Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 65,019
 • 43,893
 • 7,742
 • 5,904
 • 4,012
 • 2,383
 • 2,283
 • 1,930
 • 1,547
 • 1,436
 • 1,366
 • 1,215
 • 1,004
 • 1,000
 • 998
 • 893
 • 880
 • 817
 • 705
 • 690
 • 664
 • 636
 • 521
 • 513
 • 509
 • 493
 • 482
 • 446
 • 423
 • 406
 • 395
 • 377
 • 373
 • 373
 • 371
 • 370
 • 328
 • 309
 • 306
 • 296
 • 276
 • 270
 • 267
 • 262
 • 244
 • 243
 • 239
 • 228
 • 220
 • 209
 • 189
 • 186
 • 183
 • 166
 • 159
 • 154
 • 149
 • 145
 • 115
 • 114
 • 104
 • 100
 • 96
 • 87
 • 70
 • 64
 • 43
 • 29
 • 27
 • 19
Tìm theo ngành nghề
 • 25,903
 • 11,711
 • 11,297
 • 11,261
 • 10,957
 • 10,525
 • 8,911
 • 8,112
 • 7,986
 • 6,488
 • 5,994
 • 5,691
 • 5,637
 • 5,536
 • 5,304
 • 4,931
 • 4,874
 • 4,805
 • 4,713
 • 4,172
 • 3,825
 • 3,645
 • 3,421
 • 3,259
 • 3,098
 • 2,984
 • 2,961
 • 2,927
 • 2,918
 • 2,873
 • 2,724
 • 2,567
 • 2,564
 • 2,482
 • 2,300
 • 2,208
 • 1,997
 • 1,915
 • 1,897
 • 1,675
 • 1,387
 • 1,294
 • 1,116
 • 988
 • 949
 • 910
 • 895
 • 881
 • 630
 • 587
 • 531
 • 480
 • 454
 • 398
 • 365
 • 355
 • 269
 • 258
 • 254
 • 240
 • 207
 • 131
 • 109
 • 86
 • 75
 • 58
 • 57
 • 23
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 193,629 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 21-01-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 193,629
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 193,629
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký