Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 81,164
 • 59,746
 • 8,936
 • 7,931
 • 5,382
 • 3,584
 • 3,393
 • 2,467
 • 2,316
 • 2,254
 • 1,662
 • 1,655
 • 1,640
 • 1,484
 • 1,311
 • 1,294
 • 1,293
 • 1,160
 • 1,084
 • 1,051
 • 1,025
 • 1,021
 • 962
 • 833
 • 819
 • 775
 • 771
 • 756
 • 721
 • 646
 • 629
 • 628
 • 611
 • 598
 • 586
 • 586
 • 556
 • 495
 • 454
 • 445
 • 420
 • 393
 • 390
 • 389
 • 389
 • 347
 • 345
 • 345
 • 327
 • 320
 • 313
 • 301
 • 261
 • 249
 • 227
 • 223
 • 206
 • 183
 • 179
 • 165
 • 163
 • 162
 • 136
 • 134
 • 118
 • 81
 • 73
 • 63
 • 40
 • 29
Tìm theo ngành nghề
 • 41,073
 • 17,672
 • 16,751
 • 15,534
 • 15,335
 • 15,185
 • 14,517
 • 11,128
 • 10,802
 • 10,023
 • 9,780
 • 9,331
 • 7,988
 • 7,781
 • 7,187
 • 7,071
 • 6,965
 • 6,411
 • 6,238
 • 6,184
 • 5,835
 • 5,502
 • 5,214
 • 5,192
 • 5,021
 • 4,377
 • 4,268
 • 4,248
 • 4,148
 • 4,067
 • 4,056
 • 4,009
 • 3,815
 • 3,725
 • 3,655
 • 3,090
 • 3,085
 • 2,935
 • 2,928
 • 2,437
 • 2,011
 • 1,766
 • 1,621
 • 1,411
 • 1,353
 • 1,297
 • 1,097
 • 1,066
 • 1,053
 • 1,049
 • 913
 • 893
 • 829
 • 771
 • 500
 • 455
 • 438
 • 411
 • 283
 • 272
 • 266
 • 193
 • 147
 • 97
 • 89
 • 79
 • 72
 • 37
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 246,464 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-12-2020
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-12-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 246,464
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 246,464
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký