Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 72,004
 • 58,241
 • 7,583
 • 6,008
 • 4,049
 • 2,244
 • 2,202
 • 1,723
 • 1,678
 • 1,662
 • 1,164
 • 1,086
 • 1,014
 • 983
 • 917
 • 899
 • 869
 • 861
 • 793
 • 768
 • 738
 • 715
 • 630
 • 629
 • 558
 • 531
 • 520
 • 513
 • 496
 • 433
 • 432
 • 427
 • 405
 • 370
 • 347
 • 347
 • 324
 • 304
 • 279
 • 270
 • 261
 • 256
 • 255
 • 251
 • 239
 • 235
 • 230
 • 219
 • 207
 • 200
 • 183
 • 169
 • 164
 • 161
 • 138
 • 134
 • 133
 • 113
 • 109
 • 100
 • 90
 • 88
 • 82
 • 77
 • 73
 • 73
 • 67
 • 24
 • 17
 • 15
Tìm theo ngành nghề
 • 32,960
 • 14,539
 • 14,462
 • 14,443
 • 12,086
 • 10,826
 • 10,585
 • 9,814
 • 8,577
 • 8,456
 • 6,861
 • 6,670
 • 6,611
 • 6,162
 • 6,162
 • 6,161
 • 5,553
 • 5,244
 • 5,165
 • 4,464
 • 4,342
 • 4,114
 • 3,427
 • 3,427
 • 3,184
 • 3,164
 • 3,157
 • 3,095
 • 3,001
 • 2,974
 • 2,873
 • 2,852
 • 2,740
 • 2,710
 • 2,652
 • 2,634
 • 2,268
 • 2,038
 • 1,663
 • 1,632
 • 1,510
 • 1,506
 • 1,411
 • 1,345
 • 1,207
 • 1,100
 • 987
 • 971
 • 875
 • 857
 • 856
 • 795
 • 706
 • 512
 • 420
 • 400
 • 386
 • 291
 • 254
 • 249
 • 182
 • 180
 • 138
 • 133
 • 80
 • 54
 • 54
 • 41
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 221,060 việc làm
Mức lương: 14,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 08-05-2021
Mức lương: 35,000,000 - 45,000,000 VND
careerbuilder.vn 08-05-2021
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 08-05-2021
Mức lương: 14,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 08-05-2021
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 08-05-2021
Mức lương: Trên 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 08-05-2021
Việc làm 21 tới 40 trong tổng số 221,060
Việc làm 21 tới 40 trong tổng số 221,060
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký