Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 74,399
 • 53,441
 • 8,549
 • 6,674
 • 4,673
 • 2,820
 • 2,721
 • 2,179
 • 1,833
 • 1,815
 • 1,455
 • 1,384
 • 1,259
 • 1,129
 • 1,070
 • 1,068
 • 1,065
 • 1,062
 • 1,045
 • 988
 • 924
 • 844
 • 776
 • 690
 • 656
 • 644
 • 613
 • 565
 • 563
 • 540
 • 499
 • 497
 • 489
 • 483
 • 472
 • 448
 • 446
 • 441
 • 405
 • 356
 • 349
 • 320
 • 319
 • 311
 • 284
 • 277
 • 273
 • 269
 • 266
 • 261
 • 251
 • 217
 • 199
 • 198
 • 174
 • 169
 • 162
 • 161
 • 151
 • 138
 • 135
 • 117
 • 111
 • 101
 • 99
 • 70
 • 66
 • 59
 • 33
 • 27
Tìm theo ngành nghề
 • 34,162
 • 15,366
 • 14,873
 • 13,474
 • 13,474
 • 12,700
 • 11,243
 • 10,985
 • 9,641
 • 8,116
 • 7,989
 • 7,330
 • 6,728
 • 6,717
 • 6,588
 • 5,931
 • 5,917
 • 5,862
 • 5,577
 • 5,549
 • 5,207
 • 4,351
 • 4,234
 • 4,056
 • 3,998
 • 3,761
 • 3,684
 • 3,508
 • 3,502
 • 3,438
 • 3,430
 • 3,406
 • 3,182
 • 2,963
 • 2,848
 • 2,788
 • 2,669
 • 2,474
 • 2,460
 • 1,938
 • 1,858
 • 1,580
 • 1,345
 • 1,239
 • 1,147
 • 1,122
 • 1,023
 • 1,007
 • 885
 • 858
 • 797
 • 763
 • 695
 • 678
 • 463
 • 461
 • 447
 • 375
 • 274
 • 269
 • 238
 • 165
 • 136
 • 93
 • 92
 • 87
 • 85
 • 34
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 222,935 việc làm
Mức lương: 5,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 19-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 222,935
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 222,935
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký