Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 68,489
 • 57,957
 • 7,567
 • 5,948
 • 4,022
 • 2,436
 • 1,910
 • 1,680
 • 1,656
 • 1,628
 • 1,187
 • 1,112
 • 1,061
 • 1,022
 • 1,018
 • 975
 • 958
 • 880
 • 797
 • 773
 • 747
 • 728
 • 692
 • 653
 • 589
 • 584
 • 560
 • 559
 • 536
 • 505
 • 486
 • 453
 • 410
 • 383
 • 371
 • 365
 • 340
 • 314
 • 297
 • 294
 • 291
 • 291
 • 285
 • 253
 • 253
 • 241
 • 224
 • 221
 • 220
 • 206
 • 197
 • 196
 • 188
 • 178
 • 171
 • 162
 • 158
 • 158
 • 121
 • 116
 • 115
 • 114
 • 110
 • 109
 • 95
 • 86
 • 69
 • 35
 • 23
 • 15
Tìm theo ngành nghề
 • 29,930
 • 15,077
 • 13,021
 • 12,120
 • 10,991
 • 10,795
 • 9,394
 • 8,503
 • 8,395
 • 7,941
 • 6,845
 • 6,511
 • 6,027
 • 6,018
 • 5,763
 • 5,715
 • 5,145
 • 5,138
 • 5,066
 • 4,501
 • 4,215
 • 3,670
 • 3,422
 • 3,172
 • 3,016
 • 2,968
 • 2,866
 • 2,858
 • 2,795
 • 2,780
 • 2,632
 • 2,612
 • 2,537
 • 2,525
 • 2,469
 • 2,427
 • 1,890
 • 1,736
 • 1,670
 • 1,618
 • 1,423
 • 1,325
 • 1,301
 • 1,191
 • 1,161
 • 962
 • 907
 • 900
 • 853
 • 836
 • 801
 • 790
 • 640
 • 432
 • 427
 • 379
 • 358
 • 277
 • 257
 • 235
 • 172
 • 171
 • 125
 • 115
 • 94
 • 64
 • 63
 • 38
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 218,626 việc làm
Mức lương: 9,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-06-2021
Mức lương: 25,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-06-2021
Mức lương: 8,000,000 - 13,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-06-2021
Mức lương: 8,000,000 - 13,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-06-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 218,626
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 218,626
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký