Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng nhóm tuyển dụng (Thu nhập từ 20 - 30 triệu)

Job requirement

I. Công việc quản lý

1. Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành chung các hoạt động của nhómtuyển dụng.

2. Tham gia xây dựng chức năng, nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức, định biên nhân sự, mô tả công việc các vị trí nhân sự trong phòng tuyển dụng.

3. Phối với với các khoa, phòng, ban liên quan tuyển dụng, đào tạo, đánh giá các vị trí nhân sự trong nhóm tuyển dụng.

Xây dựng hệ thống các quy trình, quy định, hệ thống biểu mẫu liên quan hoạt động của phòng tuyển dụng.

II. Công việc chuyên môn

1. Tham gia xây dựng chính sách tuyển dụng; Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

2. Tham gia xây dựng phương án tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng, triển khai, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện kế hoạch công việc, kế hoạch tuyển dụng đảm bảo tuyển dụng đủ nhân sự về số lượng, chất lượng, tiến độ.

3. Xây dựng hệ thống chi tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các nhân sự thuộc nhóm tuyển dụng, tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng nhân viên. Trực tiếp tham gia một số nghiệp vụ tuyển dung: Lọc hồ sơ, phỏng vấn, tổng hợp đánh giá ứng viên….

4. Mở rộng, phát triển kênh tuyển dụng, thiết lập các mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực tuyển dụng. Phân tích, đánh giá, dự báo thị trường lao động, mặt bằng thu nhập, biến động nhân sự để điều chỉnh phương án tuyển dụng phù hợp với đặc thù tuyển dụng của công ty theo từng giai đoạn.

5. Báo cáo định kỳ/ đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

III. Công việc cải tiến

1. Thường xuyên đưa ra các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ của Trung tâm Y khoa.

2. Kiểm tra định kỳ, đột xuất nhân viên phòng tuyển dụng nhằm phát hiện những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý để cải tiến, khắc phục kịp thời.

IV. Xây dựng ý thức, kỷ luật

1. Ý thức trách nhiệm cao trong công việc, nhiệm vụ được giao và luôn gương mẫu thực hiện đúng các nội quy, quy định của Công ty.

2. Bảo mật các thông tin và có trách nhiệm kiểm soát việc bảo mật các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

3. Báo cáo định kỳ/ đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

V. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

1. Cùng ban lãnh đạo, khối/đơn vị trực thuộc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Xây dựng các hoạt động gắn kết nhân viên phù hợp với Văn hóa doanh nghiệp.

Job requirement

1.    Ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần chịu trách nhiệm đến cùng trong công việc thuộc phạm vi quản lý.

2.    Làm việc có kế hoạch, chủ động và sáng tạo trong công việc được giao.

3.    Có tinh thần cải tiến liên tục và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.

4.    Tích cực xây dựng, tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

5.    Có kinh nghiệm quản lý, tuyển dụng nhân sự. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Y tế, Bệnh viện, Phòng khám

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục