English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng phòng vận hành (app gọi xe công nghệ)

Mô tả công việc

- Xây dựng các quy trình liên quan đến vận hành (tài xế & khách hàng)

- Triển khai các kế hoạch tăng trưởng tài xế và khách hàng

- Triển khai các chương trình để tăng trưởng cuốc khách hàng ngày

- Quản lý các hoạt động chăm sóc khách hàng, tài xế

Yêu cầu công việc

- Có kinh nhiệm tại vị trí quản lý, trưởng phòng

- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng quy trình, lên kế hoạch

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc, hiểu biết về lĩnh vực gọi xe công nghệ

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép