English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng phòng HCNS

Mô tả công việc

1.Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự:- Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp.- Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành xây dựng lại chức năng nhiệm vụ/ mô tả công việc của các vị trí công việc/ phòng ban.- Kế hợp với các Trưởng bộ phận xây dựng lại tiêu chí, quy trình đánh giá KPI.- Thiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý.- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.- Tiến hành tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của công ty và các phòng ban năm/ Quý/tháng/tuần …- Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc.- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.- Lập ngân sách nhân sự.- Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.

2. Quản trị hành chính nhân sự:- Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.- Xây dựng lại nội quy lao động, hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.- Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chánh có liên quan: quản lý đội xe, y tế, tổ chức lưu trữ tài liệu, hỗ trợ công tác tổ chức các buổi lễ, hội thảo của công ty- Quản lý mảng CNTT nhằm đảm bảo cung cấp và hỗ trợ dịch vụ về CNTT cho người sử dụng- Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.- Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm…chế độ nhân sự tại cty (quyết định nhân sự, HĐLĐ, chấm công tính lương, nghỉ phép, công tác ngoài, đăng ký mã số thuế TNCN và giảm trừ gia cảnh, tài khoản ATM, tham gia và thực hiện các chế độ BHXH-BHYT-BHTN-CĐ, báo cáo tăng giảm lao động, chấm dứt HĐLĐ và bàn giao, thực hiện các chế độ theo quy định của công ty, Thông tin CBNV…);- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

3. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp:- Tư vấn, tham mưu cho BLĐ công ty xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp.- Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên công ty- Kết hợp xây dựng chương trình vì cộng đồng của công ty- Xây dựng văn hóa làm việc và học tập của công ty

4. Quản trị nhân viên và quản trị nhân tài- Kết hợp với các trưởng phòng ban khác xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự phù hợp- Xây dựng chế độ lương, thưởng phù hợp- Xây dựng chính sách lưu giữ và thu hút nhân tài

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản Trị Kinh doanh, Luật, Quản trị nhân sự

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm hệ thống KPI và BSC

- Thành thạo excel

- Tham mưu cho BGĐ phương pháp xây dựng hệ thống lương (ưu tiên đã có kinh nghiệm trong công ty sản xuất) 

Phúc lợi

- Được thưởng tháng lương 13, tháng 14, thưởng giữa năm và thưởng KPI hàng tháng - Cơ hội thăng tiến cao. - Đi du lịch 1 năm 1 lần