Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 1,595
 • 1,469
 • 508
 • 359
 • 242
 • 190
 • 175
 • 130
 • 130
 • 122
 • 103
 • 87
 • 52
 • 40
 • 38
 • 38
 • 34
 • 31
 • 29
 • 29
 • 27
 • 26
 • 25
 • 25
 • 25
 • 21
 • 20
 • 19
 • 19
 • 18
 • 18
 • 17
 • 17
 • 17
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
Tìm theo ngành nghề
 • 2,137
 • 1,055
 • 1,021
 • 569
 • 445
 • 273
 • 246
 • 240
 • 211
 • 210
 • 201
 • 111
 • 102
 • 95
 • 91
 • 91
 • 76
 • 75
 • 74
 • 70
 • 69
 • 59
 • 58
 • 57
 • 56
 • 54
 • 54
 • 51
 • 43
 • 42
 • 41
 • 40
 • 38
 • 37
 • 37
 • 32
 • 31
 • 31
 • 30
 • 29
 • 26
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 16
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 5,145 việc làm
Mức lương: 18,000,000 - 23,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-07-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 5,145
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 5,145
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký