English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Nhân Sự

  • Nơi làm việc: Bình Dương

    Ngành nghề: Nhân sự

  • Cấp bậc: Quản lý

    Hạn chót nộp hồ sơ: 11-10-2019

  • Mức lương: 35.000.000 - 50.000.000 VND

Mô tả công việc

1. Tuyển dụng

Lập kế hoạch tuyển dụng và phát triển nguồn lực định kỳ hàng tháng/6 tháng /năm dựa trên nhu cầu của các phòng ban và dựa trên dự báo tình hình.

Thực hiện qui trình tuyển dụng theo yêu cầu của các phòng ban

Tạo các tiêu chí tuyển dụng cho vị trí, duy trì data ứng viên phong phú và xây dựng hình ảnh nhà tuyển dụng nhằm đáp ứng về số lượng và chất lượng ứng viên.

2. Đào tạo

Lên kế hoạch đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc và phát triển của nhân viên.

Tổ chức đào tạo nội bộ, bên ngoài đạt hiệu quả, tiết kiệm.

Xây dựng văn hóa đào tạo trong công ty nhằm nâng cao năng lực cho nhân viên

3. Chính sách tiền lương, phúc lợi

Lên kế hoạch xây dựng chính sách chế độ căn cứ vào ngân sách công ty và các đề xuất nhằm đảm bảo tính cạnh tranh để giữ nhân viên

Đảm bảo chấm công, tính lương chính xác, đúng thời gian

Giám sát đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo qui định của cơ quan quản lý địa phương.

Áp dụng chế độ phúc lợi phù hợp

4. Quan hệ lao động

Xây dựng chính sách khen thưởng, kỷ luật

Xây dựng các kênh đối thoại hiệu quả theo định hướng của công ty

Giải quyết hợp lý các khiếu nại

5.Hành chính

Cùng với BGĐ xây dựng, cải tiến hệ thống qui chế, quy định, qui trình quản lý hành chính công ty.

Phổ biến và giám sát việc tuân thủ các qui định về hành chính và sử dụng tài sản, thiết bị

Hướng dẫn nhân viên quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo trong trạng thái sử dụng và tiết kiệm.

Quản lý tài sản, tránh thất thoát hư hại

Yêu cầu công việc

- Nắm rõ các qui định của Nhà nước liên quan như Luật Lao động, BHXH, ATVSLĐ, PCCC,… và áp dụng thực hiện tại công ty. Hiểu biết về các tiêu chuẩn HACCP, ISO,…

- Làm việc với mức độ chính xác cao, cẩn thận, chú trọng chi tiết. Luôn cầu tiến và sáng tạo.- Rõ ràng, kỷ luật và quyết đoán trong công việc.- Luôn nhìn ra trách nhiệm của mình, trung thực, nhất quán và không ngại khó.- Có óc tổ chức, giải quyết vấn đề, có thể xác định ưu tiên.- Xây dựng, thiết lập các quy chế, chính sách phù hợp với quy định luật pháp và tình hình, yêu cầu của công ty.- Hỗ trợ, tư vấn cho Ban Giám Đốc trong việc phát triển nguồn nhân lực của công ty.

- Kỹ năng trình bày, giải thích vấn đề, nói chuyện trước đám đông.- Kỹ năng giao tiếp với tất cả tầng lớp khác nhau trong công ty.- Kỹ năng thương lượng, thuyết phục.- Kỹ năng quản lý con người; giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn.- Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ngành quản trị nhân sự hoặc có chứng chỉ liên quan

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép