English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng/Phó Phòng Kế Toán (làm việc tại Biên Hòa)

Mô tả công việc

* Làm việc tại Công ty CP Thành phố Du lịch Sinh Thái Sơn Tiên (Tập đoàn Suối Tiên), ấp 4, Xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

 • Quản lý nhân sự, công tác kế toán, hệ thống quy trình, biểu mẫu đúng theo quy định của luật kế toán và điều lệ công ty.
 • Điều hành nhân sự, điều chỉnh quy trình, quy định quản lý Tài chính Kế toán theo đúng quy định của luật kế toán và điều lệ Công ty.
 • Triển khai xây dựng Dự toán ngân sách hằng năm: Dự toán hoạt động kinh doanh HĐKD, Dự toán ĐTXDCB theo chỉ đạo và Dự toán tài chính.
 • Kiểm tra, kiểm soát, giám sát Kế toán Tài chính (KTTC), Kế toán Quản trị (KTQT) như: Vốn tiền mặt, Công nợ phải thu, Công nợ phải trả, doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD), hàng tồn kho, tài sản cố định (TSCĐ), thuế, tiền lương,…
 • Tổng hợp, phân tích các công việc của phòng, cá nhân theo kế hoạch đã được duyệt và theo mục tiêu, kế hoạch thực hiện KPI đã được duyệt.
 • Tham gia thực hiện việc cải tiến, công tác báo cáo kết quả công việc thực hiện lên cấp trên theo định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm và theo yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc chuyên môn về TCKT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng TCKT.
 • Thiết lập mục tiêu KPI, xây dựng kế hoạch KPI và triển khai thực hiện. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc và Ban Phó Tổng Giám đốc.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Tài chính kế toán… (ưu tiên ĐH Kinh Tế TP.HCM)
 • Ưu tiên ứng viên Nam, có kinh nghiệm về lĩnh vực Kế toán Xây dựng.
 • Am hiểu chuyên môn và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
 • Có kiến thức quản trị, lập kế hoạch …
 • Ít nhất 5 năm công tác liên tục trong lĩnh vực kế toán.
 • Ít nhất 3 năm đảm nhận vị trí tương đương
 • Xử lý, phân tích, thống kê và báo cáo số liệu
 • Giao tiếp và truyền đạt tốt.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương