Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 20
 • 11
 • 8
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 29
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 56 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-06-2020
Mức lương: 23,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-06-2020
Mức lương: 25,000,000 - 50,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-06-2020
Mức lương: Trên 7,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-05-2020
Mức lương: 15,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-05-2020
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 19-05-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 19-05-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 15-05-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 12-05-2020
Mức lương: 30,000,000 - 40,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 56
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 56
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký