995
 • 983
 • 899
 • 882
 • 865
 • 847
 • 786
 • 762
 • 718
 • 709
 • 620
 • 607
 • 554
 • 522
 • 513
 • 501
 • 489
 • 432
 • 417
 • 417
 • 404
 • 360
 • 346
 • 343
 • 316
 • 301
 • 277
 • 269
 • 260
 • 257
 • 256
 • 243
 • 239
 • 232
 • 229
 • 213
 • 206
 • 200
 • 177
 • 171
 • 164
 • 157
 • 138
 • 134
 • 129
 • 111
 • 108
 • 100
 • 90
 • 86
 • 81
 • 77
 • 73
 • 73
 • 66
 • 24
 • 17
 • 15
Tìm theo ngành nghề
 • 32,330
 • 14,272
 • 14,182
 • 14,113
 • 11,829
 • 10,583
 • 10,412
 • 9,608
 • 8,415
 • 8,288
 • 6,713
 • 6,535
 • 6,485
 • 6,081
 • 6,028
 • 6,020
 • 5,428
 • 5,125
 • 5,065
 • 4,397
 • 4,226
 • 4,028
 • 3,345
 • 3,341
 • 3,112
 • 3,099
 • 3,098
 • 3,037
 • 2,936
 • 2,911
 • 2,810
 • 2,804
 • 2,684
 • 2,640
 • 2,614
 • 2,596
 • 2,247
 • 1,977
 • 1,630
 • 1,620
 • 1,487
 • 1,475
 • 1,392
 • 1,327
 • 1,184
 • 1,087
 • 968
 • 948
 • 848
 • 841
 • 832
 • 785
 • 692
 • 508
 • 418
 • 399
 • 379
 • 286
 • 253
 • 244
 • 179
 • 173
 • 138
 • 132
 • 80
 • 54
 • 53
 • 40
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 218,720 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 09-05-2021
Mức lương: 1.500 - 2.000 USD
careerbuilder.vn 09-05-2021
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 09-05-2021
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 09-05-2021
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 09-05-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 218,720
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 218,720
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký