Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 1,600
 • 1,012
 • 227
 • 172
 • 169
 • 90
 • 80
 • 61
 • 47
 • 46
 • 46
 • 43
 • 29
 • 23
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 1,426
 • 813
 • 702
 • 271
 • 246
 • 242
 • 229
 • 223
 • 145
 • 123
 • 100
 • 94
 • 93
 • 88
 • 78
 • 78
 • 77
 • 76
 • 69
 • 64
 • 53
 • 52
 • 50
 • 49
 • 47
 • 43
 • 38
 • 30
 • 30
 • 28
 • 27
 • 27
 • 26
 • 25
 • 25
 • 24
 • 24
 • 21
 • 19
 • 19
 • 19
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 3,416 việc làm
Mức lương: 9,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 3,416
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 3,416
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký