Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 74,188
 • 53,340
 • 8,544
 • 6,698
 • 4,717
 • 2,835
 • 2,751
 • 2,183
 • 1,847
 • 1,802
 • 1,451
 • 1,388
 • 1,271
 • 1,116
 • 1,103
 • 1,078
 • 1,073
 • 1,067
 • 1,048
 • 983
 • 912
 • 851
 • 794
 • 688
 • 664
 • 650
 • 607
 • 574
 • 560
 • 545
 • 508
 • 496
 • 491
 • 489
 • 464
 • 456
 • 446
 • 435
 • 406
 • 354
 • 353
 • 322
 • 321
 • 303
 • 287
 • 278
 • 276
 • 270
 • 269
 • 262
 • 250
 • 222
 • 202
 • 196
 • 177
 • 169
 • 162
 • 160
 • 150
 • 143
 • 135
 • 119
 • 115
 • 104
 • 101
 • 70
 • 67
 • 59
 • 34
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 34,243
 • 15,282
 • 14,861
 • 13,471
 • 13,465
 • 12,687
 • 11,257
 • 10,832
 • 9,543
 • 8,143
 • 7,991
 • 7,386
 • 6,750
 • 6,673
 • 6,612
 • 5,933
 • 5,921
 • 5,814
 • 5,548
 • 5,506
 • 5,164
 • 4,316
 • 4,247
 • 4,053
 • 3,985
 • 3,730
 • 3,653
 • 3,550
 • 3,537
 • 3,439
 • 3,428
 • 3,400
 • 3,198
 • 2,976
 • 2,860
 • 2,845
 • 2,651
 • 2,495
 • 2,482
 • 1,936
 • 1,826
 • 1,560
 • 1,346
 • 1,233
 • 1,146
 • 1,120
 • 1,018
 • 997
 • 871
 • 844
 • 833
 • 769
 • 695
 • 676
 • 464
 • 456
 • 446
 • 379
 • 274
 • 267
 • 233
 • 161
 • 137
 • 92
 • 91
 • 89
 • 86
 • 31
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 222,852 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2021
Mức lương: 4,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2021
Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2021
Mức lương: 8,000,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2021
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 222,852
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 222,852
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký