Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 68,766
 • 57,255
 • 7,524
 • 5,934
 • 4,004
 • 2,378
 • 1,900
 • 1,701
 • 1,648
 • 1,642
 • 1,151
 • 1,086
 • 1,058
 • 1,016
 • 1,009
 • 960
 • 953
 • 900
 • 793
 • 767
 • 738
 • 728
 • 666
 • 639
 • 579
 • 571
 • 565
 • 543
 • 524
 • 503
 • 491
 • 434
 • 414
 • 377
 • 373
 • 344
 • 342
 • 319
 • 296
 • 293
 • 290
 • 285
 • 284
 • 255
 • 254
 • 247
 • 227
 • 223
 • 223
 • 203
 • 200
 • 195
 • 191
 • 181
 • 171
 • 161
 • 160
 • 160
 • 120
 • 118
 • 114
 • 111
 • 109
 • 109
 • 101
 • 88
 • 66
 • 36
 • 23
 • 15
Tìm theo ngành nghề
 • 29,821
 • 14,797
 • 12,957
 • 12,160
 • 10,960
 • 10,609
 • 9,374
 • 8,382
 • 8,379
 • 7,910
 • 6,713
 • 6,458
 • 6,026
 • 5,971
 • 5,755
 • 5,639
 • 5,111
 • 5,075
 • 5,059
 • 4,408
 • 4,194
 • 3,691
 • 3,381
 • 3,142
 • 2,992
 • 2,972
 • 2,900
 • 2,890
 • 2,790
 • 2,771
 • 2,617
 • 2,586
 • 2,529
 • 2,487
 • 2,448
 • 2,429
 • 1,889
 • 1,757
 • 1,681
 • 1,599
 • 1,409
 • 1,311
 • 1,255
 • 1,192
 • 1,181
 • 977
 • 911
 • 876
 • 842
 • 839
 • 782
 • 771
 • 670
 • 432
 • 423
 • 381
 • 357
 • 271
 • 261
 • 238
 • 172
 • 167
 • 132
 • 116
 • 92
 • 63
 • 55
 • 40
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 217,878 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-06-2021
Mức lương: 9,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-06-2021
Mức lương: 9,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-06-2021
Mức lương: 20,000,000 - 35,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-06-2021
Mức lương: 20,000,000 - 40,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-06-2021
Mức lương: 12,000,000 - 16,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-06-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 217,878
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 217,878
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký