Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 80,102
 • 59,232
 • 9,032
 • 7,573
 • 5,257
 • 3,752
 • 3,546
 • 2,475
 • 2,460
 • 2,132
 • 1,870
 • 1,630
 • 1,589
 • 1,555
 • 1,477
 • 1,381
 • 1,216
 • 1,215
 • 1,176
 • 1,159
 • 1,128
 • 1,121
 • 1,032
 • 776
 • 756
 • 724
 • 722
 • 710
 • 701
 • 678
 • 666
 • 624
 • 621
 • 618
 • 613
 • 584
 • 552
 • 550
 • 540
 • 518
 • 491
 • 396
 • 388
 • 387
 • 375
 • 371
 • 369
 • 328
 • 326
 • 325
 • 312
 • 282
 • 274
 • 263
 • 243
 • 217
 • 211
 • 198
 • 176
 • 170
 • 160
 • 158
 • 141
 • 129
 • 119
 • 75
 • 75
 • 62
 • 36
 • 26
Tìm theo ngành nghề
 • 41,658
 • 17,309
 • 16,658
 • 16,010
 • 15,924
 • 14,443
 • 14,416
 • 10,881
 • 10,880
 • 9,393
 • 9,378
 • 9,117
 • 7,630
 • 7,475
 • 6,951
 • 6,905
 • 6,722
 • 6,441
 • 6,248
 • 6,113
 • 5,908
 • 5,568
 • 5,428
 • 5,078
 • 4,984
 • 4,382
 • 4,181
 • 4,130
 • 4,124
 • 4,074
 • 4,052
 • 3,990
 • 3,750
 • 3,533
 • 3,480
 • 3,091
 • 3,061
 • 2,841
 • 2,759
 • 2,401
 • 1,941
 • 1,725
 • 1,657
 • 1,456
 • 1,350
 • 1,349
 • 1,152
 • 1,058
 • 1,004
 • 977
 • 956
 • 907
 • 842
 • 777
 • 492
 • 444
 • 438
 • 415
 • 317
 • 296
 • 247
 • 243
 • 166
 • 100
 • 92
 • 66
 • 64
 • 44
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 244,484 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-10-2020
Mức lương: 6,500,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-10-2020
Mức lương: 6,500,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 244,484
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 244,484
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký