Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 4,800
 • 2,344
 • 473
 • 332
 • 277
 • 182
 • 132
 • 117
 • 116
 • 78
 • 75
 • 60
 • 59
 • 52
 • 52
 • 49
 • 46
 • 44
 • 41
 • 40
 • 38
 • 37
 • 37
 • 36
 • 30
 • 28
 • 28
 • 28
 • 28
 • 27
 • 27
 • 26
 • 25
 • 25
 • 23
 • 21
 • 20
 • 20
 • 20
 • 18
 • 17
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 2,639
 • 1,730
 • 1,505
 • 589
 • 448
 • 405
 • 386
 • 261
 • 248
 • 242
 • 238
 • 196
 • 196
 • 192
 • 189
 • 185
 • 183
 • 168
 • 149
 • 143
 • 123
 • 118
 • 114
 • 112
 • 102
 • 81
 • 77
 • 75
 • 72
 • 67
 • 57
 • 56
 • 53
 • 52
 • 51
 • 46
 • 45
 • 34
 • 32
 • 32
 • 29
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 20
 • 19
 • 19
 • 14
 • 14
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 9,791 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 07-04-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 9,791
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 9,791
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký