Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 81,900
 • 60,192
 • 9,002
 • 8,022
 • 5,467
 • 3,667
 • 3,440
 • 2,486
 • 2,355
 • 2,254
 • 1,700
 • 1,657
 • 1,653
 • 1,462
 • 1,373
 • 1,347
 • 1,301
 • 1,186
 • 1,103
 • 1,077
 • 1,051
 • 1,043
 • 966
 • 852
 • 847
 • 798
 • 789
 • 778
 • 767
 • 656
 • 641
 • 638
 • 634
 • 604
 • 598
 • 586
 • 567
 • 502
 • 466
 • 456
 • 417
 • 405
 • 398
 • 394
 • 389
 • 356
 • 353
 • 344
 • 332
 • 319
 • 316
 • 305
 • 269
 • 250
 • 237
 • 230
 • 216
 • 189
 • 175
 • 173
 • 168
 • 168
 • 138
 • 135
 • 121
 • 84
 • 76
 • 63
 • 39
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 41,842
 • 17,773
 • 16,987
 • 15,598
 • 15,572
 • 15,500
 • 14,708
 • 11,135
 • 10,962
 • 10,148
 • 9,857
 • 9,467
 • 8,089
 • 7,911
 • 7,277
 • 7,145
 • 7,126
 • 6,479
 • 6,427
 • 6,233
 • 6,025
 • 5,578
 • 5,258
 • 5,251
 • 4,942
 • 4,442
 • 4,354
 • 4,319
 • 4,227
 • 4,183
 • 4,175
 • 4,038
 • 3,841
 • 3,753
 • 3,706
 • 3,125
 • 3,118
 • 2,998
 • 2,991
 • 2,403
 • 2,057
 • 1,783
 • 1,635
 • 1,400
 • 1,349
 • 1,322
 • 1,130
 • 1,106
 • 1,050
 • 1,041
 • 965
 • 893
 • 830
 • 801
 • 517
 • 460
 • 440
 • 407
 • 288
 • 270
 • 269
 • 189
 • 155
 • 90
 • 89
 • 80
 • 71
 • 35
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 248,735 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 13,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-12-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-12-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-12-2020
Mức lương: 7,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-12-2020
Mức lương: 9,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-12-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-12-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 248,735
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 248,735
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký