Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,893
 • 36,598
 • 6,988
 • 4,906
 • 3,392
 • 1,970
 • 1,896
 • 1,699
 • 1,269
 • 1,205
 • 1,183
 • 990
 • 955
 • 862
 • 839
 • 729
 • 715
 • 617
 • 615
 • 597
 • 548
 • 496
 • 485
 • 454
 • 418
 • 408
 • 408
 • 404
 • 362
 • 350
 • 350
 • 347
 • 343
 • 335
 • 301
 • 291
 • 279
 • 267
 • 266
 • 256
 • 255
 • 237
 • 235
 • 233
 • 222
 • 205
 • 204
 • 204
 • 200
 • 175
 • 172
 • 152
 • 140
 • 139
 • 135
 • 131
 • 127
 • 126
 • 100
 • 94
 • 93
 • 93
 • 90
 • 75
 • 65
 • 61
 • 47
 • 36
 • 29
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 21,174
 • 9,612
 • 9,229
 • 9,185
 • 8,917
 • 8,394
 • 6,811
 • 6,195
 • 6,168
 • 5,324
 • 4,998
 • 4,625
 • 4,378
 • 4,245
 • 4,091
 • 3,903
 • 3,886
 • 3,783
 • 3,699
 • 3,494
 • 3,458
 • 2,991
 • 2,896
 • 2,527
 • 2,456
 • 2,419
 • 2,320
 • 2,319
 • 2,256
 • 2,232
 • 2,229
 • 2,101
 • 1,927
 • 1,857
 • 1,810
 • 1,737
 • 1,654
 • 1,501
 • 1,470
 • 1,293
 • 1,239
 • 1,039
 • 902
 • 875
 • 857
 • 741
 • 735
 • 727
 • 475
 • 433
 • 433
 • 424
 • 357
 • 351
 • 314
 • 275
 • 233
 • 224
 • 200
 • 168
 • 146
 • 113
 • 99
 • 82
 • 76
 • 55
 • 52
 • 25
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 174,349 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-06-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 02-06-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-06-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-06-2020
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-06-2020
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-06-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 02-06-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,349
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,349
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký