Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,868
 • 36,592
 • 7,002
 • 4,912
 • 3,389
 • 1,956
 • 1,907
 • 1,699
 • 1,275
 • 1,198
 • 1,190
 • 990
 • 954
 • 860
 • 847
 • 715
 • 712
 • 623
 • 607
 • 598
 • 538
 • 491
 • 483
 • 451
 • 421
 • 411
 • 408
 • 402
 • 359
 • 352
 • 348
 • 343
 • 338
 • 336
 • 304
 • 297
 • 281
 • 270
 • 268
 • 256
 • 255
 • 238
 • 234
 • 233
 • 224
 • 206
 • 205
 • 202
 • 201
 • 176
 • 172
 • 156
 • 140
 • 139
 • 135
 • 131
 • 127
 • 124
 • 100
 • 97
 • 93
 • 93
 • 83
 • 75
 • 65
 • 61
 • 49
 • 35
 • 27
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 21,234
 • 9,667
 • 9,215
 • 9,165
 • 8,897
 • 8,401
 • 6,864
 • 6,190
 • 6,178
 • 5,339
 • 4,990
 • 4,567
 • 4,349
 • 4,255
 • 4,076
 • 3,939
 • 3,848
 • 3,780
 • 3,730
 • 3,473
 • 3,458
 • 2,993
 • 2,903
 • 2,487
 • 2,415
 • 2,413
 • 2,313
 • 2,304
 • 2,246
 • 2,239
 • 2,213
 • 2,096
 • 1,944
 • 1,880
 • 1,817
 • 1,734
 • 1,649
 • 1,493
 • 1,488
 • 1,279
 • 1,250
 • 1,039
 • 890
 • 886
 • 860
 • 754
 • 726
 • 723
 • 472
 • 428
 • 428
 • 426
 • 352
 • 350
 • 313
 • 279
 • 233
 • 223
 • 202
 • 167
 • 143
 • 115
 • 103
 • 76
 • 74
 • 52
 • 52
 • 21
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 174,326 việc làm
Mức lương: 6,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-05-2020
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-05-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 26-05-2020
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,326
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,326
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký