Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 65,323
 • 44,047
 • 7,761
 • 5,952
 • 4,031
 • 2,390
 • 2,306
 • 1,931
 • 1,549
 • 1,446
 • 1,381
 • 1,221
 • 1,004
 • 1,002
 • 1,002
 • 894
 • 892
 • 824
 • 711
 • 691
 • 663
 • 635
 • 524
 • 514
 • 506
 • 496
 • 486
 • 453
 • 423
 • 409
 • 398
 • 383
 • 376
 • 375
 • 371
 • 369
 • 328
 • 311
 • 308
 • 295
 • 279
 • 270
 • 266
 • 264
 • 248
 • 244
 • 239
 • 227
 • 221
 • 208
 • 189
 • 188
 • 183
 • 166
 • 161
 • 156
 • 150
 • 145
 • 115
 • 114
 • 107
 • 101
 • 95
 • 87
 • 70
 • 64
 • 45
 • 29
 • 27
 • 19
Tìm theo ngành nghề
 • 26,079
 • 11,777
 • 11,369
 • 11,321
 • 11,021
 • 10,584
 • 8,957
 • 8,160
 • 8,013
 • 6,502
 • 6,020
 • 5,695
 • 5,695
 • 5,563
 • 5,324
 • 4,986
 • 4,913
 • 4,826
 • 4,743
 • 4,189
 • 3,853
 • 3,662
 • 3,466
 • 3,276
 • 3,125
 • 3,009
 • 2,970
 • 2,960
 • 2,931
 • 2,886
 • 2,751
 • 2,572
 • 2,569
 • 2,495
 • 2,300
 • 2,222
 • 2,004
 • 1,912
 • 1,910
 • 1,692
 • 1,390
 • 1,294
 • 1,117
 • 999
 • 952
 • 924
 • 897
 • 876
 • 639
 • 585
 • 537
 • 481
 • 460
 • 401
 • 369
 • 360
 • 269
 • 259
 • 257
 • 241
 • 207
 • 131
 • 109
 • 88
 • 76
 • 58
 • 56
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 194,210 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 8,500,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 194,210
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 194,210
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký