Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 73,267
 • 52,525
 • 8,425
 • 6,536
 • 4,579
 • 2,760
 • 2,658
 • 2,115
 • 1,791
 • 1,777
 • 1,398
 • 1,385
 • 1,198
 • 1,128
 • 1,068
 • 1,043
 • 1,040
 • 1,024
 • 1,014
 • 971
 • 927
 • 804
 • 709
 • 651
 • 640
 • 632
 • 600
 • 569
 • 539
 • 500
 • 493
 • 490
 • 468
 • 468
 • 458
 • 441
 • 433
 • 432
 • 414
 • 349
 • 341
 • 320
 • 302
 • 297
 • 277
 • 273
 • 268
 • 265
 • 259
 • 258
 • 243
 • 200
 • 188
 • 184
 • 165
 • 159
 • 157
 • 155
 • 140
 • 137
 • 125
 • 112
 • 95
 • 94
 • 88
 • 68
 • 60
 • 59
 • 31
 • 25
Tìm theo ngành nghề
 • 32,824
 • 15,209
 • 14,481
 • 13,224
 • 13,184
 • 12,327
 • 11,003
 • 10,812
 • 9,576
 • 7,780
 • 7,717
 • 7,059
 • 6,640
 • 6,493
 • 6,371
 • 5,789
 • 5,765
 • 5,734
 • 5,487
 • 5,407
 • 5,139
 • 4,336
 • 4,086
 • 3,905
 • 3,858
 • 3,810
 • 3,645
 • 3,396
 • 3,354
 • 3,353
 • 3,339
 • 3,323
 • 3,077
 • 2,847
 • 2,832
 • 2,639
 • 2,496
 • 2,338
 • 2,252
 • 1,882
 • 1,813
 • 1,591
 • 1,338
 • 1,199
 • 1,158
 • 1,051
 • 1,050
 • 1,008
 • 905
 • 886
 • 736
 • 731
 • 670
 • 649
 • 461
 • 460
 • 442
 • 382
 • 283
 • 263
 • 244
 • 166
 • 120
 • 103
 • 92
 • 88
 • 86
 • 32
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 219,455 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-01-2021
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 27-01-2021
Mức lương: 6,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 219,455
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 219,455
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký