Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 80,856
 • 59,903
 • 8,884
 • 7,801
 • 5,305
 • 3,696
 • 3,587
 • 2,481
 • 2,466
 • 2,299
 • 1,838
 • 1,636
 • 1,608
 • 1,601
 • 1,580
 • 1,434
 • 1,313
 • 1,215
 • 1,141
 • 1,132
 • 1,111
 • 1,086
 • 1,055
 • 822
 • 805
 • 794
 • 768
 • 763
 • 762
 • 750
 • 724
 • 681
 • 657
 • 640
 • 623
 • 611
 • 592
 • 582
 • 572
 • 491
 • 484
 • 441
 • 392
 • 385
 • 384
 • 368
 • 359
 • 354
 • 347
 • 330
 • 309
 • 292
 • 264
 • 242
 • 230
 • 224
 • 207
 • 191
 • 182
 • 162
 • 161
 • 158
 • 130
 • 124
 • 121
 • 78
 • 73
 • 63
 • 37
 • 30
Tìm theo ngành nghề
 • 41,614
 • 17,622
 • 16,645
 • 16,357
 • 15,837
 • 15,025
 • 14,370
 • 11,021
 • 10,897
 • 9,679
 • 9,633
 • 9,260
 • 7,844
 • 7,627
 • 7,098
 • 7,090
 • 6,852
 • 6,479
 • 6,351
 • 6,145
 • 6,013
 • 5,612
 • 5,323
 • 5,134
 • 4,944
 • 4,458
 • 4,306
 • 4,133
 • 4,111
 • 4,080
 • 3,978
 • 3,942
 • 3,776
 • 3,651
 • 3,644
 • 3,091
 • 3,070
 • 2,992
 • 2,848
 • 2,401
 • 1,973
 • 1,749
 • 1,634
 • 1,397
 • 1,360
 • 1,318
 • 1,111
 • 1,068
 • 1,053
 • 1,040
 • 1,036
 • 917
 • 866
 • 819
 • 506
 • 447
 • 437
 • 433
 • 287
 • 264
 • 250
 • 207
 • 146
 • 98
 • 88
 • 77
 • 70
 • 38
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 245,668 việc làm
Mức lương: 9,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-11-2020
Mức lương: 14,000,000 - 22,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 13,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-11-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 245,668
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 245,668
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký