Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 3,778
 • 2,665
 • 259
 • 234
 • 233
 • 167
 • 154
 • 148
 • 137
 • 116
 • 109
 • 85
 • 79
 • 75
 • 74
 • 74
 • 74
 • 73
 • 73
 • 72
 • 72
 • 68
 • 68
 • 65
 • 64
 • 62
 • 60
 • 59
 • 59
 • 54
 • 52
 • 50
 • 49
 • 46
 • 46
 • 45
 • 42
 • 41
 • 40
 • 40
 • 39
 • 38
 • 37
 • 36
 • 31
 • 29
 • 29
 • 29
 • 29
 • 27
 • 27
 • 24
 • 23
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 15
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
Tìm theo ngành nghề
 • 3,930
 • 3,067
 • 1,518
 • 839
 • 659
 • 626
 • 604
 • 493
 • 424
 • 357
 • 344
 • 265
 • 236
 • 200
 • 187
 • 156
 • 151
 • 144
 • 114
 • 110
 • 98
 • 95
 • 92
 • 87
 • 84
 • 82
 • 74
 • 74
 • 74
 • 56
 • 50
 • 38
 • 38
 • 37
 • 36
 • 31
 • 31
 • 30
 • 29
 • 28
 • 25
 • 23
 • 21
 • 19
 • 19
 • 19
 • 18
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 7,782 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 7,782
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 7,782
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký