Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 60,717
 • 56,225
 • 7,516
 • 4,982
 • 3,454
 • 2,383
 • 1,945
 • 1,601
 • 1,341
 • 1,303
 • 1,197
 • 1,077
 • 1,045
 • 984
 • 938
 • 882
 • 863
 • 834
 • 747
 • 706
 • 696
 • 661
 • 644
 • 637
 • 530
 • 501
 • 497
 • 478
 • 472
 • 467
 • 458
 • 390
 • 369
 • 367
 • 348
 • 347
 • 338
 • 280
 • 276
 • 276
 • 272
 • 256
 • 252
 • 240
 • 228
 • 214
 • 210
 • 204
 • 187
 • 183
 • 178
 • 172
 • 167
 • 163
 • 134
 • 134
 • 132
 • 120
 • 116
 • 114
 • 111
 • 111
 • 103
 • 90
 • 88
 • 73
 • 53
 • 26
 • 17
 • 16
Tìm theo ngành nghề
 • 25,340
 • 13,906
 • 11,165
 • 9,753
 • 9,142
 • 8,732
 • 7,554
 • 7,202
 • 7,041
 • 6,917
 • 5,852
 • 5,515
 • 5,095
 • 4,822
 • 4,749
 • 4,603
 • 4,294
 • 4,233
 • 4,224
 • 4,063
 • 4,036
 • 3,117
 • 2,816
 • 2,810
 • 2,606
 • 2,596
 • 2,550
 • 2,460
 • 2,389
 • 2,370
 • 2,259
 • 2,153
 • 2,125
 • 2,120
 • 2,039
 • 1,998
 • 1,639
 • 1,433
 • 1,369
 • 1,330
 • 1,238
 • 1,169
 • 1,089
 • 1,027
 • 925
 • 774
 • 725
 • 711
 • 704
 • 687
 • 670
 • 643
 • 482
 • 379
 • 341
 • 329
 • 308
 • 239
 • 217
 • 198
 • 165
 • 158
 • 109
 • 99
 • 73
 • 71
 • 68
 • 40
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 206,843 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-07-2021
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-07-2021
Mức lương: 12,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-07-2021
Mức lương: 10,000,000 - 16,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-07-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 206,843
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 206,843
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký