English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng phòng giao dịch - Khu vực Hải Dương

Mô tả công việc

  • Xây dựng phương án kinh doanh của Phòng giao dịch căn cứ trên chỉ tiêu được giao.

  • Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng giao dịch theo sự phân công, ủy nhiệm trực tiếp của Ban Giám đốc Chi nhánh và Giám đốc khu vực.

  • Chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động của chi nhánh, bao gồm giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định và triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động và rủi ro kinh doanh.

  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Ngân hàng.

Yêu cầu công việc

  • Cử nhân chính quy trở lên về Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương.

  • Tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng trong đó 01 năm đảm nhận vị trí Trưởng phòng Tín dụng/Tái Thẩm định/QLRR/TP Khách hàng Doanh nghiệp/ TP KHCN tại các Ngân hàng;

  • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý hoạt động;, Phát triển khách hàng và thị trường; Lập và quản lý ngân sách; Đánh giá và quản lý rủi ro.

  • Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh 

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tuyến tại email: duong.ltt4@seabank.com.vn  (khuyến khích ứng viên nộp hồ sơ qua Email)

Lưu ý:

Thông tin ứng tuyển trên bản excel phải để đúng format mặc định, không được thay đổi.

SeABank chỉ tiếp nhận bản excel thông tin ứng viên – mẫu tiếng Việt và được ứng tuyển qua email

Tiêu đề email ghi rõ: (ví dụ: Haiduong_TPGD _NguyenThiA

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương