Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 58,088
 • 37,646
 • 7,124
 • 5,313
 • 3,553
 • 1,978
 • 1,905
 • 1,823
 • 1,331
 • 1,239
 • 1,206
 • 982
 • 974
 • 893
 • 875
 • 733
 • 715
 • 664
 • 615
 • 614
 • 557
 • 482
 • 476
 • 471
 • 460
 • 431
 • 430
 • 385
 • 357
 • 354
 • 353
 • 352
 • 351
 • 333
 • 320
 • 287
 • 285
 • 275
 • 259
 • 252
 • 248
 • 242
 • 237
 • 237
 • 234
 • 217
 • 213
 • 209
 • 204
 • 180
 • 172
 • 166
 • 141
 • 141
 • 139
 • 138
 • 131
 • 131
 • 99
 • 97
 • 95
 • 94
 • 83
 • 76
 • 66
 • 61
 • 41
 • 28
 • 27
 • 24
Tìm theo ngành nghề
 • 22,253
 • 9,956
 • 9,939
 • 9,667
 • 9,309
 • 8,966
 • 7,422
 • 6,717
 • 6,456
 • 5,523
 • 5,201
 • 4,701
 • 4,670
 • 4,655
 • 4,318
 • 4,102
 • 4,053
 • 4,051
 • 3,926
 • 3,621
 • 3,523
 • 3,113
 • 3,028
 • 2,613
 • 2,539
 • 2,510
 • 2,498
 • 2,480
 • 2,384
 • 2,363
 • 2,354
 • 2,170
 • 2,064
 • 2,013
 • 1,986
 • 1,882
 • 1,785
 • 1,569
 • 1,521
 • 1,366
 • 1,340
 • 1,085
 • 994
 • 913
 • 866
 • 840
 • 783
 • 781
 • 520
 • 476
 • 468
 • 451
 • 410
 • 396
 • 318
 • 306
 • 276
 • 244
 • 197
 • 181
 • 143
 • 118
 • 103
 • 83
 • 69
 • 49
 • 46
 • 27
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 178,456 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 31-03-2020
Mức lương: 15,000,000 - 22,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-03-2020
Mức lương: 9,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-03-2020
Mức lương: Trên 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-03-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 178,456
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 178,456
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký