Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 81,010
 • 59,548
 • 8,969
 • 7,947
 • 5,404
 • 3,618
 • 3,401
 • 2,461
 • 2,321
 • 2,225
 • 1,670
 • 1,645
 • 1,644
 • 1,449
 • 1,343
 • 1,336
 • 1,290
 • 1,172
 • 1,094
 • 1,061
 • 1,050
 • 1,026
 • 959
 • 842
 • 831
 • 788
 • 778
 • 769
 • 753
 • 650
 • 634
 • 623
 • 621
 • 595
 • 593
 • 574
 • 556
 • 497
 • 463
 • 452
 • 414
 • 402
 • 395
 • 390
 • 385
 • 352
 • 347
 • 340
 • 330
 • 317
 • 314
 • 302
 • 264
 • 248
 • 234
 • 228
 • 214
 • 186
 • 173
 • 171
 • 166
 • 163
 • 137
 • 133
 • 120
 • 83
 • 75
 • 63
 • 39
 • 28
Tìm theo ngành nghề
 • 41,188
 • 17,531
 • 16,735
 • 15,381
 • 15,361
 • 15,285
 • 14,530
 • 11,007
 • 10,841
 • 9,933
 • 9,712
 • 9,347
 • 7,980
 • 7,768
 • 7,201
 • 7,035
 • 7,030
 • 6,380
 • 6,329
 • 6,159
 • 5,980
 • 5,517
 • 5,212
 • 5,189
 • 4,899
 • 4,388
 • 4,278
 • 4,265
 • 4,134
 • 4,119
 • 4,048
 • 4,004
 • 3,795
 • 3,700
 • 3,664
 • 3,084
 • 3,055
 • 2,970
 • 2,938
 • 2,381
 • 2,038
 • 1,762
 • 1,609
 • 1,379
 • 1,325
 • 1,314
 • 1,092
 • 1,086
 • 1,040
 • 1,021
 • 950
 • 876
 • 816
 • 793
 • 507
 • 452
 • 432
 • 405
 • 286
 • 264
 • 264
 • 184
 • 153
 • 90
 • 87
 • 77
 • 71
 • 35
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 246,648 việc làm
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 04-12-2020
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-12-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 04-12-2020
Mức lương: 15,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-12-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 246,648
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 246,648
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký