Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 22
 • 6
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 19
 • 17
 • 15
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 49 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 09-04-2021
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 09-04-2021
Mức lương: 6,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 08-04-2021
Mức lương: 22,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 07-04-2021
Mức lương: Trên 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-03-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 49
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 49
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký