Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 80,831
 • 60,066
 • 8,987
 • 7,669
 • 5,247
 • 3,807
 • 3,550
 • 2,486
 • 2,453
 • 2,189
 • 1,907
 • 1,671
 • 1,612
 • 1,610
 • 1,525
 • 1,358
 • 1,310
 • 1,186
 • 1,172
 • 1,155
 • 1,138
 • 1,134
 • 1,044
 • 770
 • 750
 • 746
 • 745
 • 727
 • 712
 • 708
 • 679
 • 677
 • 630
 • 630
 • 617
 • 597
 • 568
 • 567
 • 562
 • 510
 • 493
 • 418
 • 409
 • 383
 • 379
 • 369
 • 361
 • 350
 • 334
 • 319
 • 316
 • 290
 • 282
 • 250
 • 240
 • 221
 • 212
 • 201
 • 173
 • 168
 • 161
 • 158
 • 140
 • 127
 • 126
 • 79
 • 78
 • 62
 • 35
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 42,123
 • 17,795
 • 16,904
 • 16,384
 • 15,927
 • 14,658
 • 14,511
 • 11,084
 • 11,075
 • 9,567
 • 9,530
 • 9,137
 • 7,754
 • 7,576
 • 7,097
 • 7,001
 • 6,796
 • 6,516
 • 6,307
 • 6,303
 • 5,848
 • 5,633
 • 5,527
 • 5,100
 • 5,030
 • 4,415
 • 4,258
 • 4,208
 • 4,148
 • 4,142
 • 4,041
 • 4,038
 • 3,809
 • 3,607
 • 3,567
 • 3,207
 • 3,090
 • 2,899
 • 2,845
 • 2,460
 • 1,934
 • 1,707
 • 1,694
 • 1,424
 • 1,353
 • 1,353
 • 1,176
 • 1,082
 • 1,045
 • 1,003
 • 999
 • 957
 • 870
 • 814
 • 493
 • 436
 • 435
 • 434
 • 319
 • 285
 • 245
 • 231
 • 161
 • 102
 • 89
 • 69
 • 66
 • 41
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 245,680 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 30,000,000 - 42,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 245,680
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 245,680
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký