Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 59,599
 • 49,372
 • 7,074
 • 4,511
 • 2,945
 • 1,807
 • 1,768
 • 1,331
 • 1,324
 • 1,245
 • 994
 • 984
 • 946
 • 845
 • 740
 • 738
 • 708
 • 688
 • 672
 • 659
 • 581
 • 568
 • 533
 • 447
 • 436
 • 426
 • 380
 • 377
 • 372
 • 355
 • 344
 • 341
 • 320
 • 304
 • 274
 • 274
 • 272
 • 262
 • 240
 • 235
 • 231
 • 227
 • 213
 • 208
 • 204
 • 183
 • 183
 • 177
 • 173
 • 156
 • 144
 • 136
 • 130
 • 120
 • 104
 • 101
 • 97
 • 88
 • 87
 • 80
 • 78
 • 75
 • 70
 • 65
 • 65
 • 62
 • 46
 • 16
 • 8
 • 7
Tìm theo ngành nghề
 • 25,464
 • 12,332
 • 11,954
 • 11,856
 • 9,458
 • 8,486
 • 8,031
 • 7,967
 • 6,297
 • 5,600
 • 5,094
 • 4,973
 • 4,967
 • 4,878
 • 4,290
 • 4,230
 • 4,028
 • 3,820
 • 3,604
 • 3,447
 • 3,430
 • 2,984
 • 2,878
 • 2,739
 • 2,557
 • 2,472
 • 2,445
 • 2,368
 • 2,263
 • 2,226
 • 2,225
 • 2,159
 • 2,014
 • 2,003
 • 1,998
 • 1,870
 • 1,659
 • 1,617
 • 1,295
 • 1,171
 • 1,043
 • 1,027
 • 983
 • 910
 • 825
 • 786
 • 765
 • 749
 • 695
 • 664
 • 560
 • 556
 • 391
 • 365
 • 346
 • 277
 • 264
 • 225
 • 221
 • 173
 • 117
 • 77
 • 76
 • 69
 • 56
 • 38
 • 30
 • 19
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 194,310 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-04-2021
Mức lương: 7,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-04-2021
Mức lương: 7,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-04-2021
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-04-2021
Mức lương: 5,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-04-2021
Mức lương: 7,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-04-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 194,310
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 194,310
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký