Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 55,848
 • 36,562
 • 6,977
 • 4,912
 • 3,365
 • 1,965
 • 1,893
 • 1,696
 • 1,265
 • 1,200
 • 1,183
 • 989
 • 956
 • 861
 • 838
 • 730
 • 714
 • 616
 • 614
 • 595
 • 547
 • 497
 • 486
 • 456
 • 418
 • 409
 • 402
 • 401
 • 363
 • 353
 • 353
 • 346
 • 344
 • 333
 • 297
 • 292
 • 277
 • 268
 • 265
 • 258
 • 255
 • 235
 • 235
 • 233
 • 222
 • 206
 • 204
 • 202
 • 200
 • 176
 • 171
 • 152
 • 142
 • 139
 • 134
 • 132
 • 127
 • 124
 • 100
 • 94
 • 94
 • 92
 • 89
 • 75
 • 65
 • 61
 • 46
 • 35
 • 29
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 21,157
 • 9,589
 • 9,215
 • 9,190
 • 8,912
 • 8,399
 • 6,751
 • 6,187
 • 6,111
 • 5,331
 • 5,005
 • 4,628
 • 4,369
 • 4,252
 • 4,091
 • 3,886
 • 3,880
 • 3,772
 • 3,698
 • 3,493
 • 3,450
 • 2,999
 • 2,893
 • 2,529
 • 2,453
 • 2,425
 • 2,336
 • 2,322
 • 2,250
 • 2,231
 • 2,231
 • 2,084
 • 1,918
 • 1,857
 • 1,807
 • 1,734
 • 1,652
 • 1,501
 • 1,465
 • 1,293
 • 1,240
 • 1,036
 • 897
 • 871
 • 859
 • 747
 • 730
 • 727
 • 474
 • 436
 • 429
 • 423
 • 360
 • 350
 • 314
 • 271
 • 231
 • 225
 • 201
 • 168
 • 146
 • 114
 • 100
 • 82
 • 75
 • 53
 • 52
 • 25
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 174,228 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 03-06-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,228
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 174,228
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký