English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Kinh doanh (FRUIT PROJECT)

Mô tả công việc

Nhiệm vụ chính

Nhân sự

Quản lý, điều động nhân sự đáp ứng công việc được giao

Bố trí, triển khai thực hiện công việc theo yêu cầu phát sinh của Công ty

Đề xuất tuyển dụng nhân viên kinh doanh, tiến hành huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Đánh giá nhân viên dưới quyền

Tiêu thụ sản phẩm

Nhận định, phân tích tình hình diễn biến về giá cả, khả năng cạnh tranh, đề xuất giá bán tại các thời điểm.

Lập kế hoạch tiêu thụ tháng, quý, năm, triển khai kế hoạch tiêu thụ.

Giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên.

Thiết lập phương pháp tiếp cận từng loại khách hàng và đào tạo cho nhân viên.

Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên kinh doanh, tổng hợp các báo cáo tiếp xúc, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến phương pháp tiếp xúc và huấn luyện lại cho nhân viên.

Báo cáo những thông tin phản hồi lại cho cấp trên, thu nhận những thông tin phản hồi từ phía khách hàng, cùng với cấp trên xử lý thông tin

Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Tiếp nhận, triển khai công việc đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.

Xét duyệt kế hoạch làm việc của từng nhân viên kinh doanh đối với công tác tháng, công tác tuần.

Cân đối số lượng hàng hóa tiêu thụ qua các kỳ/quý.

Giám sát quá trình bán hàng, giá bán theo quy định.

Đôn đốc thu hồi tiền bán hàng.

Tiếp nhận, giải quyết các trở ngại liên quan đến quá trình bán hàng

Nhiệm vụ phụ

Rà soát văn bản lập quy theo kế hoạch của Công ty

Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm không phù hợp, khắc phục phòng ngừa.

Thiết lập, đo lường mục tiêu chất lượng phòng, mức độ thỏa mãn của khách hàng.

Yêu cầu công việc

-     Cử nhân Đại học/ Kỹ sư: Chuyên ngành Kinh tế & Kinh doanh và tiếp thị 

-     Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống

-     Kỹ năng thuyết phục/đàm phán/thương lượng

-     Kỹ năng quản lý thời gian/công việc

-     Có kỹ năng phân tích và phát triển thị trường Phân tích, tư duy, sáng tạo

-     Hiểu biết & có kiến thức trong lĩnh vực bán hàng.

-     Am hiểu thị trường và khách hàng trong ngành phụ trách.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép