Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 6,826
 • 5,861
 • 504
 • 315
 • 188
 • 147
 • 140
 • 86
 • 73
 • 58
 • 56
 • 52
 • 51
 • 48
 • 45
 • 42
 • 41
 • 39
 • 37
 • 36
 • 36
 • 29
 • 29
 • 26
 • 24
 • 16
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 4,961
 • 1,159
 • 961
 • 934
 • 740
 • 719
 • 715
 • 485
 • 482
 • 381
 • 341
 • 322
 • 308
 • 271
 • 268
 • 262
 • 261
 • 249
 • 238
 • 208
 • 196
 • 184
 • 184
 • 169
 • 166
 • 133
 • 123
 • 88
 • 72
 • 71
 • 70
 • 67
 • 65
 • 64
 • 61
 • 61
 • 47
 • 45
 • 41
 • 38
 • 37
 • 37
 • 35
 • 33
 • 30
 • 30
 • 29
 • 26
 • 25
 • 23
 • 23
 • 20
 • 20
 • 19
 • 14
 • 14
 • 13
 • 10
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 16,364 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 16,364
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 16,364
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký