English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Tài Chính (Nguồn Vốn)

Mô tả công việc

1.Tham mưu cho TGĐ trong việc xây dựng các chiến lược phát triển trung – dài hạn của Tập đoàn. Phân tích cấu trúc và quản lý các rủi ro về tài chính;2. Tham gia xây dựng và thẩm định các phương án kinh doanh, dự án đầu tư, đề xuất cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho các dự án của Tập Đoàn

3. Thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác tài chính, các Quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế;

Tham gia phối hợp tìm kiếm và triển khai với các đối tác hợp tác đầu tư, huy động vốn.

4. Đánh giá, phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để kịp thời tham mưu cho TGĐ trong việc đưa ra các phương án kinh doanh thích hợp;

Giám sát việc lập kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu kinh doanh, ngân sách hoạt động, ngân sách đầu tư Tập Đoàn

5. Quản lý nguồn tiền nhằm đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn.Đề xuất các khoản vay tín dụng cần thiết phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn;Ký các hợp đồng tín dụng sau khi đã được duyệt kế hoạch/chủ trương;6. Xây dựng kế hoạch dòng tiền cho các dự án đầu tư;Tham gia vào công tác huy động vốn quốc tế (cổ phần, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, hợp tác đầu tư, M&A …)

7. Giám sát việc thực hiện của các hợp đồng tín dụng và các khoản đầu tư tài chính của Tập đoàn; Quản lý danh mục đầu tư tài chính;8. Phân tích và lập các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của Tập Đoàn

9. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính trong và ngoài nước, thực hiện các chiến lược huy động vốn để có thể vận dụng hiệu quả các sản phẩm tín dụng.12. Hướng dẫn xây dựng và thẩm định hệ thống qui trình, qui định liên quan đến hoạt động tài chính tại các công ty thành viên thuộc khối quản lý.

Yêu cầu công việc

Yêu Cầu Công Việc

1.      Tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính 

2.      Ít nhất 5-10 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính và 3 năm ở vị trí tương đương tại các Công ty, Tập đoàn lớn về Bất động sản

3.      Chứng chỉ liên quan: CPA hoặc ACCA, Anh văn

4.      Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và phát triển công ty lên sàn

5.      Hiểu biết tình hình kinh tế xã hội cấp vĩ mô, hiểu biết hoạt động kinh doanh ngành Bất động sản

6.      Có năng lực và kinh nghiệm xây dựng mạng lưới các đối tác trong lĩnh vực tài chính

7.      Có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và huy động vốn. 

8.      Có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức tốt, đáng tin cậy, chịu được áp lực công việc

9.      Là người cẩn thận, trung thực, sáng tạo, linh hoạt, bảo mật, định hướng triển khai công việc tốt.

10.  Hiểu biết sâu sắc về chiến lược, nguyên tắc vận hành tổ chức quy mô lớn.

11.  Chịu được áp lực trong công việc.

12.  Anh văn giao tiếp tốt.

13.  Thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Công tác phí