Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,712
 • 36,579
 • 7,007
 • 4,888
 • 3,376
 • 1,947
 • 1,912
 • 1,718
 • 1,273
 • 1,197
 • 1,186
 • 990
 • 958
 • 858
 • 849
 • 715
 • 712
 • 623
 • 607
 • 602
 • 541
 • 494
 • 491
 • 451
 • 423
 • 413
 • 411
 • 399
 • 359
 • 350
 • 343
 • 342
 • 339
 • 338
 • 303
 • 299
 • 279
 • 269
 • 265
 • 257
 • 254
 • 237
 • 233
 • 233
 • 220
 • 206
 • 206
 • 205
 • 202
 • 176
 • 173
 • 154
 • 140
 • 139
 • 137
 • 131
 • 127
 • 123
 • 101
 • 94
 • 94
 • 93
 • 83
 • 75
 • 66
 • 61
 • 46
 • 35
 • 28
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 21,220
 • 9,694
 • 9,211
 • 9,134
 • 8,844
 • 8,387
 • 6,898
 • 6,206
 • 6,189
 • 5,296
 • 4,984
 • 4,488
 • 4,297
 • 4,237
 • 4,051
 • 3,965
 • 3,822
 • 3,751
 • 3,732
 • 3,476
 • 3,437
 • 3,001
 • 2,901
 • 2,454
 • 2,413
 • 2,408
 • 2,312
 • 2,284
 • 2,237
 • 2,230
 • 2,212
 • 2,113
 • 1,944
 • 1,901
 • 1,806
 • 1,727
 • 1,653
 • 1,504
 • 1,488
 • 1,274
 • 1,241
 • 1,044
 • 885
 • 868
 • 863
 • 752
 • 718
 • 714
 • 466
 • 433
 • 426
 • 423
 • 349
 • 346
 • 311
 • 278
 • 233
 • 221
 • 199
 • 167
 • 144
 • 114
 • 102
 • 73
 • 70
 • 52
 • 45
 • 20
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 174,152 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 2,500,000 - 5,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,152
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,152
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký