Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng Phòng QA/QC

Job requirement

Nhiệm vụ chính:

1. Điều hành hoạt động Quản lý chất lượng:– kiểm tra chất lượng Nguyên liệu đầu vào, lựa chọn nguyên liệu có chất lượng đảm bảo đưa vào sản xuất– nghiệm thu sản phẩm đảm bảo đúng tiêu chuẩn của khách hàng yêu cầu– Thiết lập, thực hiện & duy trì các quá trình cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng hoạt động tổ chức– Xây dựng và hiệu chuẩn các tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn, phương pháp kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn khách hàng.– Cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn, phương pháp kiểm tra mới– Thu thập, phân tích đầy đủ các phản hồi của Khách hàng trên cơ sở đó thúc đẩy toàn bộ tổ chức nhận thức và cải tiến nhằm thoã mãn yêu cầu của Khách hàng– Lập báo cáo, phân tích dữ liệu, phối hợp với các bộ phận liên quan tìm nguyên nhân và giải pháp ưu tiên– Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm hiểu nguyên nhân, đề ra hướng để giải quyết kịp thời và có những hành động khắc phục và phòng ngừa– Hoạch định kế hoạch chất lượng hàng năm hoặc theo từng dự án theo định hướng phát triển và chiến lược kinh doanh của tổ chức– Xem xét báo cáo của nhân viên thuộc quyền2. Tổi ưu hóa quy trình sản xuất:– Sáng kiến, cải tiến quy trình sản xuất đạt yêu cầu về chất lượng.– Tạo môi trường làm việc tốt để nhân viên có thể phát huy hết khả năng sáng tạo trong công việc của mình.– Nhìn nhận và đánh giá năng lực của nhân viên.– Khuyến khích nhân viên làm việc sáng tạo có mục đích.– Triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên.3. Công việc khác– Định biên nhân sự các nhóm trong bộ phận Quản lý chất lượng.– Triển khai thành công các hành động 5S tới công nhân viên thực hiện tốt.– Đưa ra những hành động kip thời và thông báo cho các ca khác nhằm hạn chế những thiệt hại cho công ty.4. Và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng giám đốc

Job requirement

1. Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương.2. Hiểu biết về quản lý chất lượng 3. Có khả năng bao quát công việc, xử lý tình huống linh hoạt, khả năng làm việc độc lập, chủ động, kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.4. Thành thạo và giao tiếp Tiếng Anh tốt 5. Chịu được áp lực cao trong công việc.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép