Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,956
 • 36,628
 • 7,008
 • 4,925
 • 3,394
 • 1,961
 • 1,905
 • 1,702
 • 1,277
 • 1,201
 • 1,188
 • 991
 • 955
 • 863
 • 850
 • 714
 • 712
 • 623
 • 607
 • 600
 • 542
 • 492
 • 486
 • 451
 • 421
 • 411
 • 408
 • 408
 • 361
 • 352
 • 350
 • 345
 • 344
 • 336
 • 304
 • 297
 • 281
 • 270
 • 269
 • 256
 • 255
 • 239
 • 235
 • 233
 • 223
 • 205
 • 204
 • 204
 • 201
 • 176
 • 171
 • 156
 • 140
 • 140
 • 135
 • 130
 • 128
 • 124
 • 100
 • 95
 • 94
 • 93
 • 89
 • 75
 • 65
 • 61
 • 47
 • 35
 • 28
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 21,279
 • 9,666
 • 9,230
 • 9,174
 • 8,910
 • 8,421
 • 6,881
 • 6,201
 • 6,195
 • 5,345
 • 5,005
 • 4,590
 • 4,364
 • 4,270
 • 4,090
 • 3,938
 • 3,863
 • 3,788
 • 3,740
 • 3,480
 • 3,466
 • 2,997
 • 2,903
 • 2,493
 • 2,436
 • 2,416
 • 2,318
 • 2,312
 • 2,251
 • 2,242
 • 2,220
 • 2,116
 • 1,945
 • 1,887
 • 1,820
 • 1,743
 • 1,658
 • 1,501
 • 1,488
 • 1,284
 • 1,251
 • 1,040
 • 894
 • 887
 • 860
 • 762
 • 727
 • 726
 • 471
 • 429
 • 429
 • 429
 • 354
 • 353
 • 313
 • 278
 • 236
 • 223
 • 204
 • 168
 • 143
 • 118
 • 103
 • 79
 • 74
 • 54
 • 52
 • 27
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 174,494 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: Dưới 40,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 700 - 1.500 USD
careerbuilder.vn 27-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,494
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,494
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký