Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 1,197
 • 823
 • 459
 • 299
 • 188
 • 178
 • 120
 • 117
 • 107
 • 99
 • 63
 • 57
 • 53
 • 53
 • 27
 • 27
 • 24
 • 21
 • 21
 • 20
 • 19
 • 16
 • 16
 • 15
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 1,075
 • 400
 • 359
 • 324
 • 247
 • 246
 • 241
 • 202
 • 197
 • 181
 • 173
 • 140
 • 127
 • 124
 • 120
 • 117
 • 111
 • 109
 • 105
 • 102
 • 99
 • 98
 • 90
 • 81
 • 77
 • 69
 • 66
 • 65
 • 63
 • 52
 • 51
 • 50
 • 46
 • 44
 • 41
 • 41
 • 40
 • 38
 • 37
 • 36
 • 33
 • 33
 • 32
 • 32
 • 32
 • 29
 • 28
 • 22
 • 21
 • 19
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 3,497 việc làm
Mức lương: 25,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 15-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 3,497
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 3,497
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký