Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 81,596
 • 59,928
 • 8,945
 • 7,994
 • 5,352
 • 3,573
 • 3,379
 • 2,496
 • 2,353
 • 2,258
 • 1,668
 • 1,664
 • 1,648
 • 1,507
 • 1,474
 • 1,309
 • 1,286
 • 1,190
 • 1,112
 • 1,080
 • 1,058
 • 1,024
 • 983
 • 852
 • 818
 • 811
 • 780
 • 772
 • 763
 • 655
 • 636
 • 626
 • 623
 • 614
 • 607
 • 593
 • 563
 • 510
 • 485
 • 477
 • 441
 • 403
 • 403
 • 386
 • 382
 • 356
 • 349
 • 346
 • 333
 • 328
 • 308
 • 300
 • 270
 • 234
 • 230
 • 227
 • 209
 • 186
 • 176
 • 165
 • 164
 • 163
 • 139
 • 129
 • 119
 • 80
 • 75
 • 64
 • 41
 • 30
Tìm theo ngành nghề
 • 41,394
 • 17,915
 • 16,871
 • 15,587
 • 15,485
 • 15,406
 • 14,473
 • 11,039
 • 10,945
 • 10,052
 • 9,804
 • 9,354
 • 7,985
 • 7,697
 • 7,273
 • 7,183
 • 6,979
 • 6,498
 • 6,394
 • 6,245
 • 6,184
 • 5,538
 • 5,237
 • 5,210
 • 4,896
 • 4,581
 • 4,441
 • 4,218
 • 4,186
 • 4,069
 • 4,052
 • 3,974
 • 3,824
 • 3,724
 • 3,693
 • 3,105
 • 3,086
 • 3,060
 • 2,900
 • 2,390
 • 2,053
 • 1,744
 • 1,651
 • 1,393
 • 1,376
 • 1,323
 • 1,112
 • 1,097
 • 1,087
 • 1,062
 • 1,062
 • 922
 • 909
 • 813
 • 505
 • 461
 • 433
 • 431
 • 291
 • 265
 • 265
 • 196
 • 146
 • 98
 • 87
 • 74
 • 73
 • 37
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 248,249 việc làm
Mức lương: 50,000,000 - 100,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-11-2020
Mức lương: 17,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-11-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-11-2020
Mức lương: 7,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-11-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 248,249
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 248,249
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký