Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Vinpearl Phú Quốc Tuyển Dụng Kế Toán Thanh toán/ Kế toán Tài sản

Job requirement

1. Kế toán thanh toán:- Quản lý các khoản thu/ chi tại Công ty bao gồm:+ Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng.+ Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi.+ Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần.- Kiểm soát và Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt- Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng

2. Kế toán Tài sản:- Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra, xác nhận TSCĐ- Lập biên bản bàn giao và ghi nhận việc chuyển TSCĐ về các bộ phận của Công ty- Cập nhật tăng giảm TSCĐ, xác định khấu hao TSCĐ- Kiểm kê TSCĐ

Job requirement

  • Tốt nghiệp chuyên ngàng Kế toán
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan
  • Làm việc tại Phú Quốc

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương