Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 57,782
 • 37,429
 • 7,096
 • 5,124
 • 3,431
 • 1,989
 • 1,879
 • 1,739
 • 1,296
 • 1,219
 • 1,204
 • 980
 • 955
 • 897
 • 854
 • 741
 • 738
 • 654
 • 624
 • 617
 • 553
 • 474
 • 466
 • 460
 • 456
 • 429
 • 428
 • 367
 • 351
 • 350
 • 347
 • 341
 • 337
 • 336
 • 336
 • 303
 • 278
 • 269
 • 255
 • 253
 • 245
 • 245
 • 239
 • 236
 • 234
 • 213
 • 210
 • 207
 • 200
 • 179
 • 173
 • 156
 • 147
 • 140
 • 138
 • 133
 • 131
 • 122
 • 102
 • 98
 • 95
 • 92
 • 81
 • 78
 • 61
 • 61
 • 41
 • 27
 • 27
 • 19
Tìm theo ngành nghề
 • 21,859
 • 9,794
 • 9,697
 • 9,428
 • 9,397
 • 8,927
 • 7,187
 • 6,474
 • 6,416
 • 5,329
 • 4,934
 • 4,775
 • 4,631
 • 4,532
 • 4,437
 • 4,078
 • 3,905
 • 3,872
 • 3,871
 • 3,567
 • 3,560
 • 3,101
 • 3,026
 • 2,561
 • 2,535
 • 2,514
 • 2,421
 • 2,418
 • 2,414
 • 2,401
 • 2,333
 • 2,140
 • 2,059
 • 1,961
 • 1,894
 • 1,867
 • 1,753
 • 1,593
 • 1,557
 • 1,355
 • 1,297
 • 1,092
 • 895
 • 893
 • 878
 • 831
 • 824
 • 735
 • 512
 • 460
 • 442
 • 432
 • 379
 • 375
 • 325
 • 290
 • 244
 • 238
 • 188
 • 174
 • 145
 • 105
 • 88
 • 77
 • 72
 • 53
 • 45
 • 22
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 177,219 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Mức lương: 12,000,000 - 17,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Mức lương: 10,000,002 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,219
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,219
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký