Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 82,172
 • 61,088
 • 8,958
 • 7,972
 • 5,420
 • 3,761
 • 3,692
 • 2,528
 • 2,498
 • 2,333
 • 1,863
 • 1,672
 • 1,671
 • 1,652
 • 1,636
 • 1,453
 • 1,349
 • 1,239
 • 1,169
 • 1,145
 • 1,120
 • 1,098
 • 1,057
 • 851
 • 828
 • 822
 • 787
 • 773
 • 764
 • 760
 • 729
 • 692
 • 662
 • 656
 • 642
 • 615
 • 604
 • 596
 • 590
 • 501
 • 493
 • 446
 • 404
 • 392
 • 391
 • 384
 • 359
 • 356
 • 347
 • 336
 • 311
 • 300
 • 273
 • 250
 • 231
 • 228
 • 214
 • 189
 • 186
 • 170
 • 164
 • 164
 • 135
 • 125
 • 124
 • 77
 • 73
 • 64
 • 38
 • 30
Tìm theo ngành nghề
 • 42,693
 • 18,033
 • 16,951
 • 16,803
 • 16,235
 • 15,381
 • 14,605
 • 11,252
 • 11,027
 • 10,120
 • 9,868
 • 9,505
 • 8,022
 • 7,832
 • 7,277
 • 7,255
 • 7,042
 • 6,644
 • 6,493
 • 6,255
 • 6,171
 • 5,738
 • 5,454
 • 5,234
 • 5,051
 • 4,583
 • 4,428
 • 4,249
 • 4,228
 • 4,132
 • 4,110
 • 4,023
 • 3,865
 • 3,794
 • 3,735
 • 3,149
 • 3,133
 • 3,079
 • 2,957
 • 2,436
 • 2,011
 • 1,762
 • 1,656
 • 1,415
 • 1,378
 • 1,341
 • 1,126
 • 1,103
 • 1,091
 • 1,075
 • 1,072
 • 937
 • 886
 • 832
 • 511
 • 452
 • 449
 • 436
 • 295
 • 268
 • 260
 • 195
 • 145
 • 99
 • 87
 • 78
 • 73
 • 37
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 250,730 việc làm
Mức lương: 25,000,000 - 35,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-11-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 250,730
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 250,730
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký