Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động

 • Work location: Ho Chi Minh

  Industry: Banking

 • Level: Team Leader / Supervisor

  Deadline to apply: 31-08-2019

 • Salary: Negotiable

Job requirement

 • Thiết lập, xây dựng, triển khai các cơ chế báo cáo, rà soát và tuân thủ quy trình cho toàn bộ các hoạt động trong Khối.
 • Tổ chức xây dựng, triển khai hệ thống Mã thống kê, hệ thống CSDL (data), thông tin kinh tế/ngành nghề làm cơ sở cho việc giám sát, đo lường rủi ro hoạt động.
 • Tổ chức xây dựng, triển khai các Mô hình, phương pháp đo lường rủi ro hoạt động (KPI, RCSA, EL …)
 • Tổ chức xây dựng, triển khai các Giới hạn (limit, cơ cấu …) rủi ro hoạt động.
 • Tổ chức việc giám sát, cảnh báo và lập các Báo cáo quản lý rủi ro hoạt động (tuần, tháng, năm), trên cơ sở tổng hợp, phân tích các số liệu, thông tin đã thu thập, thống kê nêu trên.
 • Tổ chức/tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình trong hoạt động của đơn vị.
 • Đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc triển khai chính sách, quy định, quy chế, quy trình.
 • Tổ chức quản lý, hướng dẫn điều hành, giải quyết các vướng mắc nghiệp vụ.
 • Job requirement

  • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
  • Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng.
  • Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.
  • Kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm soát/ kiểm toán/ sản phẩm ngân hàng/ các nghiệp vụ ngân hàng, luật và các qui định liên quan. Có hiểu biết tốt về hệ thống CNTT
  • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan trong đó có ít nhất 02 năm làm quản lý với vị trí tương đương.