Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 5,842
 • 4,173
 • 272
 • 234
 • 194
 • 150
 • 145
 • 116
 • 101
 • 91
 • 77
 • 76
 • 70
 • 69
 • 69
 • 58
 • 58
 • 57
 • 53
 • 53
 • 50
 • 50
 • 48
 • 45
 • 43
 • 41
 • 39
 • 38
 • 35
 • 35
 • 35
 • 35
 • 31
 • 31
 • 31
 • 30
 • 28
 • 27
 • 27
 • 27
 • 26
 • 23
 • 23
 • 23
 • 22
 • 19
 • 18
 • 16
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 5,157
 • 2,026
 • 1,569
 • 970
 • 648
 • 615
 • 553
 • 524
 • 519
 • 502
 • 465
 • 410
 • 406
 • 392
 • 367
 • 343
 • 317
 • 281
 • 245
 • 226
 • 216
 • 216
 • 205
 • 202
 • 187
 • 171
 • 154
 • 148
 • 133
 • 127
 • 127
 • 111
 • 103
 • 97
 • 94
 • 85
 • 83
 • 78
 • 72
 • 72
 • 65
 • 65
 • 61
 • 51
 • 42
 • 36
 • 30
 • 28
 • 25
 • 24
 • 23
 • 23
 • 23
 • 20
 • 20
 • 20
 • 19
 • 16
 • 16
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 11,801 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 15-04-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 11,801
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 11,801
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký