Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 1,717
 • 1,023
 • 223
 • 173
 • 141
 • 96
 • 83
 • 70
 • 57
 • 56
 • 53
 • 44
 • 40
 • 39
 • 38
 • 36
 • 35
 • 33
 • 32
 • 30
 • 27
 • 27
 • 27
 • 26
 • 26
 • 25
 • 24
 • 23
 • 23
 • 22
 • 22
 • 21
 • 21
 • 21
 • 21
 • 19
 • 17
 • 17
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
Tìm theo ngành nghề
 • 1,142
 • 532
 • 519
 • 341
 • 303
 • 293
 • 285
 • 261
 • 258
 • 246
 • 215
 • 191
 • 190
 • 186
 • 179
 • 171
 • 164
 • 158
 • 142
 • 126
 • 124
 • 124
 • 124
 • 116
 • 114
 • 93
 • 80
 • 64
 • 64
 • 63
 • 62
 • 56
 • 55
 • 54
 • 43
 • 41
 • 41
 • 34
 • 34
 • 30
 • 27
 • 27
 • 26
 • 25
 • 25
 • 24
 • 24
 • 23
 • 23
 • 22
 • 21
 • 21
 • 19
 • 17
 • 17
 • 17
 • 15
 • 11
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 3,876 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 07-04-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 3,876
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 3,876
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký