Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 72,752
 • 58,411
 • 7,514
 • 6,128
 • 4,195
 • 2,193
 • 2,178
 • 1,715
 • 1,706
 • 1,677
 • 1,148
 • 1,083
 • 1,033
 • 988
 • 907
 • 904
 • 896
 • 843
 • 810
 • 775
 • 686
 • 659
 • 628
 • 600
 • 582
 • 544
 • 538
 • 496
 • 490
 • 450
 • 439
 • 427
 • 416
 • 361
 • 349
 • 348
 • 319
 • 319
 • 284
 • 279
 • 268
 • 261
 • 257
 • 255
 • 240
 • 237
 • 231
 • 217
 • 206
 • 198
 • 174
 • 172
 • 159
 • 154
 • 141
 • 138
 • 136
 • 117
 • 111
 • 102
 • 99
 • 91
 • 89
 • 85
 • 81
 • 78
 • 73
 • 26
 • 25
 • 15
Tìm theo ngành nghề
 • 32,984
 • 14,769
 • 14,360
 • 14,236
 • 12,131
 • 10,794
 • 10,716
 • 9,692
 • 8,558
 • 8,529
 • 6,855
 • 6,719
 • 6,636
 • 6,291
 • 6,208
 • 6,062
 • 5,692
 • 5,362
 • 5,354
 • 4,463
 • 4,231
 • 4,229
 • 3,544
 • 3,464
 • 3,198
 • 3,167
 • 3,151
 • 3,026
 • 3,025
 • 2,972
 • 2,883
 • 2,851
 • 2,726
 • 2,689
 • 2,682
 • 2,623
 • 2,328
 • 2,023
 • 1,697
 • 1,671
 • 1,493
 • 1,481
 • 1,433
 • 1,368
 • 1,204
 • 1,121
 • 966
 • 920
 • 876
 • 844
 • 834
 • 800
 • 721
 • 521
 • 439
 • 413
 • 383
 • 296
 • 259
 • 227
 • 198
 • 179
 • 137
 • 133
 • 79
 • 60
 • 52
 • 43
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 222,289 việc làm
Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-05-2021
Mức lương: 7,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-05-2021
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 16-05-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 222,289
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 222,289
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký