Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 57,562
 • 37,356
 • 7,093
 • 5,272
 • 3,515
 • 1,974
 • 1,893
 • 1,807
 • 1,327
 • 1,224
 • 1,201
 • 982
 • 971
 • 893
 • 870
 • 736
 • 708
 • 662
 • 614
 • 605
 • 551
 • 480
 • 470
 • 467
 • 460
 • 430
 • 428
 • 381
 • 357
 • 353
 • 351
 • 350
 • 349
 • 332
 • 317
 • 285
 • 281
 • 275
 • 257
 • 251
 • 249
 • 240
 • 236
 • 236
 • 232
 • 216
 • 211
 • 207
 • 204
 • 178
 • 171
 • 166
 • 142
 • 141
 • 138
 • 137
 • 131
 • 130
 • 99
 • 96
 • 95
 • 95
 • 83
 • 76
 • 66
 • 61
 • 40
 • 30
 • 26
 • 25
Tìm theo ngành nghề
 • 22,006
 • 9,837
 • 9,829
 • 9,548
 • 9,207
 • 8,861
 • 7,320
 • 6,631
 • 6,392
 • 5,449
 • 5,153
 • 4,664
 • 4,614
 • 4,536
 • 4,251
 • 4,085
 • 4,006
 • 3,983
 • 3,884
 • 3,574
 • 3,510
 • 3,082
 • 2,990
 • 2,587
 • 2,494
 • 2,472
 • 2,471
 • 2,445
 • 2,346
 • 2,327
 • 2,318
 • 2,157
 • 2,031
 • 1,981
 • 1,958
 • 1,848
 • 1,762
 • 1,552
 • 1,505
 • 1,320
 • 1,314
 • 1,067
 • 977
 • 909
 • 865
 • 823
 • 773
 • 770
 • 518
 • 468
 • 461
 • 446
 • 399
 • 391
 • 317
 • 302
 • 271
 • 240
 • 194
 • 181
 • 143
 • 116
 • 102
 • 81
 • 69
 • 49
 • 46
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 177,478 việc làm
Mức lương: 9,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-04-2020
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-04-2020
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-04-2020
Mức lương: 350 - 500 USD
careerbuilder.vn 01-04-2020
Mức lương: 18,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-04-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,478
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,478
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký