Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 74,792
 • 53,787
 • 8,596
 • 6,725
 • 4,695
 • 2,850
 • 2,733
 • 2,184
 • 1,840
 • 1,825
 • 1,454
 • 1,400
 • 1,254
 • 1,136
 • 1,079
 • 1,073
 • 1,071
 • 1,071
 • 1,047
 • 997
 • 935
 • 852
 • 765
 • 690
 • 658
 • 643
 • 615
 • 575
 • 563
 • 549
 • 501
 • 498
 • 493
 • 490
 • 478
 • 449
 • 449
 • 443
 • 408
 • 358
 • 352
 • 319
 • 317
 • 312
 • 284
 • 281
 • 273
 • 271
 • 270
 • 264
 • 250
 • 217
 • 201
 • 201
 • 174
 • 170
 • 165
 • 162
 • 151
 • 138
 • 135
 • 118
 • 111
 • 100
 • 98
 • 69
 • 65
 • 59
 • 32
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 34,415
 • 15,516
 • 14,941
 • 13,599
 • 13,559
 • 12,788
 • 11,336
 • 11,077
 • 9,736
 • 8,214
 • 8,050
 • 7,380
 • 6,772
 • 6,756
 • 6,635
 • 5,983
 • 5,958
 • 5,906
 • 5,617
 • 5,599
 • 5,233
 • 4,407
 • 4,252
 • 4,051
 • 4,044
 • 3,799
 • 3,721
 • 3,537
 • 3,515
 • 3,441
 • 3,439
 • 3,435
 • 3,201
 • 2,985
 • 2,884
 • 2,768
 • 2,703
 • 2,490
 • 2,454
 • 1,942
 • 1,866
 • 1,603
 • 1,360
 • 1,248
 • 1,156
 • 1,119
 • 1,036
 • 1,023
 • 911
 • 875
 • 801
 • 766
 • 697
 • 689
 • 467
 • 463
 • 451
 • 375
 • 276
 • 270
 • 242
 • 165
 • 136
 • 99
 • 92
 • 87
 • 86
 • 34
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 223,905 việc làm
Mức lương: 13,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 223,905
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 223,905
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký