Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 468
 • 325
 • 196
 • 104
 • 47
 • 37
 • 34
 • 33
 • 28
 • 19
 • 13
 • 13
 • 13
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 308
 • 223
 • 212
 • 142
 • 120
 • 99
 • 96
 • 86
 • 80
 • 75
 • 63
 • 62
 • 52
 • 51
 • 45
 • 39
 • 36
 • 35
 • 34
 • 32
 • 32
 • 26
 • 24
 • 21
 • 21
 • 16
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 1,192 việc làm
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 1,192
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 1,192
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký