Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 82,357
 • 61,206
 • 8,968
 • 7,996
 • 5,434
 • 3,766
 • 3,707
 • 2,533
 • 2,504
 • 2,337
 • 1,870
 • 1,678
 • 1,676
 • 1,660
 • 1,639
 • 1,457
 • 1,354
 • 1,242
 • 1,178
 • 1,147
 • 1,121
 • 1,099
 • 1,057
 • 854
 • 830
 • 825
 • 789
 • 775
 • 767
 • 761
 • 731
 • 692
 • 662
 • 662
 • 648
 • 618
 • 608
 • 596
 • 590
 • 503
 • 494
 • 448
 • 405
 • 393
 • 393
 • 385
 • 361
 • 357
 • 349
 • 336
 • 311
 • 301
 • 276
 • 250
 • 231
 • 229
 • 216
 • 189
 • 186
 • 172
 • 164
 • 164
 • 135
 • 125
 • 124
 • 77
 • 73
 • 64
 • 38
 • 30
Tìm theo ngành nghề
 • 42,804
 • 18,096
 • 16,983
 • 16,867
 • 16,271
 • 15,428
 • 14,650
 • 11,293
 • 11,069
 • 10,142
 • 9,910
 • 9,525
 • 8,049
 • 7,849
 • 7,299
 • 7,271
 • 7,066
 • 6,659
 • 6,523
 • 6,274
 • 6,194
 • 5,759
 • 5,467
 • 5,252
 • 5,077
 • 4,595
 • 4,442
 • 4,258
 • 4,241
 • 4,144
 • 4,120
 • 4,030
 • 3,876
 • 3,804
 • 3,769
 • 3,160
 • 3,139
 • 3,090
 • 2,962
 • 2,464
 • 2,017
 • 1,770
 • 1,667
 • 1,422
 • 1,380
 • 1,343
 • 1,131
 • 1,103
 • 1,097
 • 1,077
 • 1,074
 • 937
 • 891
 • 833
 • 512
 • 452
 • 449
 • 436
 • 296
 • 268
 • 262
 • 199
 • 145
 • 99
 • 87
 • 79
 • 74
 • 37
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 251,297 việc làm
Mức lương: 25,000,000 - 35,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-11-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 251,297
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 251,297
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký