Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 2,762
 • 1,825
 • 860
 • 683
 • 325
 • 324
 • 319
 • 212
 • 192
 • 183
 • 146
 • 123
 • 75
 • 74
 • 68
 • 57
 • 54
 • 52
 • 49
 • 46
 • 43
 • 37
 • 37
 • 32
 • 29
 • 29
 • 29
 • 27
 • 25
 • 25
 • 25
 • 24
 • 23
 • 23
 • 22
 • 22
 • 21
 • 20
 • 20
 • 19
 • 18
 • 16
 • 16
 • 16
 • 15
 • 14
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 3,164
 • 1,538
 • 1,503
 • 892
 • 645
 • 473
 • 400
 • 343
 • 314
 • 284
 • 258
 • 174
 • 161
 • 148
 • 139
 • 137
 • 133
 • 127
 • 104
 • 103
 • 95
 • 92
 • 91
 • 88
 • 83
 • 75
 • 70
 • 68
 • 51
 • 50
 • 47
 • 46
 • 45
 • 45
 • 42
 • 41
 • 39
 • 38
 • 31
 • 30
 • 27
 • 25
 • 24
 • 23
 • 22
 • 20
 • 20
 • 18
 • 17
 • 17
 • 16
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 11
 • 11
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 7,570 việc làm
Mức lương: 9,500,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 7,570
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 7,570
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký