Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 3,531
 • 1,615
 • 319
 • 174
 • 116
 • 75
 • 71
 • 64
 • 63
 • 60
 • 59
 • 56
 • 52
 • 46
 • 40
 • 39
 • 34
 • 33
 • 32
 • 32
 • 31
 • 28
 • 27
 • 26
 • 24
 • 24
 • 24
 • 23
 • 23
 • 22
 • 21
 • 19
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
Tìm theo ngành nghề
 • 2,754
 • 1,109
 • 988
 • 676
 • 529
 • 505
 • 460
 • 389
 • 378
 • 365
 • 327
 • 322
 • 286
 • 260
 • 210
 • 199
 • 155
 • 139
 • 117
 • 105
 • 104
 • 75
 • 73
 • 68
 • 68
 • 65
 • 63
 • 59
 • 58
 • 45
 • 42
 • 41
 • 33
 • 31
 • 29
 • 27
 • 25
 • 24
 • 23
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 16
 • 16
 • 15
 • 14
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 6,061 việc làm
Mức lương: 16,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 6,061
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 6,061
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký