Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 66,422
 • 44,876
 • 7,816
 • 6,067
 • 4,101
 • 2,426
 • 2,376
 • 1,959
 • 1,584
 • 1,490
 • 1,391
 • 1,249
 • 1,018
 • 1,011
 • 1,006
 • 924
 • 907
 • 844
 • 736
 • 703
 • 675
 • 646
 • 537
 • 520
 • 519
 • 504
 • 492
 • 467
 • 430
 • 418
 • 402
 • 385
 • 381
 • 379
 • 379
 • 377
 • 337
 • 315
 • 311
 • 298
 • 281
 • 275
 • 274
 • 268
 • 250
 • 245
 • 240
 • 231
 • 221
 • 212
 • 192
 • 189
 • 183
 • 170
 • 162
 • 159
 • 150
 • 145
 • 118
 • 114
 • 108
 • 101
 • 96
 • 88
 • 70
 • 64
 • 45
 • 29
 • 27
 • 19
Tìm theo ngành nghề
 • 26,577
 • 12,017
 • 11,611
 • 11,596
 • 11,264
 • 10,778
 • 9,152
 • 8,339
 • 8,200
 • 6,659
 • 6,181
 • 5,841
 • 5,839
 • 5,700
 • 5,468
 • 5,116
 • 5,066
 • 4,928
 • 4,891
 • 4,273
 • 3,882
 • 3,763
 • 3,507
 • 3,373
 • 3,194
 • 3,078
 • 3,048
 • 3,033
 • 3,018
 • 2,961
 • 2,814
 • 2,649
 • 2,632
 • 2,559
 • 2,368
 • 2,298
 • 2,046
 • 1,950
 • 1,945
 • 1,736
 • 1,405
 • 1,327
 • 1,145
 • 1,014
 • 958
 • 938
 • 937
 • 887
 • 652
 • 603
 • 555
 • 503
 • 464
 • 410
 • 372
 • 365
 • 277
 • 266
 • 263
 • 247
 • 213
 • 136
 • 112
 • 88
 • 76
 • 59
 • 57
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 196,541 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 8,500,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2020
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 18-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 196,541
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 196,541
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký