Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 58,985
 • 48,865
 • 7,046
 • 4,480
 • 2,905
 • 1,786
 • 1,761
 • 1,324
 • 1,318
 • 1,236
 • 987
 • 984
 • 945
 • 831
 • 731
 • 726
 • 709
 • 687
 • 670
 • 654
 • 578
 • 566
 • 526
 • 441
 • 433
 • 422
 • 383
 • 376
 • 371
 • 351
 • 341
 • 340
 • 314
 • 302
 • 273
 • 272
 • 272
 • 258
 • 235
 • 235
 • 232
 • 224
 • 210
 • 208
 • 206
 • 180
 • 179
 • 176
 • 173
 • 155
 • 143
 • 138
 • 131
 • 116
 • 103
 • 100
 • 96
 • 88
 • 85
 • 81
 • 78
 • 74
 • 71
 • 64
 • 64
 • 63
 • 44
 • 16
 • 8
 • 7
Tìm theo ngành nghề
 • 25,181
 • 12,140
 • 11,790
 • 11,694
 • 9,334
 • 8,337
 • 7,895
 • 7,860
 • 6,217
 • 5,587
 • 5,035
 • 4,924
 • 4,919
 • 4,799
 • 4,256
 • 4,164
 • 3,954
 • 3,755
 • 3,596
 • 3,392
 • 3,367
 • 2,959
 • 2,865
 • 2,685
 • 2,515
 • 2,468
 • 2,408
 • 2,333
 • 2,221
 • 2,211
 • 2,192
 • 2,114
 • 1,983
 • 1,980
 • 1,972
 • 1,841
 • 1,609
 • 1,603
 • 1,286
 • 1,176
 • 1,037
 • 1,011
 • 992
 • 885
 • 816
 • 776
 • 765
 • 765
 • 673
 • 653
 • 547
 • 541
 • 398
 • 365
 • 338
 • 279
 • 260
 • 225
 • 221
 • 169
 • 117
 • 77
 • 74
 • 69
 • 59
 • 38
 • 29
 • 19
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 193,064 việc làm
Mức lương: 20,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-04-2021
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-04-2021
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-04-2021
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-04-2021
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-04-2021
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 18-04-2021
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 18-04-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 193,064
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 193,064
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký