Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 2,752
 • 1,514
 • 389
 • 307
 • 235
 • 171
 • 128
 • 128
 • 114
 • 97
 • 66
 • 60
 • 53
 • 48
 • 40
 • 39
 • 38
 • 36
 • 35
 • 34
 • 33
 • 30
 • 29
 • 29
 • 26
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 18
 • 18
 • 18
 • 17
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 1,426
 • 806
 • 735
 • 632
 • 554
 • 436
 • 348
 • 343
 • 309
 • 308
 • 232
 • 177
 • 165
 • 154
 • 128
 • 125
 • 124
 • 108
 • 107
 • 105
 • 102
 • 92
 • 90
 • 88
 • 87
 • 82
 • 82
 • 76
 • 68
 • 60
 • 58
 • 55
 • 53
 • 51
 • 47
 • 41
 • 40
 • 36
 • 36
 • 34
 • 31
 • 27
 • 25
 • 24
 • 22
 • 21
 • 19
 • 18
 • 18
 • 17
 • 16
 • 14
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 5,956 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 5,956
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 5,956
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký