Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 70,087
 • 49,961
 • 7,978
 • 6,361
 • 4,421
 • 2,492
 • 2,480
 • 2,003
 • 1,713
 • 1,668
 • 1,292
 • 1,201
 • 1,125
 • 1,018
 • 991
 • 971
 • 938
 • 934
 • 862
 • 851
 • 842
 • 750
 • 629
 • 624
 • 615
 • 590
 • 577
 • 542
 • 507
 • 473
 • 463
 • 447
 • 440
 • 431
 • 410
 • 406
 • 384
 • 356
 • 344
 • 322
 • 314
 • 296
 • 293
 • 276
 • 273
 • 263
 • 257
 • 253
 • 240
 • 225
 • 222
 • 186
 • 174
 • 171
 • 170
 • 163
 • 153
 • 149
 • 134
 • 132
 • 122
 • 114
 • 95
 • 89
 • 85
 • 80
 • 68
 • 59
 • 37
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 30,159
 • 14,406
 • 13,285
 • 12,448
 • 12,301
 • 11,933
 • 10,296
 • 9,579
 • 9,095
 • 7,265
 • 7,170
 • 6,736
 • 6,387
 • 6,050
 • 5,980
 • 5,639
 • 5,450
 • 5,291
 • 5,225
 • 4,955
 • 4,391
 • 3,767
 • 3,762
 • 3,721
 • 3,519
 • 3,470
 • 3,366
 • 3,212
 • 3,196
 • 3,159
 • 3,153
 • 3,093
 • 2,808
 • 2,786
 • 2,662
 • 2,396
 • 2,267
 • 2,160
 • 2,126
 • 1,826
 • 1,785
 • 1,570
 • 1,363
 • 1,107
 • 1,078
 • 1,031
 • 988
 • 986
 • 718
 • 708
 • 640
 • 629
 • 589
 • 534
 • 468
 • 453
 • 419
 • 348
 • 295
 • 268
 • 214
 • 164
 • 117
 • 95
 • 93
 • 91
 • 73
 • 33
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 212,943 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-02-2021
Mức lương: 6,000,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-02-2021
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 26-02-2021
Mức lương: 25,000,000 - 35,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-02-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 212,943
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 212,943
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký