Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 10,960
 • 5,986
 • 826
 • 779
 • 588
 • 420
 • 328
 • 322
 • 297
 • 244
 • 227
 • 210
 • 201
 • 199
 • 180
 • 169
 • 169
 • 168
 • 164
 • 155
 • 150
 • 142
 • 141
 • 140
 • 135
 • 135
 • 133
 • 121
 • 120
 • 107
 • 104
 • 103
 • 101
 • 100
 • 100
 • 98
 • 93
 • 89
 • 87
 • 85
 • 83
 • 80
 • 75
 • 74
 • 70
 • 66
 • 61
 • 60
 • 56
 • 55
 • 55
 • 53
 • 51
 • 47
 • 42
 • 40
 • 39
 • 38
 • 38
 • 34
 • 29
 • 27
 • 26
 • 24
 • 24
 • 22
 • 21
 • 18
 • 18
 • 16
Tìm theo ngành nghề
 • 4,154
 • 4,036
 • 3,398
 • 3,236
 • 1,638
 • 1,374
 • 1,223
 • 1,146
 • 1,022
 • 1,019
 • 948
 • 742
 • 706
 • 603
 • 592
 • 589
 • 570
 • 543
 • 535
 • 525
 • 483
 • 463
 • 444
 • 419
 • 388
 • 375
 • 373
 • 362
 • 339
 • 317
 • 287
 • 274
 • 224
 • 213
 • 192
 • 181
 • 181
 • 168
 • 150
 • 132
 • 131
 • 120
 • 93
 • 91
 • 75
 • 71
 • 63
 • 55
 • 54
 • 50
 • 49
 • 48
 • 46
 • 45
 • 40
 • 39
 • 38
 • 34
 • 30
 • 27
 • 17
 • 15
 • 11
 • 9
 • 7
 • 6
 • 6
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 22,006 việc làm
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 03-04-2020
Mức lương: 20,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 03-04-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 22,006
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 22,006
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký