English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng phòng Thiết kế Thời trang

Mô tả công việc

- Nhận, yêu cầu từ Giám đốc về định hướng mẫu mã sản phẩm mang thương hiệu thời trang AM- Chịu trách nhiệm và quyết định về ý tưởng mẫu thiết kế và số lượng mẫu phục vụ sản xuất kinh doanh, định hướng theo bộ sưu tập.- Hoạch định và phân bổ công việc cho toàn bộ nhân viên Phòng thiết kế;- Ngoài chức năng công việc thiết kế, quyết định và thực hiện nguyên phụ liệu đi kèm hoàn chỉnh mẫu Thiết kế;- Kết hơp với bộ phận cắt mẫu, may mẫu bám sát ý tưởng hoàn chỉnh sản phẩm theo mẫu thiết kế;- Duyệt mẫu khi đã có sản phẩm mẫu;- Theo dõi, đôn đốc, giám sát các nhân viên trong bộ phận để thực hiện tốt các công việc của phòng thiết kế- Phối kết hợp với các Bộ phận chuyên môn khác để thực hiện hiệu quả các công việc chung;- Đề xuất với Ban lãnh đạo những ý kiến đóng góp để xây dựng phát triển hoạt động chung của phòng Thiết kế;- Tổ chức phối hợp, điều khiển bộ phận trực tiếp quản lý thực hiện đúng quy định phạm vi trong công việc đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.- Làm cơ sở cho việc tuyển dụng, chọn lọc và đào tạo NV.- Hướng dẫn cho NV biết nhiệm vụ trách nhiệm , định ra mục tiêu và tiêu chuẩn cho việc thực hiện công việc.- Tránh công việc không bị lặp lại cho người khác đã làm, tránh được việc va chạm trong việc thực hiện công việc.- Đánh giá việc thực hiện công việc.

Yêu cầu công việc

– Quản lý nhóm thiết kế AM bao gồm: Nhân viên thiết kế, Nhân viên ra rập,

– Chịu trách nhiệm về mẫu M1, đảm bảo mẫu thiết kế phù hợp để sản xuất hàng loạt.

– Làm việc trực tiếp với nhà SX để ra mẫu đối đầu truyền, kiểm tra và xác nhận 3 bên với nhà sản xuất cùng Merchandiser của DTG.

– Chịu trách nhiệm trước BLĐ về chất lượng mẫu từ khâu ý tưởng đến khi ra M1.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương