Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 74,357
 • 53,480
 • 8,611
 • 6,636
 • 4,665
 • 2,853
 • 2,713
 • 2,158
 • 1,821
 • 1,818
 • 1,425
 • 1,400
 • 1,254
 • 1,128
 • 1,082
 • 1,067
 • 1,065
 • 1,055
 • 1,048
 • 998
 • 935
 • 823
 • 744
 • 670
 • 643
 • 624
 • 609
 • 579
 • 566
 • 541
 • 499
 • 498
 • 478
 • 477
 • 471
 • 452
 • 448
 • 436
 • 410
 • 362
 • 353
 • 319
 • 312
 • 311
 • 280
 • 280
 • 277
 • 266
 • 266
 • 266
 • 252
 • 209
 • 198
 • 196
 • 171
 • 163
 • 162
 • 158
 • 147
 • 136
 • 128
 • 117
 • 107
 • 101
 • 96
 • 70
 • 61
 • 59
 • 32
 • 25
Tìm theo ngành nghề
 • 33,946
 • 15,507
 • 14,767
 • 13,462
 • 13,428
 • 12,716
 • 11,217
 • 11,102
 • 9,758
 • 8,054
 • 7,982
 • 7,258
 • 6,747
 • 6,651
 • 6,611
 • 5,925
 • 5,898
 • 5,835
 • 5,609
 • 5,580
 • 5,183
 • 4,415
 • 4,147
 • 3,990
 • 3,988
 • 3,821
 • 3,767
 • 3,480
 • 3,442
 • 3,419
 • 3,407
 • 3,366
 • 3,152
 • 2,974
 • 2,875
 • 2,709
 • 2,692
 • 2,434
 • 2,348
 • 1,923
 • 1,874
 • 1,604
 • 1,367
 • 1,250
 • 1,164
 • 1,105
 • 1,056
 • 1,025
 • 918
 • 887
 • 760
 • 759
 • 686
 • 682
 • 471
 • 468
 • 446
 • 385
 • 285
 • 273
 • 242
 • 165
 • 133
 • 102
 • 92
 • 89
 • 89
 • 36
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 222,548 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-01-2021
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 23-01-2021
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 23-01-2021
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 23-01-2021
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 222,548
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 222,548
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký