Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 75,151
 • 54,113
 • 8,619
 • 6,841
 • 4,795
 • 2,903
 • 2,788
 • 2,213
 • 1,880
 • 1,826
 • 1,462
 • 1,416
 • 1,287
 • 1,156
 • 1,108
 • 1,103
 • 1,091
 • 1,080
 • 1,049
 • 1,002
 • 931
 • 869
 • 812
 • 710
 • 666
 • 664
 • 623
 • 590
 • 571
 • 555
 • 524
 • 505
 • 504
 • 495
 • 467
 • 464
 • 455
 • 446
 • 408
 • 362
 • 361
 • 337
 • 324
 • 309
 • 288
 • 281
 • 278
 • 274
 • 273
 • 267
 • 255
 • 230
 • 211
 • 201
 • 182
 • 172
 • 163
 • 162
 • 154
 • 144
 • 136
 • 122
 • 116
 • 108
 • 103
 • 71
 • 68
 • 59
 • 34
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 34,920
 • 15,485
 • 15,147
 • 13,706
 • 13,685
 • 12,923
 • 11,566
 • 11,019
 • 9,754
 • 8,364
 • 8,178
 • 7,570
 • 6,880
 • 6,795
 • 6,762
 • 6,074
 • 6,042
 • 5,907
 • 5,666
 • 5,602
 • 5,239
 • 4,391
 • 4,354
 • 4,143
 • 4,108
 • 3,808
 • 3,741
 • 3,693
 • 3,606
 • 3,497
 • 3,492
 • 3,472
 • 3,250
 • 3,045
 • 2,904
 • 2,902
 • 2,709
 • 2,540
 • 2,535
 • 1,960
 • 1,851
 • 1,610
 • 1,367
 • 1,249
 • 1,155
 • 1,146
 • 1,029
 • 1,010
 • 906
 • 884
 • 845
 • 788
 • 707
 • 692
 • 475
 • 464
 • 453
 • 386
 • 281
 • 268
 • 234
 • 163
 • 142
 • 93
 • 93
 • 90
 • 87
 • 33
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 225,287 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2021
Mức lương: 4,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2021
Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2021
Mức lương: 8,000,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2021
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 225,287
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 225,287
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký