English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Mô tả công việc

Trách nhiệm chính:

- Chỉ đạo công việc của phòng theo đúng định hướng của giám đốc công ty đề ra.

- Điều phối, kiểm soát hoạt động và chịu trách nhiệm về hiệu quả làm việc cũng như sự ổn định của các mảng thuộc phòng quản lý.

- Phân tích tình hình cung cầu của thị trường về sản phẩm công ty, lập kế hoạch sản xuất và định mức tiêu thụ dự kiến.

- Kiểm soát KHSX, kiểm soát các số liệu do các bộ phận khác gởi để có được số liệu báo cáo chính xác.

- Đảm bảo việc giao hàng đúng hạn, đặc biệt với các đơn hàng xuất khẩu.

- Đưa ra các tham mưu, đề xuất với giám đốc nhà máy để tối ưu hóa quy trình sản xuất.

- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề, sự cố xảy ra trong quá trình vận hành, sản xuất của công ty.

* Kế hoạch nguyên vật liệu:

- Chuẩn bị nguồn nguyên liệu chính cho sản xuất: giấy (giấy tờ/ giấy cuộn) bằng cách theo dõi lịch giao giấy theo quý, tháng, tuần để đảm bảo nguồn giấy cho sản xuất.

- Thống kê các nguyên vật liệu cần cho sản xuất dựa trên các đơn hàng đã được duyệt sản xuất, đôn đốc nguyên vật liệu cần thiết giao về nhà máy theo lịch sản xuất đã lên.

- Thống kê các nguyên vật liệu còn lại sau khi sản xuất đơn hàng để có kế hoạch tái sử dụng cho các đơn hàng khác.

* Kế hoạch sản xuất:

- Dựa vào các đơn hàng đã được duyệt để sản xuất, cần đối chiếu với hồ sơ kỹ thuật của từng mã sản phẩm, kiểm tra tình trạng NVL => lên KHSX cho từng máy, tổ sản xuất theo ngày, tuần.

- Giám sát kết quả sản xuất và có ý kiến trong trường hợp năng suất thấp hơn năng suất định mức.

- Đề xuất tăng ca và các đề xuất khác trong quyền hạn và nhiệm vụ của chức vụ nhằm phục vụ tốt nhất cho yêu cầu sản xuất hợp lý và hiệu quả cao nhất.

- Phản hồi ngày giao cụ thể với từng đơn hàng cho phụ trách kinh doanh.

- Hỗ trợ giám đốc xử lý các công việc phát sinh hàng ngày.

- Đề xuất các sáng kiến để cải tổ hoạt động của nhà máy.

Yêu cầu công việc

Huấn luyện, Quản lý quy trình, Theo dõi ngân sách chi tiêu, Kỹ năng lưu trữ hồ sơ, Lập kế hoạch sản xuất, Kiểm soát và đánh giá quy trình, Lập kế hoạch chiến lược, Giải quyết các phức tạp nảy sinh, Lập kế hoạch và chiên lược tài chính, Điều phối, Quản lý chất lượng