Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 79,831
 • 58,989
 • 9,016
 • 7,527
 • 5,226
 • 3,776
 • 3,490
 • 2,444
 • 2,434
 • 2,146
 • 1,906
 • 1,655
 • 1,589
 • 1,562
 • 1,500
 • 1,342
 • 1,258
 • 1,198
 • 1,196
 • 1,151
 • 1,132
 • 1,113
 • 1,042
 • 780
 • 759
 • 736
 • 733
 • 715
 • 696
 • 672
 • 666
 • 661
 • 622
 • 618
 • 616
 • 602
 • 558
 • 555
 • 555
 • 524
 • 502
 • 403
 • 399
 • 382
 • 373
 • 370
 • 369
 • 339
 • 331
 • 324
 • 314
 • 298
 • 276
 • 260
 • 236
 • 220
 • 211
 • 194
 • 173
 • 166
 • 164
 • 154
 • 139
 • 124
 • 124
 • 77
 • 75
 • 63
 • 36
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 41,442
 • 17,409
 • 16,600
 • 16,024
 • 15,866
 • 14,394
 • 14,382
 • 10,877
 • 10,766
 • 9,331
 • 9,268
 • 8,988
 • 7,522
 • 7,442
 • 6,957
 • 6,898
 • 6,708
 • 6,384
 • 6,207
 • 6,083
 • 5,967
 • 5,620
 • 5,436
 • 5,029
 • 4,952
 • 4,403
 • 4,181
 • 4,092
 • 4,073
 • 4,072
 • 4,064
 • 3,956
 • 3,768
 • 3,502
 • 3,475
 • 3,138
 • 3,050
 • 2,865
 • 2,752
 • 2,406
 • 1,941
 • 1,705
 • 1,677
 • 1,416
 • 1,362
 • 1,342
 • 1,157
 • 1,079
 • 1,042
 • 1,021
 • 987
 • 920
 • 916
 • 791
 • 471
 • 436
 • 425
 • 413
 • 324
 • 285
 • 242
 • 235
 • 166
 • 103
 • 91
 • 65
 • 61
 • 41
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 242,606 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-10-2020
Mức lương: 7,500,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-10-2020
Mức lương: 12,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-10-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 26-10-2020
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-10-2020
Mức lương: 18,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 242,606
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 242,606
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký