Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng phòng Pháp chế & Tuân Thủ

Job requirement

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Tổ chức và chịu trách nhiệm về các hoạt động chính của Phòng Pháp chế & Tuân Thủ gồm:

- Tham mưu, tư vấn pháp lý cho cấp có thẩm quyền, các đơn vị trong toàn hệ thống, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Tư vấn pháp lý tìm ra các giải pháp để giải quyết các cơ hội kinh doanh. Nhận diện, quản lý các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong các sản phẩm, nghiệp vụ của Công ty.

- Thẩm định tính pháp lý của các Văn bản định chế, Hợp đồng ký kết với Đối tác.

- Xác định tính tuân thủ các quy định pháp luật, quy định nội bộ, sản phẩm, dịch vụ và cảnh báo rủi ro pháp lý trong các giao dịch trước khi thực hiện của Công ty. Tổ chức, xây dựng nội dung đào tạo, truyền thông tuân thủ cho CBNV của Công ty.

2. Tổ chức việc tham gia bảo vệ quyền lợi của Công ty khi được ủy quyền trong các tranh chấp phát sinh. Đại diện Công ty tham gia các công việc tố tụng tại các cơ quan pháp luật khi được ủy quyền. Phối hợp hướng dẫn thủ tục pháp lý cho các đơn vị khi tham gia tố tụng theo yêu cầu để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Công ty, người lao động và những vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Tổ chức lập hồ sơ xin phép thành lập Chi nhánh, Phòng Giao dịch, các đơn vị trực thuộc.

4. Tổ chức thực hiện hoặc tư vấn thực hiện thủ tục sửa đổi/bổ sung nội dung Giấy đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty. Thực hiện các thủ tục pháp lý về mở rộng mạng lưới, điều chỉnh, bổ sung chức năng kinh doanh của Công ty.

5. Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền (PCRT) của Công ty: tư vấn, thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý báo cáo về PCRT, soạn thảo tài liệu, phối hợp với các bộ phận thực hiện đào tạo về PCRT và các công việc khác liên quan đến công tác PCRT của toàn hệ thống.

6. Thực hiện xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch triển khai, tổ chức công việc của Phòng từng thời kỳ để trình cấp có thẩm quyền. Theo dõi, báo cáo về việc thực hiện ngân sách của Phòng theo yêu cầu.

7. Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành kế hoạch năm, kế hoạch công việc của Phòng đã được phê duyệt từng thời kỳ.

8. Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

9. Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của Công ty.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

Job requirement

II. YÊU CẦU:

1.      Tốt nghiệp Đại học trở lên.

2.     Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, tuân thủ của các tổ chức tín dụng. Trong đó có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở cấp quản lý trưởng bộ phận trở lên.

3.       Khả năng tư duy phân tích và tư vấn Pháp chế tốt.

4.      Có kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề tốt.

5.      Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong hoạt động tài chính tiêu dùng và người có kinh nghiệm cùng vị trí tuyển dụng tại các tổ chức tương đương.

Thời gian làm việc:      Hành chính (nghỉ Thứ 7, Chủ nhật)

Nơi làm việc:              Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, HCM

III. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

- Lương theo thỏa thuận

- Phụ cấp điện thoại: 600,000 đồng/tháng

- Phụ cấp cơm trưa: 30.000 đồng/ngày

- 12 ngày nghỉ phép + 01 ngày phép ngày sinh nhật + thêm phép theo chính sách khen thưởng

- Tiền lương tháng 13 + Thưởng KPI

- Bảo hiểm sức khỏe theo từng vị trí chức danh, Khám sức khỏe định kỳ, Đồng phục chuyên nghiệp.

- Đào tạo, trao đổi, học tập, các hoạt động Team building, …

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương