Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 705
 • 592
 • 305
 • 128
 • 109
 • 108
 • 106
 • 83
 • 78
 • 74
 • 67
 • 67
 • 53
 • 49
 • 43
 • 43
 • 41
 • 41
 • 38
 • 38
 • 36
 • 35
 • 31
 • 31
 • 30
 • 28
 • 27
 • 25
 • 24
 • 24
 • 24
 • 22
 • 21
 • 21
 • 20
 • 20
 • 18
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
Tìm theo ngành nghề
 • 1,334
 • 504
 • 485
 • 463
 • 411
 • 343
 • 333
 • 319
 • 295
 • 287
 • 241
 • 230
 • 227
 • 224
 • 214
 • 213
 • 199
 • 181
 • 177
 • 172
 • 172
 • 153
 • 144
 • 137
 • 121
 • 117
 • 104
 • 93
 • 91
 • 90
 • 90
 • 89
 • 86
 • 83
 • 80
 • 76
 • 72
 • 55
 • 54
 • 53
 • 52
 • 48
 • 41
 • 36
 • 29
 • 28
 • 26
 • 23
 • 21
 • 21
 • 21
 • 16
 • 12
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 8,835 việc làm
Mức lương: 13,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 8,835
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 8,835
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký