Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 482
 • 380
 • 205
 • 108
 • 98
 • 73
 • 65
 • 56
 • 54
 • 51
 • 46
 • 45
 • 42
 • 39
 • 36
 • 36
 • 35
 • 30
 • 27
 • 27
 • 27
 • 23
 • 22
 • 22
 • 20
 • 20
 • 20
 • 18
 • 17
 • 17
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
Tìm theo ngành nghề
 • 825
 • 277
 • 271
 • 270
 • 266
 • 231
 • 225
 • 201
 • 182
 • 174
 • 156
 • 155
 • 145
 • 141
 • 137
 • 125
 • 121
 • 120
 • 114
 • 104
 • 97
 • 95
 • 91
 • 89
 • 84
 • 81
 • 69
 • 67
 • 66
 • 62
 • 57
 • 49
 • 48
 • 45
 • 45
 • 41
 • 31
 • 31
 • 30
 • 28
 • 28
 • 26
 • 22
 • 18
 • 15
 • 13
 • 12
 • 11
 • 9
 • 9
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 7,088 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 03-04-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 7,088
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 7,088
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký