English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (Làm việc tại HCM/HN)

Mô tả công việc

• Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường thông qua việc tư vấn, ký kết hợp đồng nhượng quyền thương hiệu với các đại lý.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan tổng hợp thông tin gửi đại lý liên quan đến việc ký kết hợp đồng nhượng quyền thương hiệu; Thiết kế mặt bằng, tiêu chuẩn hình ảnh theo bộ nhận diện thương hiệu Tocotoco, giấy tờ pháp lý, hóa đơn, chứng từ …

• Trực tiếp thực hiện, tiếp nhận các đơn đặt hàng từ phía khách hàng, lập hợp đồng đối với những đơn hàng lớn, theo dõi xuyên suốt đơn hàng bao gồm các thủ tục xuất hóa đơn, giao hàng…

• Tiếp nhận thông tin phản hổi từ phía đại lý, giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng, hiệu quả.

• Giám sát, theo dõi, đánh giá hoạt động của đại lý … kịp thời đưa ra đề xuất, giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động của đại lý luôn trong tình trạng tích cực.

• Quản lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến các giao dịch giữa Công ty và đại lý.

• Xây dựng, đề xuất, tổ chức bộ máy hoạt động cũng như mô tả công việc từng vị trí trong bộ phận.

Yêu cầu công việc

Trách nhiệm:

* Chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành các lĩnh vực đã được phân công.

* Phản ảnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện với Quản lý vận hành.

Quyền hạn:

* Quản lý điều hành các nhiệm vụ, lĩnh vực được Giám đốc điều hành phân công.

* Đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình công tác …

Tiêu chuẩn đánh giá công việc:

* Các chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu doanh số.

- Chỉ tiêu mở mới đại lý

- Hoạt động của đại lý theo đúng tiêu chuẩn, qui định của Công ty

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép