Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 69,767
 • 50,007
 • 7,965
 • 6,273
 • 4,394
 • 2,500
 • 2,476
 • 1,993
 • 1,696
 • 1,667
 • 1,285
 • 1,196
 • 1,120
 • 1,040
 • 983
 • 960
 • 930
 • 930
 • 858
 • 851
 • 847
 • 752
 • 629
 • 621
 • 608
 • 598
 • 574
 • 544
 • 505
 • 479
 • 456
 • 445
 • 440
 • 428
 • 411
 • 400
 • 387
 • 358
 • 344
 • 324
 • 314
 • 295
 • 291
 • 273
 • 272
 • 262
 • 256
 • 250
 • 242
 • 225
 • 221
 • 183
 • 173
 • 170
 • 170
 • 165
 • 154
 • 148
 • 133
 • 129
 • 123
 • 113
 • 96
 • 88
 • 86
 • 79
 • 68
 • 59
 • 37
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 30,128
 • 14,292
 • 13,232
 • 12,439
 • 12,363
 • 11,873
 • 10,246
 • 9,546
 • 9,050
 • 7,239
 • 7,175
 • 6,680
 • 6,373
 • 6,059
 • 5,908
 • 5,594
 • 5,383
 • 5,257
 • 5,210
 • 4,955
 • 4,381
 • 3,756
 • 3,750
 • 3,713
 • 3,507
 • 3,442
 • 3,343
 • 3,209
 • 3,172
 • 3,152
 • 3,121
 • 3,058
 • 2,811
 • 2,781
 • 2,642
 • 2,372
 • 2,277
 • 2,154
 • 2,114
 • 1,806
 • 1,782
 • 1,571
 • 1,353
 • 1,116
 • 1,075
 • 1,035
 • 989
 • 981
 • 717
 • 711
 • 633
 • 614
 • 588
 • 544
 • 462
 • 457
 • 422
 • 346
 • 300
 • 267
 • 210
 • 159
 • 116
 • 94
 • 91
 • 91
 • 73
 • 33
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 212,585 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 27-02-2021
Mức lương: 35,000,000 - 50,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-02-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 212,585
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 212,585
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký