Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng Ca Sản Xuất

Job requirement

 • Quản lý, điều phối, sắp xếp lao động, sử dụng nguyên vật liệu để thực hiện kế hoạch sản xuất.
 • Báo cáo tình hình: Nhân sự, MMTB, NVL, CLSP & tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất.
 • Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất: Tỉ lệ thu hồi, tỉ lệ tiêu hao, mức độ hoàn thành kế hoạch của từng loại sản phẩm theo định mức & bảng đăng ký chỉ tiêu của xưởng.
 • Giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Giám sát, kiểm tra việc chấp hành nội quy của Công ty.
 • Giám sát việc thực hiện quy trình sản xuất, kỷ luật lao động, ATLĐ, ATVSTP, PCCC.
 • Giám sát, kiểm soát quy trình vận hành máy móc thiết bị sản xuất.
 • Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị, đưa ra biện pháp phòng ngừa tránh thiết bị hư hỏng bất thường.
 • Cập nhật và xử lý số liệu thống kê sản xuất. Lập Báo cáo Sản xuất hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm.
 • Đào tạo công nhân mới, cải tiến thao tác làm việc của CBCNV, nâng cao năng suất & thu hồi.
 • Phân công và soạn thảo Bảng mô tả công việc cho tổ trưởng và nhân viên vận hành.
 • Thực hiện những nhiệm vụ khác khi cấp trên giao phó.

Job requirement

 • Độ tuổi: Trong độ tuổi lao động
 • Giọng nói/ giao tiếp: Giao tiếp tốt
 • Ngoại hình/ phong cách: Gọn gàng
 • Phẩm chất cá nhân: Tốt