Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 61,340
 • 50,819
 • 7,168
 • 4,692
 • 3,055
 • 1,848
 • 1,840
 • 1,389
 • 1,388
 • 1,300
 • 1,012
 • 995
 • 946
 • 881
 • 760
 • 749
 • 735
 • 721
 • 702
 • 679
 • 595
 • 594
 • 542
 • 455
 • 449
 • 432
 • 410
 • 407
 • 394
 • 366
 • 360
 • 359
 • 328
 • 314
 • 292
 • 287
 • 279
 • 269
 • 237
 • 237
 • 233
 • 226
 • 220
 • 217
 • 212
 • 191
 • 186
 • 182
 • 179
 • 154
 • 147
 • 147
 • 144
 • 111
 • 104
 • 104
 • 102
 • 93
 • 88
 • 82
 • 81
 • 74
 • 69
 • 66
 • 65
 • 64
 • 47
 • 16
 • 8
 • 7
Tìm theo ngành nghề
 • 26,617
 • 12,559
 • 12,254
 • 12,233
 • 9,881
 • 8,864
 • 8,405
 • 8,233
 • 6,699
 • 6,109
 • 5,365
 • 5,276
 • 5,270
 • 5,090
 • 4,556
 • 4,424
 • 4,183
 • 4,041
 • 4,015
 • 3,621
 • 3,617
 • 3,124
 • 2,935
 • 2,902
 • 2,672
 • 2,571
 • 2,494
 • 2,483
 • 2,370
 • 2,345
 • 2,289
 • 2,269
 • 2,133
 • 2,132
 • 2,116
 • 1,984
 • 1,713
 • 1,702
 • 1,330
 • 1,244
 • 1,117
 • 1,092
 • 1,027
 • 954
 • 886
 • 861
 • 816
 • 787
 • 710
 • 709
 • 600
 • 563
 • 451
 • 384
 • 346
 • 307
 • 262
 • 250
 • 224
 • 178
 • 138
 • 93
 • 76
 • 75
 • 73
 • 40
 • 32
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 198,280 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 21-04-2021
Mức lương: 14,000,000 - 17,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-04-2021
Mức lương: 18,000,000 - 22,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-04-2021
Mức lương: 7,500,000 - 8,500,000 VND
careerbuilder.vn 21-04-2021
Mức lương: 18,000,000 - 22,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-04-2021
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-04-2021
Mức lương: 7,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-04-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 198,280
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 198,280
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký