Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 58,306
 • 37,642
 • 7,114
 • 5,186
 • 3,482
 • 1,996
 • 1,888
 • 1,750
 • 1,300
 • 1,222
 • 1,217
 • 980
 • 958
 • 902
 • 856
 • 742
 • 742
 • 653
 • 624
 • 618
 • 551
 • 477
 • 472
 • 463
 • 460
 • 429
 • 427
 • 369
 • 355
 • 352
 • 348
 • 341
 • 337
 • 336
 • 335
 • 301
 • 279
 • 272
 • 256
 • 255
 • 246
 • 244
 • 239
 • 236
 • 234
 • 212
 • 208
 • 205
 • 200
 • 179
 • 174
 • 156
 • 148
 • 140
 • 138
 • 132
 • 130
 • 122
 • 102
 • 98
 • 96
 • 92
 • 81
 • 78
 • 61
 • 61
 • 41
 • 27
 • 27
 • 19
Tìm theo ngành nghề
 • 22,039
 • 9,886
 • 9,820
 • 9,520
 • 9,519
 • 9,045
 • 7,315
 • 6,530
 • 6,520
 • 5,391
 • 4,998
 • 4,847
 • 4,677
 • 4,611
 • 4,492
 • 4,118
 • 3,978
 • 3,933
 • 3,925
 • 3,601
 • 3,571
 • 3,123
 • 3,050
 • 2,588
 • 2,560
 • 2,533
 • 2,461
 • 2,459
 • 2,435
 • 2,424
 • 2,365
 • 2,154
 • 2,092
 • 1,978
 • 1,935
 • 1,894
 • 1,775
 • 1,604
 • 1,578
 • 1,376
 • 1,313
 • 1,118
 • 907
 • 904
 • 883
 • 846
 • 837
 • 752
 • 514
 • 464
 • 446
 • 441
 • 393
 • 384
 • 322
 • 296
 • 251
 • 242
 • 190
 • 176
 • 147
 • 106
 • 91
 • 76
 • 72
 • 53
 • 45
 • 24
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 178,134 việc làm
Mức lương: 12,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-02-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 178,134
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 178,134
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký