Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 32
 • 25
 • 17
 • 17
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 11
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
Tìm theo ngành nghề
 • 39
 • 20
 • 15
 • 13
 • 13
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 72 việc làm
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 24-12-2020
Mức lương: 10,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-12-2020
Mức lương: 12,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 23-12-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 72
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 72
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký