Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 10,026
 • 9,716
 • 839
 • 625
 • 623
 • 508
 • 391
 • 292
 • 282
 • 267
 • 249
 • 234
 • 232
 • 232
 • 226
 • 221
 • 188
 • 188
 • 181
 • 178
 • 172
 • 167
 • 159
 • 155
 • 148
 • 145
 • 142
 • 132
 • 124
 • 111
 • 109
 • 109
 • 109
 • 107
 • 101
 • 99
 • 98
 • 97
 • 94
 • 94
 • 93
 • 90
 • 86
 • 79
 • 79
 • 71
 • 69
 • 67
 • 60
 • 57
 • 56
 • 54
 • 54
 • 54
 • 53
 • 46
 • 46
 • 45
 • 42
 • 40
 • 38
 • 38
 • 37
 • 35
 • 34
 • 30
 • 20
 • 12
 • 9
 • 3
Tìm theo ngành nghề
 • 4,716
 • 4,019
 • 3,623
 • 3,107
 • 2,295
 • 2,046
 • 1,845
 • 1,529
 • 1,385
 • 1,336
 • 1,272
 • 978
 • 881
 • 834
 • 737
 • 714
 • 689
 • 687
 • 641
 • 637
 • 611
 • 611
 • 593
 • 569
 • 528
 • 514
 • 484
 • 424
 • 372
 • 297
 • 289
 • 287
 • 283
 • 267
 • 246
 • 216
 • 206
 • 199
 • 196
 • 181
 • 175
 • 169
 • 157
 • 128
 • 99
 • 98
 • 72
 • 70
 • 68
 • 66
 • 64
 • 60
 • 54
 • 51
 • 49
 • 39
 • 38
 • 35
 • 31
 • 30
 • 21
 • 17
 • 17
 • 15
 • 12
 • 9
 • 8
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 25,529 việc làm
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-07-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 25,529
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 25,529
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký