Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 2,239
 • 2,168
 • 183
 • 164
 • 143
 • 121
 • 113
 • 110
 • 93
 • 91
 • 83
 • 66
 • 63
 • 58
 • 54
 • 53
 • 49
 • 46
 • 40
 • 39
 • 38
 • 36
 • 34
 • 27
 • 22
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 17
 • 14
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 1,261
 • 1,257
 • 1,190
 • 836
 • 793
 • 587
 • 307
 • 287
 • 211
 • 205
 • 201
 • 182
 • 133
 • 104
 • 86
 • 85
 • 85
 • 83
 • 79
 • 70
 • 69
 • 68
 • 66
 • 59
 • 55
 • 55
 • 47
 • 45
 • 41
 • 40
 • 40
 • 40
 • 39
 • 39
 • 38
 • 30
 • 29
 • 26
 • 26
 • 24
 • 22
 • 21
 • 19
 • 18
 • 18
 • 17
 • 17
 • 16
 • 16
 • 16
 • 13
 • 12
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 5,620 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-10-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 5,620
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 5,620
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký