English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[Urgent] MT Planning Manager - MT Channel

Mô tả công việc

 • Quản lý kết quả của account thông qua việc kiểm sóat kết quả thị phần của các ngành hàng chiến lược và kết quả lợi nhuận từ khách hàng
 • Chịu trách cao nhất cho việc chuẩn bị forecast , họat động khuyến mãi và đánh giá chương trình
 • Xây dưng chương trình Spaceman và sơ đồ trưng bày chuẩn được áp dụng tại store
 • Xây dưng chiến lược khách hàng và chiến lược ngành hàng bằng cách sử dụng thông tin thị trường hiệu quả và hồ sơ khách hàng nhằm phát triển các chương trình khuyến mãi / họat náo tại các store.
 • Đóng vai trò chính trong việc kết hợp với các phòng ban liên quan để phát triển Customer Business Plan và cùng KAM làm Join Business Plan với  khách hàng
 • Quản lý ngân sách khuyến mãi của từng ngành hàng
 • Thiết kế các họat động tại POP theo định hướng trong JBP nhằm mục đích đạt chỉ tiêu bán hàng và lợi nhuận
 • Triển khai kế họach thực hiện các chương trình tại store và tổng hợp báo cáo
 • Làm việc cùng nhóm quản lý khách hàng (KAM) đảm bảo việc thực thi hòan hảo các chưong trình khuyến mãi theo định hướng trong CBP (bao gồm việc thương lượng cùng khách hàng) và kiểm sóat theo dõi họat động khuyến mãi
 • Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến doanh số ngành hàng bao gồm các yếu tố thời vụ, sức mua thị trường thông qua việc phân tích các dữ liệu thị trường và thông tin kịp thới đến với nhóm quản lý khách hàng và bán hàng
 • Các công việc khác theo chỉ thị từ cấp trên

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên có bằng Thạc Sỹ
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lí tưởng đương tại kênh MT trong ngành hàng FMCG
 • Có kiến thức về khách hàng bao gồm Account và Shopper
 • Chủ động trong phân tích và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng triển khai công việc
 • Kỹ năng giao tiếp tốt và xây dựng mối quan hệ tốt với các phòng ban
 • Trung thực, cẩn thận, nhanh nhạy, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm, khả năng chịu áp lực công việc cao và deadline
 • Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa dài ngày. Mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài với công ty.

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave