Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 80,553
 • 59,706
 • 8,862
 • 7,765
 • 5,288
 • 3,680
 • 3,579
 • 2,463
 • 2,456
 • 2,288
 • 1,836
 • 1,629
 • 1,608
 • 1,583
 • 1,571
 • 1,430
 • 1,318
 • 1,213
 • 1,134
 • 1,122
 • 1,102
 • 1,080
 • 1,054
 • 821
 • 801
 • 790
 • 765
 • 765
 • 754
 • 749
 • 722
 • 678
 • 656
 • 640
 • 611
 • 606
 • 592
 • 584
 • 570
 • 488
 • 484
 • 440
 • 393
 • 386
 • 383
 • 368
 • 357
 • 352
 • 350
 • 329
 • 308
 • 294
 • 264
 • 240
 • 229
 • 223
 • 206
 • 191
 • 182
 • 163
 • 162
 • 157
 • 130
 • 123
 • 120
 • 75
 • 72
 • 63
 • 37
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 41,354
 • 17,545
 • 16,577
 • 16,268
 • 15,801
 • 14,978
 • 14,294
 • 10,994
 • 10,831
 • 9,632
 • 9,588
 • 9,201
 • 7,821
 • 7,570
 • 7,085
 • 7,062
 • 6,827
 • 6,452
 • 6,336
 • 6,132
 • 5,999
 • 5,577
 • 5,291
 • 5,114
 • 4,911
 • 4,437
 • 4,289
 • 4,138
 • 4,087
 • 4,054
 • 3,944
 • 3,914
 • 3,760
 • 3,637
 • 3,623
 • 3,090
 • 3,066
 • 2,986
 • 2,829
 • 2,376
 • 1,967
 • 1,729
 • 1,629
 • 1,369
 • 1,353
 • 1,316
 • 1,113
 • 1,084
 • 1,046
 • 1,030
 • 1,021
 • 908
 • 863
 • 810
 • 505
 • 447
 • 440
 • 433
 • 286
 • 262
 • 253
 • 205
 • 147
 • 98
 • 86
 • 78
 • 70
 • 38
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 244,971 việc làm
Mức lương: 9,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-11-2020
Mức lương: 14,000,000 - 22,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 13,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-11-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 244,971
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 244,971
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký