Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 5,919
 • 3,212
 • 382
 • 374
 • 294
 • 205
 • 167
 • 160
 • 149
 • 140
 • 132
 • 131
 • 112
 • 112
 • 112
 • 86
 • 83
 • 82
 • 78
 • 78
 • 74
 • 73
 • 72
 • 71
 • 71
 • 64
 • 62
 • 59
 • 54
 • 52
 • 49
 • 47
 • 43
 • 42
 • 42
 • 40
 • 40
 • 39
 • 36
 • 34
 • 33
 • 33
 • 32
 • 32
 • 29
 • 29
 • 29
 • 29
 • 28
 • 28
 • 26
 • 25
 • 21
 • 20
 • 20
 • 18
 • 16
 • 15
 • 15
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 4
Tìm theo ngành nghề
 • 5,038
 • 2,450
 • 1,432
 • 1,166
 • 1,014
 • 865
 • 817
 • 712
 • 573
 • 568
 • 520
 • 504
 • 491
 • 437
 • 433
 • 418
 • 415
 • 404
 • 378
 • 312
 • 309
 • 277
 • 268
 • 256
 • 213
 • 208
 • 206
 • 157
 • 156
 • 145
 • 145
 • 140
 • 133
 • 121
 • 117
 • 113
 • 106
 • 90
 • 82
 • 72
 • 70
 • 67
 • 59
 • 59
 • 45
 • 43
 • 34
 • 30
 • 28
 • 26
 • 25
 • 23
 • 21
 • 20
 • 19
 • 17
 • 14
 • 14
 • 12
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 11,264 việc làm
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 11,264
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 11,264
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký