Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 1,821
 • 1,732
 • 253
 • 198
 • 124
 • 116
 • 105
 • 93
 • 76
 • 75
 • 74
 • 60
 • 58
 • 57
 • 54
 • 50
 • 46
 • 45
 • 45
 • 35
 • 34
 • 33
 • 33
 • 29
 • 28
 • 27
 • 27
 • 25
 • 25
 • 25
 • 24
 • 23
 • 23
 • 23
 • 21
 • 21
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 19
 • 19
 • 18
 • 17
 • 17
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 1,693
 • 634
 • 581
 • 466
 • 436
 • 426
 • 388
 • 370
 • 349
 • 317
 • 293
 • 287
 • 236
 • 233
 • 230
 • 229
 • 222
 • 221
 • 210
 • 161
 • 158
 • 155
 • 155
 • 134
 • 117
 • 115
 • 109
 • 107
 • 102
 • 102
 • 93
 • 74
 • 69
 • 61
 • 57
 • 52
 • 52
 • 50
 • 48
 • 40
 • 40
 • 40
 • 39
 • 38
 • 31
 • 29
 • 27
 • 27
 • 26
 • 24
 • 22
 • 22
 • 21
 • 18
 • 18
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 5,138 việc làm
Mức lương: 25,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 24-06-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 5,138
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 5,138
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký