English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Sales Marketing

Mô tả công việc

 • Hiểu rõ chương trình dạy học tiếng Anh và xây dựng, hoạch định cơ cấu, tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược phát triển;.
 • Phát triển, mở rộng các trung tâm ngoại ngữ và tăng doanh thu từ hoạt động này.
 • Phân công, quản lý, điều hành, giám sát công việc, đào tạo và huấn luyện nhân viên bộ phận Sales and Marketing.
 • Hỗ trợ hoàn thiện các quy trình kiểm soát chất lượng và xây dựng chuỗi các trung tâm Tiếng Anh của công ty
 • Lên kế hoạch, triển khai thực hiện công tác truyền thông, quan hệ công chúng: Triển khai thực hiện quảng cáo, tổ chức các sự kiện, các hoạt động ngoài trời.
 • Phối hợp với Bộ phận Kinh doanh, Bộ phận R&D nghiên cứu cải tiến sản phẩm, phát triển chương trình mới theo định hướng phát triển của Công ty và theo nhu cầu của Học sinh; tư vấn và xây dựng cho Ban lãnh đạo về các chiến lược triển khai chương trình mới.
 • Thực hiện các báo cáo theo định kỳ (tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý.

Yêu cầu công việc

 • Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí Trưởng Phòng Sales and Marketing hoặc SuperVisor trở lên.
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành liên quan
 • Ưu tiên: các ngành QTKD, Marketing, hoặc liên quan về Giáo dục

Quyền lợi:

 • Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
 • Đóng BHXH,BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.
 • Hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty.