Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 2,607
 • 487
 • 428
 • 388
 • 364
 • 245
 • 222
 • 220
 • 176
 • 171
 • 118
 • 116
 • 110
 • 107
 • 98
 • 91
 • 84
 • 77
 • 72
 • 72
 • 72
 • 69
 • 65
 • 51
 • 48
 • 41
 • 35
 • 31
 • 31
 • 30
 • 29
 • 29
 • 29
 • 28
 • 26
 • 25
 • 24
 • 23
 • 22
 • 22
 • 19
 • 17
 • 17
 • 17
 • 16
 • 15
 • 15
 • 14
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
Tìm theo ngành nghề
 • 11,936
 • 6,066
 • 5,294
 • 5,134
 • 5,087
 • 4,112
 • 4,096
 • 3,973
 • 3,316
 • 2,748
 • 2,697
 • 2,440
 • 2,182
 • 2,107
 • 2,054
 • 1,920
 • 1,880
 • 1,831
 • 1,761
 • 1,601
 • 1,587
 • 1,374
 • 1,325
 • 1,234
 • 1,190
 • 1,178
 • 1,063
 • 1,049
 • 1,000
 • 968
 • 957
 • 745
 • 714
 • 697
 • 680
 • 658
 • 641
 • 598
 • 585
 • 552
 • 547
 • 517
 • 499
 • 498
 • 485
 • 378
 • 372
 • 293
 • 247
 • 239
 • 229
 • 184
 • 139
 • 139
 • 134
 • 92
 • 86
 • 79
 • 75
 • 72
 • 54
 • 39
 • 27
 • 22
 • 16
 • 14
 • 8
 • 8
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 58,241 việc làm
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 08-05-2021
Việc làm 21 tới 40 trong tổng số 58,241
Việc làm 21 tới 40 trong tổng số 58,241
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký