Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 80,697
 • 59,766
 • 9,061
 • 7,570
 • 5,276
 • 3,830
 • 3,561
 • 2,488
 • 2,459
 • 2,132
 • 1,920
 • 1,654
 • 1,614
 • 1,573
 • 1,508
 • 1,363
 • 1,223
 • 1,210
 • 1,201
 • 1,166
 • 1,143
 • 1,122
 • 1,037
 • 786
 • 773
 • 735
 • 729
 • 707
 • 702
 • 681
 • 675
 • 671
 • 629
 • 626
 • 620
 • 608
 • 561
 • 561
 • 559
 • 536
 • 508
 • 403
 • 401
 • 385
 • 379
 • 378
 • 375
 • 336
 • 333
 • 331
 • 314
 • 302
 • 277
 • 264
 • 240
 • 220
 • 217
 • 198
 • 177
 • 175
 • 163
 • 160
 • 142
 • 124
 • 122
 • 75
 • 75
 • 63
 • 36
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 42,057
 • 17,605
 • 16,869
 • 16,297
 • 16,123
 • 14,556
 • 14,554
 • 10,973
 • 10,854
 • 9,559
 • 9,438
 • 9,136
 • 7,687
 • 7,509
 • 7,036
 • 6,967
 • 6,807
 • 6,454
 • 6,286
 • 6,145
 • 5,982
 • 5,672
 • 5,536
 • 5,087
 • 5,008
 • 4,423
 • 4,236
 • 4,180
 • 4,156
 • 4,145
 • 4,093
 • 4,052
 • 3,807
 • 3,565
 • 3,529
 • 3,159
 • 3,087
 • 2,887
 • 2,811
 • 2,441
 • 1,955
 • 1,748
 • 1,676
 • 1,467
 • 1,364
 • 1,346
 • 1,157
 • 1,101
 • 1,022
 • 1,012
 • 993
 • 925
 • 894
 • 801
 • 476
 • 443
 • 438
 • 424
 • 328
 • 294
 • 245
 • 237
 • 166
 • 105
 • 92
 • 66
 • 65
 • 43
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 246,105 việc làm
Mức lương: 30,000,000 - 50,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-10-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 23-10-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,500,000 VND
careerbuilder.vn 23-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 246,105
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 246,105
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký