Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 39
 • 37
 • 6
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 69
 • 38
 • 35
 • 21
 • 20
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 89 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 23,000,000 VND
careerbuilder.vn 06-10-2020
Mức lương: 5,400,000 - 6,500,000 VND
careerbuilder.vn 28-09-2020
Mức lương: 6,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 11-09-2020
Mức lương: 16,300,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 11-09-2020
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-09-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 89
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 89
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký