Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 56,021
 • 36,651
 • 6,988
 • 4,918
 • 3,398
 • 1,970
 • 1,900
 • 1,702
 • 1,270
 • 1,206
 • 1,184
 • 990
 • 956
 • 863
 • 840
 • 732
 • 716
 • 618
 • 616
 • 597
 • 549
 • 498
 • 487
 • 455
 • 418
 • 410
 • 410
 • 404
 • 363
 • 353
 • 352
 • 348
 • 344
 • 337
 • 301
 • 293
 • 279
 • 268
 • 267
 • 257
 • 256
 • 237
 • 235
 • 233
 • 222
 • 205
 • 205
 • 204
 • 201
 • 176
 • 172
 • 152
 • 141
 • 139
 • 135
 • 131
 • 127
 • 127
 • 100
 • 94
 • 94
 • 93
 • 90
 • 75
 • 65
 • 61
 • 47
 • 36
 • 29
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 21,247
 • 9,624
 • 9,255
 • 9,219
 • 8,932
 • 8,426
 • 6,823
 • 6,207
 • 6,189
 • 5,345
 • 5,022
 • 4,645
 • 4,385
 • 4,273
 • 4,109
 • 3,908
 • 3,893
 • 3,787
 • 3,713
 • 3,497
 • 3,471
 • 3,005
 • 2,901
 • 2,535
 • 2,461
 • 2,427
 • 2,338
 • 2,329
 • 2,262
 • 2,236
 • 2,232
 • 2,109
 • 1,934
 • 1,869
 • 1,813
 • 1,744
 • 1,661
 • 1,509
 • 1,471
 • 1,296
 • 1,244
 • 1,041
 • 908
 • 875
 • 859
 • 747
 • 740
 • 729
 • 476
 • 437
 • 434
 • 426
 • 358
 • 352
 • 314
 • 276
 • 235
 • 230
 • 202
 • 168
 • 146
 • 114
 • 100
 • 82
 • 76
 • 56
 • 52
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 174,570 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 03-06-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,570
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,570
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký