Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 81,061
 • 60,438
 • 9,024
 • 7,701
 • 5,265
 • 3,890
 • 3,605
 • 2,494
 • 2,481
 • 2,218
 • 1,943
 • 1,739
 • 1,633
 • 1,623
 • 1,535
 • 1,377
 • 1,321
 • 1,194
 • 1,181
 • 1,181
 • 1,168
 • 1,156
 • 1,042
 • 792
 • 790
 • 752
 • 752
 • 733
 • 724
 • 717
 • 709
 • 696
 • 641
 • 635
 • 625
 • 624
 • 577
 • 566
 • 564
 • 525
 • 497
 • 420
 • 410
 • 382
 • 379
 • 379
 • 371
 • 353
 • 334
 • 323
 • 318
 • 294
 • 291
 • 267
 • 243
 • 222
 • 211
 • 203
 • 177
 • 171
 • 161
 • 160
 • 142
 • 128
 • 125
 • 80
 • 78
 • 63
 • 35
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 42,554
 • 17,904
 • 16,985
 • 16,662
 • 16,161
 • 14,728
 • 14,596
 • 11,154
 • 11,092
 • 9,618
 • 9,573
 • 9,171
 • 7,765
 • 7,602
 • 7,112
 • 7,058
 • 6,841
 • 6,563
 • 6,315
 • 6,299
 • 6,021
 • 5,739
 • 5,599
 • 5,125
 • 5,070
 • 4,497
 • 4,299
 • 4,276
 • 4,213
 • 4,159
 • 4,111
 • 4,036
 • 3,838
 • 3,628
 • 3,552
 • 3,235
 • 3,106
 • 2,953
 • 2,852
 • 2,468
 • 1,950
 • 1,706
 • 1,690
 • 1,432
 • 1,367
 • 1,347
 • 1,188
 • 1,091
 • 1,088
 • 1,049
 • 1,008
 • 953
 • 934
 • 828
 • 487
 • 435
 • 430
 • 429
 • 329
 • 288
 • 243
 • 237
 • 161
 • 101
 • 90
 • 68
 • 65
 • 39
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 246,802 việc làm
Mức lương: 700 - 1.200 USD
careerbuilder.vn 30-10-2020
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 246,802
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 246,802
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký