Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 5,436
 • 3,280
 • 648
 • 319
 • 249
 • 209
 • 205
 • 163
 • 138
 • 98
 • 76
 • 74
 • 70
 • 54
 • 53
 • 51
 • 50
 • 46
 • 46
 • 43
 • 41
 • 40
 • 33
 • 31
 • 27
 • 26
 • 24
 • 20
 • 20
 • 19
 • 18
 • 16
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
Tìm theo ngành nghề
 • 3,148
 • 1,911
 • 1,536
 • 1,432
 • 1,316
 • 768
 • 674
 • 648
 • 603
 • 593
 • 510
 • 365
 • 352
 • 311
 • 292
 • 273
 • 253
 • 247
 • 247
 • 237
 • 223
 • 195
 • 184
 • 182
 • 147
 • 142
 • 137
 • 132
 • 115
 • 104
 • 101
 • 96
 • 90
 • 81
 • 74
 • 74
 • 73
 • 66
 • 61
 • 53
 • 52
 • 49
 • 45
 • 43
 • 40
 • 38
 • 31
 • 28
 • 25
 • 25
 • 25
 • 24
 • 22
 • 19
 • 18
 • 17
 • 15
 • 14
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 11,596 việc làm
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 11,596
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 11,596
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký