Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 56
 • 35
 • 27
 • 19
 • 17
 • 16
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 52
 • 48
 • 32
 • 29
 • 26
 • 26
 • 18
 • 16
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 168 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-01-2021
Mức lương: 45,000,000 - 60,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-01-2021
Mức lương: 30,000,000 - 60,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-01-2021
Mức lương: Trên 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-01-2021
Mức lương: 25,000,000 - 35,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-01-2021
Mức lương: 6,500,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 14-01-2021
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 13-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 168
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 168
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký