Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 126
 • 59
 • 15
 • 9
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 47
 • 46
 • 42
 • 34
 • 32
 • 29
 • 29
 • 28
 • 25
 • 25
 • 22
 • 22
 • 21
 • 21
 • 19
 • 18
 • 18
 • 16
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 246 việc làm
Mức lương: 22,000,000 - 28,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 246
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 246
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký