Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 1,493
 • 902
 • 240
 • 143
 • 136
 • 95
 • 79
 • 59
 • 51
 • 46
 • 43
 • 35
 • 29
 • 25
 • 19
 • 19
 • 17
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 1,236
 • 675
 • 658
 • 277
 • 237
 • 232
 • 206
 • 178
 • 150
 • 144
 • 99
 • 87
 • 76
 • 76
 • 76
 • 72
 • 68
 • 63
 • 60
 • 59
 • 55
 • 44
 • 42
 • 40
 • 40
 • 39
 • 39
 • 36
 • 32
 • 32
 • 31
 • 27
 • 26
 • 25
 • 24
 • 23
 • 21
 • 20
 • 19
 • 19
 • 19
 • 18
 • 17
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 3,048 việc làm
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-01-2020
Mức lương: 7,000,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-01-2020
Mức lương: 7,000,000 - 13,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 16-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 3,048
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 3,048
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký