Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 60,496
 • 55,780
 • 7,521
 • 4,907
 • 3,376
 • 2,437
 • 2,053
 • 1,604
 • 1,337
 • 1,292
 • 1,205
 • 1,103
 • 1,063
 • 992
 • 938
 • 890
 • 872
 • 837
 • 781
 • 713
 • 692
 • 672
 • 641
 • 632
 • 520
 • 497
 • 493
 • 478
 • 469
 • 465
 • 440
 • 392
 • 364
 • 360
 • 349
 • 342
 • 333
 • 273
 • 271
 • 271
 • 258
 • 257
 • 249
 • 240
 • 240
 • 227
 • 208
 • 208
 • 185
 • 179
 • 178
 • 175
 • 174
 • 160
 • 132
 • 127
 • 126
 • 124
 • 114
 • 112
 • 110
 • 110
 • 101
 • 95
 • 89
 • 77
 • 54
 • 26
 • 16
 • 14
Tìm theo ngành nghề
 • 24,879
 • 13,956
 • 10,989
 • 9,477
 • 9,195
 • 8,544
 • 7,406
 • 7,212
 • 6,886
 • 6,883
 • 5,718
 • 5,429
 • 5,082
 • 4,689
 • 4,602
 • 4,497
 • 4,460
 • 4,306
 • 4,149
 • 4,089
 • 4,083
 • 3,086
 • 2,878
 • 2,747
 • 2,585
 • 2,555
 • 2,552
 • 2,407
 • 2,336
 • 2,284
 • 2,241
 • 2,118
 • 2,100
 • 2,034
 • 2,021
 • 1,936
 • 1,637
 • 1,440
 • 1,290
 • 1,290
 • 1,266
 • 1,145
 • 1,079
 • 984
 • 889
 • 748
 • 729
 • 708
 • 698
 • 689
 • 679
 • 630
 • 452
 • 379
 • 349
 • 328
 • 284
 • 234
 • 215
 • 209
 • 175
 • 133
 • 107
 • 103
 • 73
 • 72
 • 65
 • 41
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 206,066 việc làm
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-07-2021
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-07-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 206,066
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 206,066
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký