Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 2,356
 • 1,410
 • 357
 • 212
 • 164
 • 112
 • 86
 • 76
 • 70
 • 65
 • 65
 • 45
 • 40
 • 34
 • 32
 • 31
 • 29
 • 29
 • 27
 • 26
 • 24
 • 24
 • 23
 • 20
 • 18
 • 18
 • 18
 • 17
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 1,443
 • 860
 • 658
 • 448
 • 419
 • 414
 • 349
 • 318
 • 297
 • 239
 • 226
 • 210
 • 196
 • 186
 • 142
 • 133
 • 128
 • 119
 • 107
 • 96
 • 91
 • 89
 • 81
 • 79
 • 72
 • 71
 • 69
 • 69
 • 59
 • 52
 • 52
 • 50
 • 48
 • 45
 • 39
 • 38
 • 38
 • 33
 • 32
 • 32
 • 26
 • 25
 • 22
 • 22
 • 18
 • 17
 • 17
 • 16
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 5,145 việc làm
Mức lương: 12,000,000 - 17,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-06-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 5,145
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 5,145
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký