English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Nhân Sự

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

- Lập ngân sách nhân sự.

- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

- Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

- Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BTGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

Yêu cầu công việc

- Yêu cầu về chuyên môn:Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chánh, luật trở lên.

- Năng lực/kỹ năng

+     Lãnh đạo nhân viên

+     Khả năng tổ chức và giám sát công việc

+     Khả năng phân tích và làm báo cáo

+     Kỹ năng Word excel,

+     Kỹ năng mềm, kỹ năng lưu trữ,..

- Trình độ học vấn/chuyên môn : Cao Đẳng/Đại học trở lên

- Số năm kinh nghiệm làm việc: 03 năm kinh nghiệm trở lên

- Giới tính/Độ tuổi/Ngoại hình/ Sức khỏe

+ Giới tính: Nam, Nữ

+ Độ tuổi: 25 - 35

+ Sức khỏe tốt.

- Trình độ ngoại ngữ / tin học

+ Ngoại ngữ: Trình độ B trở lên

+ Tin học: Trình độ B trở lên

- Các yêu cầu khác (nếu có)

+  Khả năng giao tiếp tốt.

+  Chịu được áp lực cao.

+   Đam mê và hoài bảo

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép, Thưởng doanh số và kết quả dự án. Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn (Đào tạo 2 tháng). Lương tháng 13 + thưởng lễ, tết hằng năm.