Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 11,246
 • 9,361
 • 738
 • 618
 • 502
 • 412
 • 369
 • 247
 • 234
 • 232
 • 209
 • 193
 • 191
 • 189
 • 188
 • 188
 • 172
 • 165
 • 150
 • 149
 • 141
 • 129
 • 120
 • 120
 • 120
 • 112
 • 107
 • 105
 • 95
 • 95
 • 95
 • 94
 • 92
 • 89
 • 88
 • 84
 • 79
 • 77
 • 74
 • 74
 • 74
 • 69
 • 65
 • 62
 • 61
 • 61
 • 56
 • 53
 • 51
 • 50
 • 43
 • 43
 • 40
 • 40
 • 39
 • 37
 • 36
 • 34
 • 34
 • 32
 • 32
 • 31
 • 30
 • 30
 • 28
 • 28
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
Tìm theo ngành nghề
 • 5,157
 • 4,620
 • 2,584
 • 2,234
 • 2,192
 • 2,066
 • 1,969
 • 1,922
 • 1,455
 • 1,219
 • 1,184
 • 981
 • 917
 • 808
 • 727
 • 724
 • 682
 • 672
 • 649
 • 641
 • 612
 • 597
 • 566
 • 522
 • 473
 • 439
 • 403
 • 402
 • 369
 • 363
 • 322
 • 301
 • 291
 • 229
 • 223
 • 221
 • 218
 • 215
 • 198
 • 193
 • 185
 • 177
 • 167
 • 162
 • 109
 • 100
 • 89
 • 76
 • 76
 • 74
 • 65
 • 62
 • 54
 • 50
 • 33
 • 30
 • 25
 • 21
 • 21
 • 21
 • 19
 • 17
 • 17
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 25,143 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 14,000,000 VND
careerbuilder.vn 15-04-2021
Mức lương: 15,000,000 - 17,000,000 VND
careerbuilder.vn 15-04-2021
Mức lương: 7,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 15-04-2021
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 15-04-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 25,143
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 25,143
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký