Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 70,820
 • 51,437
 • 7,927
 • 6,335
 • 4,401
 • 2,497
 • 2,486
 • 2,023
 • 1,722
 • 1,720
 • 1,305
 • 1,185
 • 1,105
 • 1,060
 • 997
 • 968
 • 922
 • 917
 • 853
 • 844
 • 835
 • 766
 • 630
 • 620
 • 609
 • 592
 • 587
 • 568
 • 499
 • 476
 • 454
 • 453
 • 440
 • 428
 • 422
 • 417
 • 388
 • 367
 • 336
 • 327
 • 312
 • 300
 • 285
 • 281
 • 277
 • 265
 • 254
 • 248
 • 237
 • 233
 • 220
 • 192
 • 178
 • 172
 • 169
 • 161
 • 158
 • 154
 • 135
 • 127
 • 126
 • 115
 • 97
 • 86
 • 83
 • 82
 • 65
 • 59
 • 37
 • 30
Tìm theo ngành nghề
 • 30,962
 • 14,538
 • 13,389
 • 12,794
 • 12,631
 • 12,120
 • 10,520
 • 9,908
 • 9,282
 • 7,527
 • 7,422
 • 6,839
 • 6,542
 • 6,283
 • 6,045
 • 5,709
 • 5,441
 • 5,278
 • 5,257
 • 5,056
 • 4,297
 • 3,811
 • 3,781
 • 3,765
 • 3,590
 • 3,556
 • 3,488
 • 3,281
 • 3,263
 • 3,147
 • 3,108
 • 2,964
 • 2,891
 • 2,852
 • 2,679
 • 2,388
 • 2,385
 • 2,281
 • 2,176
 • 1,835
 • 1,774
 • 1,638
 • 1,406
 • 1,146
 • 1,061
 • 1,038
 • 1,026
 • 997
 • 754
 • 742
 • 694
 • 620
 • 576
 • 537
 • 453
 • 452
 • 417
 • 366
 • 300
 • 284
 • 219
 • 167
 • 124
 • 101
 • 97
 • 87
 • 82
 • 41
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 214,302 việc làm
Mức lương: 9,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 07-03-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 214,302
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 214,302
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký