Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 74,442
 • 53,531
 • 8,549
 • 6,727
 • 4,745
 • 2,845
 • 2,759
 • 2,194
 • 1,850
 • 1,809
 • 1,452
 • 1,391
 • 1,272
 • 1,125
 • 1,104
 • 1,080
 • 1,078
 • 1,074
 • 1,048
 • 986
 • 915
 • 853
 • 801
 • 692
 • 664
 • 651
 • 609
 • 575
 • 563
 • 547
 • 508
 • 497
 • 495
 • 490
 • 464
 • 456
 • 449
 • 436
 • 406
 • 355
 • 354
 • 323
 • 321
 • 304
 • 287
 • 279
 • 276
 • 271
 • 269
 • 264
 • 250
 • 222
 • 202
 • 196
 • 178
 • 169
 • 162
 • 160
 • 150
 • 143
 • 135
 • 119
 • 115
 • 104
 • 101
 • 70
 • 67
 • 59
 • 34
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 34,386
 • 15,342
 • 14,927
 • 13,524
 • 13,498
 • 12,760
 • 11,283
 • 10,913
 • 9,616
 • 8,191
 • 8,034
 • 7,431
 • 6,783
 • 6,695
 • 6,660
 • 5,968
 • 5,962
 • 5,837
 • 5,590
 • 5,538
 • 5,173
 • 4,340
 • 4,262
 • 4,070
 • 4,008
 • 3,748
 • 3,668
 • 3,573
 • 3,568
 • 3,453
 • 3,448
 • 3,418
 • 3,206
 • 2,998
 • 2,866
 • 2,853
 • 2,663
 • 2,505
 • 2,498
 • 1,943
 • 1,847
 • 1,570
 • 1,351
 • 1,238
 • 1,148
 • 1,130
 • 1,020
 • 1,001
 • 873
 • 850
 • 838
 • 771
 • 698
 • 679
 • 468
 • 457
 • 452
 • 379
 • 274
 • 267
 • 233
 • 163
 • 138
 • 94
 • 92
 • 89
 • 86
 • 34
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 223,417 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-01-2021
Mức lương: 14,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-01-2021
Mức lương: 20,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 223,417
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 223,417
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký