Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 73,973
 • 53,127
 • 8,534
 • 6,677
 • 4,692
 • 2,813
 • 2,723
 • 2,175
 • 1,832
 • 1,788
 • 1,448
 • 1,380
 • 1,256
 • 1,119
 • 1,079
 • 1,075
 • 1,067
 • 1,056
 • 1,046
 • 982
 • 912
 • 845
 • 783
 • 691
 • 655
 • 641
 • 607
 • 570
 • 558
 • 548
 • 504
 • 495
 • 490
 • 486
 • 466
 • 450
 • 443
 • 439
 • 398
 • 353
 • 351
 • 322
 • 319
 • 303
 • 286
 • 278
 • 275
 • 268
 • 265
 • 263
 • 249
 • 219
 • 200
 • 196
 • 177
 • 167
 • 161
 • 161
 • 149
 • 142
 • 135
 • 118
 • 113
 • 103
 • 100
 • 70
 • 67
 • 59
 • 34
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 33,999
 • 15,222
 • 14,791
 • 13,383
 • 13,343
 • 12,636
 • 11,142
 • 10,847
 • 9,522
 • 8,060
 • 7,973
 • 7,342
 • 6,727
 • 6,641
 • 6,581
 • 5,897
 • 5,881
 • 5,801
 • 5,529
 • 5,501
 • 5,161
 • 4,301
 • 4,204
 • 4,043
 • 3,954
 • 3,716
 • 3,629
 • 3,512
 • 3,496
 • 3,433
 • 3,416
 • 3,378
 • 3,171
 • 2,951
 • 2,827
 • 2,816
 • 2,645
 • 2,493
 • 2,450
 • 1,927
 • 1,840
 • 1,560
 • 1,339
 • 1,228
 • 1,142
 • 1,124
 • 1,020
 • 995
 • 859
 • 832
 • 829
 • 765
 • 690
 • 669
 • 463
 • 446
 • 442
 • 378
 • 272
 • 266
 • 228
 • 163
 • 137
 • 93
 • 92
 • 87
 • 85
 • 33
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 222,164 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2021
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 18-01-2021
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2021
Mức lương: 20,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2021
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 222,164
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 222,164
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký