Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 3,318
 • 2,110
 • 273
 • 233
 • 199
 • 123
 • 122
 • 119
 • 99
 • 96
 • 90
 • 88
 • 87
 • 74
 • 66
 • 63
 • 55
 • 49
 • 44
 • 41
 • 40
 • 39
 • 37
 • 37
 • 37
 • 35
 • 34
 • 31
 • 31
 • 30
 • 30
 • 29
 • 28
 • 26
 • 24
 • 23
 • 22
 • 21
 • 21
 • 20
 • 17
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 2,091
 • 1,087
 • 924
 • 593
 • 585
 • 534
 • 478
 • 406
 • 317
 • 273
 • 263
 • 233
 • 205
 • 199
 • 168
 • 153
 • 144
 • 133
 • 129
 • 124
 • 122
 • 109
 • 108
 • 97
 • 97
 • 74
 • 73
 • 70
 • 70
 • 69
 • 51
 • 49
 • 48
 • 46
 • 43
 • 37
 • 36
 • 36
 • 29
 • 29
 • 27
 • 22
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 6,555 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 6,555
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 6,555
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký