Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 57,745
 • 37,439
 • 7,100
 • 5,292
 • 3,536
 • 1,980
 • 1,899
 • 1,815
 • 1,333
 • 1,227
 • 1,206
 • 982
 • 975
 • 894
 • 873
 • 737
 • 710
 • 665
 • 615
 • 611
 • 552
 • 482
 • 473
 • 467
 • 462
 • 431
 • 428
 • 382
 • 357
 • 353
 • 352
 • 350
 • 349
 • 332
 • 318
 • 286
 • 284
 • 276
 • 258
 • 252
 • 252
 • 240
 • 237
 • 236
 • 233
 • 216
 • 211
 • 208
 • 204
 • 179
 • 172
 • 166
 • 142
 • 141
 • 138
 • 137
 • 132
 • 130
 • 99
 • 97
 • 95
 • 95
 • 83
 • 76
 • 66
 • 61
 • 40
 • 30
 • 26
 • 25
Tìm theo ngành nghề
 • 22,110
 • 9,879
 • 9,860
 • 9,597
 • 9,229
 • 8,893
 • 7,360
 • 6,666
 • 6,407
 • 5,478
 • 5,178
 • 4,689
 • 4,623
 • 4,589
 • 4,260
 • 4,089
 • 4,028
 • 4,008
 • 3,900
 • 3,593
 • 3,512
 • 3,091
 • 3,005
 • 2,603
 • 2,503
 • 2,482
 • 2,481
 • 2,452
 • 2,358
 • 2,337
 • 2,335
 • 2,165
 • 2,038
 • 1,994
 • 1,966
 • 1,856
 • 1,769
 • 1,556
 • 1,511
 • 1,336
 • 1,320
 • 1,071
 • 987
 • 914
 • 866
 • 829
 • 779
 • 772
 • 520
 • 473
 • 463
 • 448
 • 407
 • 395
 • 317
 • 303
 • 273
 • 241
 • 196
 • 181
 • 144
 • 117
 • 103
 • 81
 • 69
 • 50
 • 46
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 177,822 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 03-04-2020
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 03-04-2020
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 03-04-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 03-04-2020
Mức lương: 20,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 03-04-2020
Mức lương: Trên 100,000,000 VND
careerbuilder.vn 03-04-2020
Mức lương: 7,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 03-04-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,822
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,822
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký