English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng phòng kỹ thuật công ty thực phẩm

Mô tả công việc

Tiếp nhận và thực hiện tốt mục tiêu của Công ty để lập mục tiêu kế hoạch hoạt động cho phòng.

Chấp hành và thực hiện đúng các quy định Nhà nước về Vệ sinh An toàn Thực phẩm và quy định của Công ty trong việc quản lý chất lượng sản phẩm

Xây dựng và thực hiện các thủ tục hướng dẫn công việc cho mọi hoạt động của phòng

Thực hiện đào tạo huấn luyện nhân viên hiểu biết kế hoạch hành động, thực hiện mục tiêu, các hướng dẫn công việc của đơn vị.

Triển khai và kịp thời thực hiện kế hoạch hành động về mục tiêu đã được thiết lập

Quản lý, kiểm tra và thực hiện tốt việc kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, thông số kỹ thuật công nghệ của quá trình sản xuất và thành phẩm

Phối hợp với các đơn vị có liên quan về quản lý, kiểm tra và xử lý sản phẩm không phù hợp

Tham gia đánh giá nhà cung ứng về nguyên nhiên vật liệu, hóa chất, bao bì

Phối hợp thực hiện xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục phòng ngừa đối với sản phẩm không phù hợp và những sự cố liên quan đến kỹ thuật.

Giám sát thực hiện và soát xét để cải tiến quy trình công nghệ, hiệu chỉnh tiêu chuẩn nguyên liệu, sản phẩm nếu có sự không phù hợp

Thực hiện quản lý, giám sát, bảo quản và đề xuất hiệu chuẩn đối với một số thiết bị kiểm tra, dụng cụ đo lường phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác.

Xây dựng hệ thống ISO, HACCP

Quản lý và thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh Đạo phân công.

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

1. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc / quản lý đánh giá, phân công công việc cho nhân viên cấp dưới một cách công bằng, hợp lý.

2. Chủ động phối hợp với các phòng ban xử lý các vấn đề phát sinh thuộc chức năng quyền hạn của mình.

3. Thái độ cư xử với đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới hòa nhã, khiêm tốn, cởi mở, thẳng thắn nhưng vẫn thể hiện được sự quyết đoán của người quản lý.

4. Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để tương tác tốt nhằm mang lại hiệu quả cao trong công việc.

5. Hoàn thành tốt công việc của mình và công việc của nhân viên thuộc dưới quyền của mình quản lý.

6. Tác phong khi đi làm nghiêm túc

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thực phẩm

Có kinh nghiệm về ngành thực phẩm tươi sống

Có kiến thức, kinh nghiệm về việc xin cấp giấy phép  an toàn vệ sinh thực phẩm vv

Có khả năng quản lý

Có khả năng sắp xếp phân công công việc cho nhân viên câp dưới.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương