Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 61,039
 • 50,092
 • 7,143
 • 4,672
 • 3,056
 • 1,846
 • 1,827
 • 1,386
 • 1,377
 • 1,310
 • 1,009
 • 994
 • 946
 • 870
 • 763
 • 746
 • 726
 • 715
 • 700
 • 672
 • 600
 • 585
 • 532
 • 457
 • 452
 • 433
 • 411
 • 408
 • 400
 • 365
 • 358
 • 349
 • 320
 • 315
 • 290
 • 287
 • 279
 • 270
 • 236
 • 233
 • 228
 • 220
 • 218
 • 214
 • 214
 • 197
 • 184
 • 182
 • 181
 • 155
 • 146
 • 144
 • 140
 • 111
 • 106
 • 102
 • 102
 • 94
 • 88
 • 82
 • 80
 • 74
 • 68
 • 67
 • 65
 • 65
 • 47
 • 16
 • 8
 • 8
Tìm theo ngành nghề
 • 26,346
 • 12,297
 • 12,149
 • 12,002
 • 9,785
 • 8,588
 • 8,377
 • 7,965
 • 6,708
 • 6,210
 • 5,308
 • 5,241
 • 5,225
 • 5,078
 • 4,521
 • 4,390
 • 4,167
 • 4,071
 • 4,053
 • 3,601
 • 3,526
 • 3,093
 • 2,959
 • 2,864
 • 2,638
 • 2,514
 • 2,477
 • 2,437
 • 2,357
 • 2,301
 • 2,289
 • 2,228
 • 2,147
 • 2,130
 • 2,080
 • 1,991
 • 1,684
 • 1,673
 • 1,323
 • 1,265
 • 1,107
 • 1,077
 • 1,003
 • 952
 • 950
 • 850
 • 814
 • 789
 • 717
 • 702
 • 600
 • 551
 • 502
 • 368
 • 341
 • 320
 • 258
 • 258
 • 214
 • 178
 • 146
 • 97
 • 81
 • 78
 • 70
 • 42
 • 35
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 197,123 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-04-2021
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-04-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 197,123
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 197,123
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký