Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,553
 • 36,450
 • 6,990
 • 4,853
 • 3,362
 • 1,963
 • 1,887
 • 1,684
 • 1,264
 • 1,193
 • 1,182
 • 991
 • 951
 • 855
 • 841
 • 724
 • 711
 • 620
 • 606
 • 601
 • 541
 • 493
 • 477
 • 452
 • 418
 • 406
 • 405
 • 398
 • 357
 • 349
 • 348
 • 344
 • 342
 • 335
 • 301
 • 291
 • 279
 • 269
 • 269
 • 255
 • 255
 • 239
 • 233
 • 233
 • 221
 • 205
 • 202
 • 201
 • 200
 • 176
 • 171
 • 156
 • 140
 • 139
 • 134
 • 130
 • 127
 • 124
 • 100
 • 94
 • 93
 • 93
 • 89
 • 74
 • 62
 • 61
 • 47
 • 34
 • 28
 • 26
Tìm theo ngành nghề
 • 21,058
 • 9,569
 • 9,141
 • 9,101
 • 8,843
 • 8,356
 • 6,756
 • 6,181
 • 6,082
 • 5,270
 • 4,946
 • 4,554
 • 4,333
 • 4,206
 • 4,047
 • 3,870
 • 3,848
 • 3,746
 • 3,659
 • 3,484
 • 3,420
 • 2,974
 • 2,883
 • 2,490
 • 2,410
 • 2,396
 • 2,300
 • 2,290
 • 2,229
 • 2,229
 • 2,204
 • 2,089
 • 1,903
 • 1,858
 • 1,810
 • 1,718
 • 1,645
 • 1,480
 • 1,468
 • 1,270
 • 1,222
 • 1,029
 • 884
 • 880
 • 855
 • 735
 • 722
 • 719
 • 467
 • 427
 • 421
 • 417
 • 351
 • 347
 • 313
 • 274
 • 233
 • 219
 • 199
 • 168
 • 146
 • 111
 • 99
 • 80
 • 75
 • 52
 • 51
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 173,722 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-05-2020
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 29-05-2020
Mức lương: 6,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-05-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-05-2020
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 29-05-2020
Mức lương: 8,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-05-2020
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 29-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 173,722
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 173,722
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký