Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 17,210
 • 12,613
 • 1,334
 • 1,324
 • 1,089
 • 1,060
 • 950
 • 756
 • 647
 • 605
 • 602
 • 474
 • 460
 • 447
 • 439
 • 438
 • 427
 • 417
 • 386
 • 381
 • 361
 • 351
 • 344
 • 306
 • 305
 • 280
 • 273
 • 261
 • 259
 • 253
 • 242
 • 239
 • 228
 • 226
 • 214
 • 214
 • 202
 • 188
 • 188
 • 187
 • 176
 • 165
 • 164
 • 160
 • 156
 • 153
 • 139
 • 129
 • 129
 • 128
 • 126
 • 117
 • 107
 • 104
 • 97
 • 91
 • 87
 • 84
 • 79
 • 77
 • 75
 • 72
 • 67
 • 65
 • 43
 • 37
 • 27
 • 23
 • 20
 • 18
Tìm theo ngành nghề
 • 8,545
 • 7,021
 • 6,534
 • 5,653
 • 2,839
 • 2,754
 • 2,391
 • 2,209
 • 2,115
 • 1,898
 • 1,804
 • 1,714
 • 1,433
 • 1,401
 • 1,175
 • 1,066
 • 1,014
 • 994
 • 974
 • 940
 • 918
 • 799
 • 799
 • 739
 • 719
 • 705
 • 686
 • 677
 • 619
 • 539
 • 525
 • 469
 • 398
 • 375
 • 349
 • 332
 • 295
 • 289
 • 283
 • 260
 • 219
 • 181
 • 178
 • 152
 • 137
 • 127
 • 119
 • 118
 • 104
 • 101
 • 100
 • 95
 • 88
 • 81
 • 71
 • 67
 • 49
 • 46
 • 44
 • 32
 • 22
 • 18
 • 16
 • 12
 • 8
 • 6
 • 5
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 40,394 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 8,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 1.000 - 1.500 USD
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 5,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 40,394
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 40,394
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký