English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

TRƯỜNG PHÒNG CẢI TIẾN SẢN XUẤT - NHÀ MÁY 4

Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch phát triển cho nhóm và giám sát các thực thi cải tiến của nhà máy
 • Phối hợp với các BP liên quan để nắm bắt tình hình, triển khai các mục tiêu, dự án và điều chỉnh hoạt động trong nhóm.
 • Xây dựng các dự án cải tiến, chuẩn hóa các tiêu chuẩn nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất
 • Đề xuất hướng cải tiến liên quan đến: nhân sự, thiết bị máy móc, năng suất lao động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm hàng lỗi phát sinh tại công đoạn sản xuất.
 • Thực hiện công việc cải tiến kỹ thuật sản xuất (tự động hóa máy móc, vv..) bao gồm việc thiết kế các thiết bị nhằm phục vụ cho các dự án cải tiến.
 • Chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

 • Từng làm công việc cải tiến trong ngành sản xuất cơ khí hoặc lĩnh vực liên quan. Có kiến thức về gia công máy cơ khí NC, CNC,…
 • Từng có kinh nghiệm về các hoạt động cải tiến qui trình sản xuất.
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong IE.
 • Kiến thức và kinh nghiệm trong quản lý kỹ thuật công nghiệp (quản lý tinh gọn) Khả năng tư duy, tổng hợp phân tích dữ liệu và giải quyết vần đề.
 • Khả năng giao tiếp tốt tiếng Nhật