Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 3,048
 • 1,692
 • 516
 • 312
 • 299
 • 213
 • 151
 • 139
 • 135
 • 128
 • 79
 • 67
 • 67
 • 53
 • 46
 • 45
 • 44
 • 43
 • 40
 • 37
 • 35
 • 35
 • 32
 • 28
 • 23
 • 22
 • 22
 • 21
 • 21
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 19
 • 19
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
Tìm theo ngành nghề
 • 1,551
 • 965
 • 903
 • 801
 • 586
 • 482
 • 409
 • 360
 • 349
 • 329
 • 238
 • 193
 • 180
 • 175
 • 166
 • 141
 • 134
 • 129
 • 115
 • 114
 • 114
 • 111
 • 108
 • 106
 • 98
 • 93
 • 89
 • 77
 • 75
 • 62
 • 58
 • 56
 • 54
 • 54
 • 53
 • 41
 • 39
 • 34
 • 33
 • 30
 • 26
 • 26
 • 24
 • 22
 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 16
 • 16
 • 15
 • 13
 • 13
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 6,865 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 30-10-2020
Mức lương: 13,000,000 - 17,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-10-2020
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 6,865
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 6,865
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký