Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 57,312
 • 37,284
 • 7,087
 • 5,222
 • 3,509
 • 1,973
 • 1,903
 • 1,802
 • 1,322
 • 1,210
 • 1,199
 • 984
 • 974
 • 881
 • 876
 • 729
 • 713
 • 668
 • 617
 • 606
 • 542
 • 482
 • 472
 • 467
 • 465
 • 429
 • 428
 • 388
 • 355
 • 354
 • 350
 • 349
 • 346
 • 335
 • 318
 • 288
 • 285
 • 275
 • 257
 • 254
 • 252
 • 239
 • 239
 • 238
 • 229
 • 211
 • 210
 • 207
 • 205
 • 176
 • 172
 • 166
 • 141
 • 138
 • 138
 • 134
 • 130
 • 129
 • 98
 • 96
 • 95
 • 95
 • 83
 • 76
 • 66
 • 61
 • 40
 • 30
 • 26
 • 25
Tìm theo ngành nghề
 • 21,892
 • 9,881
 • 9,775
 • 9,497
 • 9,135
 • 8,808
 • 7,313
 • 6,578
 • 6,363
 • 5,439
 • 5,136
 • 4,630
 • 4,558
 • 4,502
 • 4,216
 • 4,039
 • 4,022
 • 3,975
 • 3,877
 • 3,578
 • 3,494
 • 3,081
 • 2,988
 • 2,560
 • 2,482
 • 2,476
 • 2,466
 • 2,421
 • 2,334
 • 2,313
 • 2,297
 • 2,157
 • 2,015
 • 1,978
 • 1,945
 • 1,845
 • 1,741
 • 1,551
 • 1,494
 • 1,321
 • 1,309
 • 1,060
 • 953
 • 917
 • 861
 • 802
 • 775
 • 755
 • 518
 • 457
 • 456
 • 453
 • 395
 • 390
 • 317
 • 301
 • 261
 • 240
 • 196
 • 181
 • 144
 • 117
 • 98
 • 79
 • 69
 • 51
 • 47
 • 25
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 177,151 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 08-04-2020
Mức lương: 9,000,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 08-04-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,151
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,151
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký