Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 81,393
 • 60,481
 • 8,937
 • 7,868
 • 5,353
 • 3,723
 • 3,616
 • 2,498
 • 2,494
 • 2,310
 • 1,854
 • 1,642
 • 1,617
 • 1,604
 • 1,601
 • 1,441
 • 1,338
 • 1,223
 • 1,153
 • 1,135
 • 1,108
 • 1,089
 • 1,056
 • 837
 • 814
 • 802
 • 772
 • 769
 • 759
 • 755
 • 732
 • 684
 • 665
 • 650
 • 631
 • 611
 • 597
 • 590
 • 583
 • 490
 • 487
 • 446
 • 395
 • 392
 • 388
 • 377
 • 360
 • 354
 • 352
 • 332
 • 310
 • 297
 • 267
 • 245
 • 233
 • 227
 • 209
 • 195
 • 183
 • 165
 • 163
 • 160
 • 132
 • 124
 • 122
 • 77
 • 74
 • 63
 • 37
 • 30
Tìm theo ngành nghề
 • 42,062
 • 17,805
 • 16,773
 • 16,577
 • 16,013
 • 15,215
 • 14,490
 • 11,151
 • 10,970
 • 9,864
 • 9,725
 • 9,344
 • 7,921
 • 7,741
 • 7,185
 • 7,173
 • 6,934
 • 6,539
 • 6,434
 • 6,229
 • 6,080
 • 5,659
 • 5,387
 • 5,182
 • 5,030
 • 4,515
 • 4,349
 • 4,205
 • 4,164
 • 4,118
 • 4,038
 • 3,967
 • 3,814
 • 3,718
 • 3,672
 • 3,117
 • 3,108
 • 3,035
 • 2,899
 • 2,422
 • 1,981
 • 1,743
 • 1,645
 • 1,390
 • 1,371
 • 1,335
 • 1,120
 • 1,103
 • 1,064
 • 1,056
 • 1,047
 • 934
 • 875
 • 825
 • 516
 • 451
 • 442
 • 433
 • 291
 • 266
 • 254
 • 205
 • 150
 • 98
 • 88
 • 78
 • 71
 • 38
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 247,761 việc làm
Mức lương: 5,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-11-2020
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-11-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-11-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 247,761
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 247,761
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký