Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 4,673
 • 3,481
 • 340
 • 309
 • 295
 • 226
 • 217
 • 204
 • 176
 • 159
 • 142
 • 125
 • 120
 • 120
 • 119
 • 105
 • 102
 • 101
 • 93
 • 90
 • 89
 • 89
 • 88
 • 87
 • 87
 • 78
 • 71
 • 68
 • 67
 • 67
 • 66
 • 64
 • 59
 • 55
 • 53
 • 53
 • 49
 • 49
 • 48
 • 48
 • 47
 • 45
 • 44
 • 41
 • 40
 • 40
 • 37
 • 33
 • 33
 • 26
 • 25
 • 24
 • 24
 • 23
 • 21
 • 21
 • 21
 • 17
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
Tìm theo ngành nghề
 • 4,764
 • 3,683
 • 1,898
 • 1,639
 • 1,372
 • 1,056
 • 1,023
 • 557
 • 505
 • 384
 • 366
 • 322
 • 293
 • 214
 • 183
 • 182
 • 165
 • 139
 • 127
 • 121
 • 106
 • 105
 • 104
 • 93
 • 91
 • 84
 • 77
 • 76
 • 71
 • 65
 • 56
 • 52
 • 45
 • 36
 • 34
 • 34
 • 30
 • 30
 • 28
 • 26
 • 26
 • 25
 • 23
 • 19
 • 19
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 10,614 việc làm
Mức lương: 6,000,000 - 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 10,614
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 10,614
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký